tarihinde yayımlanan 20.04.2017 tarihinde güncellenen 0.9999 Geri Sayıcı Devresi PIC12F683 ile 2717 yazısı var. Yazar;