Elektronik / Mikrodenetleyici Projeleri/

TEA5767 PIC16F628 Dijital PLL kontrollü FM Radyo Alıcı Sistemi

Sponsorlu Bağlantılar

Uzun zamandır yeni bir proje yayınlamamıştım. Bunun sebepleri var elbette. Proje çok ama yayınlama isteğim yok.

Çünkü sürekli olarak projelerimi ticari mal haline getirip satıyorlar. Diyeceksiniz ki ne karışıyorsun sen açık kodu veriyorsun devreyide veriyorsun gerisi yapanın insafına kalmış. Ama durum öyle değil. İş ticarete gelince yapanın hakkınıda düşünmek gerekir. Her neyse hiç bir projemin ticari mal olarak satılmasına razı değilim bunu herkesin bilmesini istiyorum. Satmak isteyen banden izin alması gerekir.

Evet gelelim yeni projeye, bir “Dijital ve PLL kontrollü FM Radyo Alıcı Sistemi”  vereceğim. Bazılarına basit bir proje gibi gelebilir. Ama sistem geliştirmeye çok açık bir proje. Şu anda piyasada olan en modern radyoların tüm özelliklerini taşımasına rağmen kısıtlı imkanlar nedeni ile basite indirgeyerek yaptım bu projeyi. Bu bir tam digital PLL kontrollü FM radyo projesidir.


Proteus isis devre şeması ve pcb baskı devre alt, üst resimleri;

proteus-isis-tea5767-pic16f628-dijital-pll proteus-ares-tea5767-pcb-dijital-pll proteus-ares-tea5767-pcb-dijital-pll-anten-ust

Radyo-57_YEN.bas yazılım içeriği;


'********************************************************
'* Name  : UNTITLED.BAS               *
'* Author : [E.T.E]                  *
'* Notice : Copyright (c) 2006 [Ete]         *
'*     : All Rights Reserved            *
'* Date  : 21.12.2006                *
'* Version : 1.0                    *
'* Notes  : İLERİ VE GERİ TARAMA TUŞLARI İLE ÇALIŞIR *
'*     : OTOMATİK BANT SONUNA GİTME VAR
'*                           *
'********************************************************

@ DEVICE pic16F628
@ DEVICE pic16F628, WDT_ON
@ DEVICE pic16F628, PWRT_ON
@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF
@ DEVICE pic16F628, MCLR_OFF
@ DEVICE pic16F628, INTRC_OSC_NOCLKOUT

DEFINE LCD_DREG		PORTB 'LCD data bacakları hangi porta bağlı?
DEFINE LCD_DBIT		0	 'LCD data bacakları hangi bitten başlıyor?
DEFINE LCD_RSREG	PORTA	'LCD RS Bacağı Hangi Porta bağlı ?
DEFINE LCD_RSBIT	3	 'LCD RS bacağı Hangi Bite bağlı ?
'define lcd_RWREG  PORTB
'define LC_RWBIT   2
DEFINE LCD_EREG		PORTA	'LCD Enable Bacağı Hangi Porta bağlı?
DEFINE LCD_EBIT		4		'LCD Enable Bacağı Hangi bite bağlı ?
DEFINE LCD_BITS		4		'LCD 4 bit mi yoksa 8 bit olarak bağlı?
DEFINE LCD_LINES	2 'LCD Kaç sıra yazabiliyor
DEFINE SHIFT_PAUSEUS 3500 'shift komutunda gecikme süresi
PORTA=0           'PORTA yı sıfırladık
PORTB=240 'PortB=%11110000 = 240 yapıldı
TRISA=%11100100 'A portu giriş çıkış düzenlemesi yapıldı
TRISB=0 'B portu tamamı çıkış olarak ayarlandı

CMCON=7 'komparatörler iptal edildi

'--------------kullanılan değişkenlerimiz ------------
DATA_BIR var byte
DATA_IKI var BYTE
DATA_UC  VAR BYTE
DATA_DORT VAR BYTE
DATA_BES VAR BYTE
FREKANS  VAR WORD
FREQ   VAR WORD
PLL    VAR WORD
TEMP   VAR word
SES    VAR BYTE
VOL    VAR BYTE
SAYI   VAR BYTE
VERI3   VAR BYTE
Z     VAR BYTE
I     VAR BYTE
TEST   VAR BYTE
SIRA   VAR BYTE
SISTEM  VAR BIT
YON    VAR BIT
POZ    VAR BIT

