tarihinde yayımlanan 0.9999 Geri Sayıcı Devresi PIC12F683 ile 2716 yazısı var. Yazar