ACIK   CON 1  'ACIK=1 yapıldı sabit değer değişmez
KAPALI  CON 0  'KAPALI=0 yapıldı sabit değer değişmez

symbol DTA   =PORTA.0 'I2C DATA PİNİ
SYMBOL CLK   =PORTA.1 'I2C CLK PİNİ
SYMBOL ILERI  =PORTA.6 'YUKARI TARAMA TUSU
SYMBOL GERI  =PORTA.7 'AŞAĞI TARAMA TUSU
SYMBOL SES_AC =PORTA.5 'SES AÇMA TUSU
SYMBOL SES_KAPA=PORTA.2 'SES KAPATMA TUSU

SES=5 'default ses değeri
DTA=1 'Radyo modülü data hattı=1 yapıldı
CLK=0 ' Radyo modülü CLK hattı=0 yapıldı
GOSUB STOP_VER 'Radyo modülüğne STOP bilgisi verildi
GOSUB STOP_VER 'emniyet için tekrar stop bilgisi verildi
GOSUB STOP_VER 'emniyet için tekrar stop bilgisi verildi
POZ=1 '1=HIGHSIDE TARAMA , 0=LOW SIDE TARAMA

frekans=8700 'default açılış frekansı 88 MHz olarak verildi
FREQ=FREKANS:GOSUB EKRAN
gosub hesap
gosub UP_SCAN
BASLA:
if ILERI =0 then 'şayet tarama_ileri tuşuna basılmış ise
FREKANS=frekans+5
IF FREKANS>10800 THEN FREKANS=10800
IF POZ=1 THEN
GOSUB HIGHSIDE
ELSE
GOSUB LOWSIDE
ENDIF
TEST=TEST+1 'Otomatik bant sonuna gitme için test değerini bir artır
IF TEST>6 THEN pll=13211 'ileri tuşuna hala basılı tutyor isek pll=bant sonu değeri
DATA_BIR=PLL.BYTE1+$50 '1 nolu data registerine PLL değerini ve $C0 değerini
DATA_IKI=PLL.BYTE0 'iki nolu data registerine PLL low bayt'ını yükle
gosub UP_SCAN 'yüklenen değeri radyoya ver ve ilgili frekansı çaldır
gosub ISTASYON 'İstasyon bulundumu bak
GOTO CIK 'CIK etiketine git.
ENDIF

IF GERI=0 then 'şayet geri tarama tuşuna basılmış ise
FREKANS=FREKANS-5
IF FREKANS<8700 then FREKANS=8700      IF POZ=1 THEN       GOSUB HIGHSIDE      ELSE       GOSUB LOWSIDE      ENDIF      TEST=TEST+1 'tuşa hala basılı ise test değerini bir artır      IF TEST>6 THEN PLL=10653 'hala basılı ise otomatik bant sonu değerini al
DATA_BIR=PLL.BYTE1+$50 'data registerlerine yükle
DATA_IKI=PLL.BYTE0
gosub DWN_SCAN 'geri tarama bölümüne git ve değerleri modüle yükle
gosub ISTASYON      'istasyon bulundumu bak
GOTO CIK 'CIK etiketine git.
endif
TEST=0           'şayet ileri ve geri tuşlarına basılmıyor ise Test=0 yap
CIK:  GOSUB SES_BAK 'ses değeri artırılıyormu git bak
GOTO BASLA 'aynı işlemleri için başa git.

UP_SCAN: 'İleri tarama alt programı
YON=0
gosub START_VER 'Radyo modülüne start komutunu ver
ShiftOut dta,clk,1,[$C0] ' Modüle Yazma yapılacağını bildir mute iptal olursa $40 verilecek
GOSUB ACK_AL 'Byte yazıldı teyid (ACK) al.

ShiftOut dta,clk,1,[DATA_BIR] ' Data-1 gönderildi
GOSUB ACK_AL 'Byte gönderildi teyidini al

ShiftOut dta,clk,1,[DATA_IKI] ' Data-2 gönderildi
GOSUB ACK_AL 'Byte gönderildi teyidini al
IF POZ=1 THEN
VERI3=$D0  'HIGHSIDE
ELSE
VERI3=$C0  'LOWSIDE
ENDIF
ShiftOut dta,clk,1,[VERI3] ' Data-3 gönderildi B0=LOW A0 - D0=Mid C0 -F0=HIGH E0
GOSUB ACK_AL 'Byte gönderildi teyidini al & 1011 0000

ShiftOut dta,clk,1,[$11] ' Data-4 gönderildi
GOSUB ACK_AL 'Byte gönderildi teyidini al

ShiftOut dta,clk,1,[$00] ' Data-5 gönderildi
'    GOSUB ACK_AL 'son bölümde teyid almaya gerek yok artık

gosub STOP_VER 'işlem tamam modüle stop bilgisini ver
return 'geri dön.

ACK_AL:
Input dta ' DATA hatı giriş olarak ayarlandı , ack alınacak
While dta=1 'ack=1 ise sıfır oluncaya kadar bekle
Wend
PulsOut clk,1 ' bu konuma ack alınınca geçilir, ack alındı bir clk palsi gönder
RETURN

ACK_VER:
OUTPUT DTA 'DATA hattı çıkış olarak ayarlandı ACK gönderilecek
LOW DTA 'DATA hattı LOW a çekildi
HIGH CLK 'CLK High yapıldı
LOW CLK 'CLK low yapıldı yani bir pals verilmiş oldu
HIGH DTA 'DATA hattı HIGH yapıldı
return 'ACK verilmesi tamamlandı geri dön.

ISTASYON:
pause 50
GOSUB RADYO_OKU
LCDOUT $fe,$80,dec1 DATA_BIR.7
IF DATA_BIR.7=1 then
PLL.byte1=DATA_BIR & %00111111
PLL.Byte0=DATA_IKI
PLL=(PLL/10)*10
IF POZ=0 then
TEMP=PLL+28
else
TEMP=PLL-28
ENDIF
TEMP=TEMP*1024
freq=div32 1250
freq=(freq/10)*10

'        freq=freq+5
'        temp=freq dig 0
'        temp=(temp/5)*5
'        freq=(freq/10)*10+temp

DATA_BIR=PLL.BYTE1
DATA_IKI=PLL.BYTE0
If yon=0 then
GOSUB UP_SCAN
GOTO ATLA
ENDIF
GOSUB DWN_SCAN 'şayet geri tarama modunda isek
ATLA: 'geri tarama değerleri module yazıldı
GOSUB EKRAN
frekans=freq
RETURN
endif
goto ISTASYON 'istasyon henüz bulunmadı tekrar bak

EKRAN:
LCDOUT $FE,$81,"  ",DEC FREq/100,",",DEC2 (FREq//100)," MHz  "
LCDOUT $FE,$8F,dec poz 'poz=1 ise HIGH side Poz=0 ise LOW side tarama yapılıyor
lcdout $fe,$c7," PL:",dec5 PLL
RETURN

RADYO_OKU:
gosub START_VER 'okuma için modüle start ver
ShiftOut dta,clk,1,[$C1] ' okuma emri modüle gönderildi
GOSUB ACK_AL 'ACK yani teyid al.

GOSUB BYTEAL:DATA_BIR=SAYI 'ilk byte modülden alındı
GOSUB ACK_VER 'aldığının teyidini ver

GOSUB BYTEAL:DATA_IKI=SAYI   'ikinci byte alındı
GOSUB ACK_VER 'aldığının teyidini ver

GOSUB BYTEAL:DATA_UC=SAYI 'üçüncü byte alındı
GOSUB ACK_VER 'aldığının teyidini ver

GOSUB BYTEAL:DATA_DORT=SAYI  'dördüncü byte alındı
GOSUB ACK_VER 'aldığının teyidini ver

GOSUB BYTEAL:DATA_BES=SAYI 'beşinci byte alındı
'     GOSUB ACK_VER 'son byte için teyid vermeye gerek yok
GOSUB STOP_VER 'işlem sona erdi stop komutunu ver.
pause 50
RETURN

DWN_SCAN:
YON=1 'yon=1 geri tarama yapılıyor
gosub START_VER 'start komutunu ver
ShiftOut dta,clk,1,[$C0] ' yazma yapılacak komut verildi
GOSUB ACK_AL 'byte yazıldı ack al.

ShiftOut dta,clk,1,[data_bir] ' Data-1 gönderildi
GOSUB ACK_AL 'byte yazıldı ack al.

ShiftOut dta,clk,1,[data_iki] ' Data-2 gönderildi
GOSUB ACK_AL 'byte yazıldı ack al.
IF POZ=1 THEN 'HIGHSIDE
VERI3=$50
ELSE
VERI3=$40
ENDIF
ShiftOut dta,clk,1,[VERI3] ' Data-3 gönderildi $20=Low - $40=Mid - $60=High
GOSUB ACK_AL          'byte yazıldı ack al. 

ShiftOut dta,clk,1,[$11] ' Data-4 gönderildi
GOSUB ACK_AL 'byte yazıldı ack al.

ShiftOut dta,clk,1,[$00] ' Data-4 gönderildi
'    GOSUB ACK_AL 'son bölümde teyid almaya gerek yok artık

gosub STOP_VER 'işlem tamam stop komutu ver.
return

START_VER:
HIGH CLK
HIGH DTA
LOW DTA
LOW CLK
HIGH DTA
RETURN

STOP_VER:
low dta
high CLK
HIGH DTA
RETURN

SES_BAK:
IF SES_AC=0 then
SES=SES+1
IF SES=16 then SES=15
PAUSE 230
endif

IF SES_KAPA=0 then
SES=SES-1
IF SES=255 THEN SES=0
PAUSE 230
endIF
VOL=ses<<4            PORTB=VOL 'pic in bacaklarına bağlı olarak 4066 ya değer gönder     lcdout $fe,$C0,"Ses:",dec2 (15-ses) '    lcdout $FE,$C0,rep $FF\(16-SES),rep 32\ses     RETURN        HESAP: ARA:     temp=FREKANS *1250    pll=div32 1024    IF POZ=1 THEN      pll=pll+28    else      pll=pll-28    endif       DATA_BIR=PLL.BYTE1    DATA_IKI=PLL.BYTE0    gosub ekran    PAUSE 10    RETURN    GERIYE:    goto ara  BYTEAL:   'bit bazında radyo modülünden bilgi almak için yazıldı    Z=128:SAYI=0 'sayı=0 ve karşılaştırma bit değeri 128    input DTA   'Data hattı giriş olarak ayarlandı    FOR I=0 to 7 '0-7 arasında toplam 8 adet döngü kur    HIGH CLK   ' CLK=High yapıldı    if dta=1 then SAYI=SAYI | Z 'Data hattı 1 ise Sayının Z bitini high yap    LOW CLK    'clk low yapıldı    Z=Z>>1     'bir sonraki bite geç
NEXT
output dta 'data hattı yeniden çıkış olarak ayarlandı
HIGH DTA 'data hattı High yapıldı
RETURN

HIGHSIDE:
temp=FREKANS *1250
pll=div32 1024
pll=pll+28
return

LOWSIDE:
temp=FREKANS *1250
pll=div32 1024
pll=pll-28
return

Sistemin Radyo alıcı katı Phillips firmasının üretmiş olduğu TEA5767 entegresine dayanmaktadır. Söz konusu entegre asgari malzemelr kullanılarak bir modül haline getirilmiş ve ve bu sistemde bu modül kullanılmıştır.

Söz konusu entegre hem I2C hemde SPI modunda haberleşme yapabilmekte olup ben SPI modunu kullandım.

Piyasada bulunabilecek en kaliteli digital radyolarda ne özellik var ise hepsini barındırmaktadır.

Vermiş olduğum projede ben hem yer darlığı hem seçtiğim işlemci nedeni ile kısıtlı imkanlarını kullandım. Projemde yalnızca sağa sola otomatik tarama yapmakta sistem. Uzun basılınca bant sonuna atlamaktadır.

Bu modül ile aşağıdaki işlemleri yaptırmak mümkündür;

1. Tuş takımından girilen bir frekans değerini çaldırmak

2. Bulunan istasyonları otomatik Ya da manuel kayda almak. 1-10 arası butonlarınız olursa ve bu butonların herhangi birisine 5 sn den fazla basarsanız istasyon otomatik kayda alınabilir. Daha sonra bu tuşa kısa basılarak o istasyonun çaldırılması sağlanabilir.

3. Bir tarafa doğru zayıf istasyonları diğer tarafa doğru yalnızca kuvvetli istasyonları bulması sağlanabilir.

Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Entegrenin data sheeti incelenerek diğer özellikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

Devrede TDA7056 entegresini amplifikatör olarak kullandım. Bu entegre voltaj kontrollü olarak volum kontrolü imkanı sağlamaktadır. Voltaj kontrolünü 4066 entegresi ile gerilim bölerek hallettim. Tabiiki devrem yalnızca Mono çalışıyor. Modül stereo çalışmakta olup ben iki kanalı birer kondansatörle birleştirerek mono anfiye giriş yaptım. İstenirse devre stereo olarak dizayn edilebilir.

Anfi olarak benzer şekilde çalışan modeller bulunmakta olup buna bağlı olarak daha değişik güçte ve özellikte sistemler kullanılabilir.

Şu anda devre yalnızca buton kontrollü volüm ayarı ile yine buton kontrollü istasyon bulma özelliğine sahiptir.

Modül tabiiki yurt dışından alınması gerekiyor. Bu konuda bir Kanada firmasını buldum ve onlardan 10 adet modül aldım. Ancak Birkaç kişiye radyo yaptım ve elimde yalnızca 4 adet modül kaldı. İsteyenlere verebilirim . Bana maliyeti 9 küsür Tl yi buldu. Bende tanesini 10 TL ye veriyorum.

Çin de bu modülleri daha ucuza bulmak mümkün hatta 1-2 dolara bulmak mümkün ancak miktarlı alımlarda bu fiyatı uyguluyorlar. Bir başka firma ile temasım sürüyor. Normalde 1000 adet den az sipariş kabul etmiyorlar. Ancak firma yetkilisi Bay Johnson ile görüştüm ve amatörler için min. 10 adetlik siparişleri kabul edebilecek. Ödeme Paypal ile yapılıyor sevkiyat posta yolu ile olunca ucuza gelebilecek.

Firma web sayfası;  http://www.szblessed.com/English/index.asp

Firmada temas halinde olduğum Bay Johnson var. Kendisine ismimi (Erol Tahir Erdal) verirseniz az miktar konusunda yardımcı olacaktır. Bay Johnson un mail adresi ; sales_tj@sohu.com

Diğer taraftan pek çok telefon üreticisi bu modülü kullanarak FM radyolu telefonda yapmaktadır. Bu nedenle hurdaya çıkmış radyolu telefonların içinde söz konusu radyoyu bulabilirsiniz.

Neyse dosyalar ilişiktedir. Bu devreden bir kaç tane yaptım. Şu anda kullanıyorum. Çalışmıyor diye bana lütfen geri dönmeyin. Kesin çalışıyor.

TEA5767 Dijital PLL kontrollü FM Radyo Alıcı projesine ait proteus isis simülasyon dosyası ve kaynak picbasic pro kod dosyaları: TEA5767 PIC16F628 Dijital PLL kontrollü FM Radyo Alıcı Sistemi

Dosya indirme linkleri (TXT formatında) link-12101.zip şifre-pass: 320volt.com

devrenin PCB sini ve yerleşme planını ayrıca Word dosyası içinde veriyorum. orda yer alan PCB 1/1 ölçeğindedir ve direk basılarak PCB yapılabilir.

Not: Modül E-Bay da yeniden satılıyormuş. aşağıda linki veriyorum.

http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=tea5767&_sacat=0&_odkw=tea5767+modul&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313

Hepsi bu kadar. Yapacaklara şimdiden başarılar temenni ederim.

ETE

 • ete

  Ayhan,

  1K seri dirençlerin sorun yaratması demek ya devrende akım çeken bir şey var yada devrende voltaj seviyeleri tutmuyor demektir.

  Radyo Modülüne kaç volt gittiğine dikkat et. En fazla 3,3V olmalıdır.
  Gerçi modül 5V ile de çalışıyor ama maksimum değerdir ve sürekli çalışması sakıncalı bu voltajda.
  Ayrıca Pic besleme voltajınada bakman gerek. 5V yada 4,96V gibi bir şey olması gerekir.

  1K seri dirneçlerin kaldırılması sorun çıkarmaz kaldırıp kısa devre yapabilirsin. 1K dirençlerin pic tarafında ayrıca 10K lık iki tane pullup direnci mevcut . Bu dirençleri sök ve onlarıda 47K ya çıkart.

  Modülü nereden alıyorsun bilemiyorum ama piyasada benim sistemle uyumlu olmayan modüller gördüm.
  Sendekide olabilir. Dediklerimi aynen yaptım diyorsun bu durumda modül 3 nolu bacak GND de demektir.
  Bunların dışında önerebileceğim yada şunu dene diyebileceğim bir şey yok maalesef.

  Ete

 • Ayhan

  Ete,
  monte edilmemiş yeni bir modül ile birlikte PCB yi kontrol için sana gönderebilir miyim?
  Proje çok hoşuma gitti ama ne yaptıysam stabil bir şekilde çalıştıramadım 7,3mhz,5mhz,126mhz gibi frekanslara atlıyor anlayamadım.
  PSB yi kontrol ettim yeni PİC le yeni modülle denedim aynı.
  Rica etsem Devreyi sana kontrol için gönderebilir miyim?
  ayhankyz@gmail.com

  Saygılar.

 • ete

  Ayhan ,
  Sanırım en son verdiğim program ile sorunun halloldu.
  Dolayısıyla gerek kalmadı bir devre yollamaya değilmi?.

  Radyo devresi ile sorunu olanlar aşağıdaki linkte verdiğim dosyayı yüklesinler. Devre burdaki PCB örneğine göre yapılmalı ve program olarak da dosya içindeki yüklenmelidir.

  Bu düznleme versiyon uyumsuzluklarını gidermek amacı ile yapılmıştır.

  http://dl.dropbox.com/u/25364674/RADYO_SON.rar

  Ete

 • Ayhan

  Ete,
  Halloldu teşekkürler.

  Ayhan.

 • ete

  Radyo programının yeni versiyonu hazırdır. Bu versiyonda;
  Arama butonları yine çift fonksiyonlu olarak çalışmaktadır.
  Yukarı arama butonuna anlık basarsanız, frekans 0,1 Mhz artarak o istasyona PLL kitlenmektedir. Tabiiki orada bir yayın var ise alır değilse parazit alırsınız. Her anlık basışta istasyon frekansı 0,1Mhz artacaktır. Böylece otomatik taramada atlanan istasyonlar var ise manual olarak bulma alternatifi getirilmiş oldu.
  Aynı şekilde aşağı arama butonuda frekansı 0,1Mhz azaltarak aynı görevi yapmaktadır.

  Bu butonlara sürekli basarsanız veya basılı tutarsanız otomatik arama moduna girilir ve ilk bulunan istasyonda arama sona erer.
  Önceki versiyonda yalnızca en kuvvetli istasyonlarda durana otomatik arama bu versiyonda biraz daha zayıf istasyonlarında bulunmasına imkan tanımaktadır.

  Dinlenebilir ancak çok zayıf istasyonların streo çalan ses sistemlerinde parazitik bir sonuş verdiği biliniyor. Bu nedenle istasyon kuvveti minimum seviyede ise yayın yazılm yoku ile stereodan monoya geçirilerek dinlenebilirlik artırılmıştır.

  BU hali ile biraz daha iyi hale gelen programı aşağıdaki linkten yükleyebilirsiniz.

  Ete

  Dosyalar: Radio_V04.zip

  • ilkerhan

   Selam hocam,
   Bu programa nasıl encoder ekleyebiliriz?

 • elektronikci

  Paylaşımın teşekkürler eğer mümkünse bitmiş halinin fotosunu da koyabilir misin ete teşekkürler.

 • ete

  Bitmiş halini kutulamadım. Öylece açık kart şeklinde kullanıyorum.
  Bu nedenle baskılı devreye bak bitmiş halini gör. Bence o şekilde bir foto koymanın anlamı yok.

  Ete

 • Elektronikci

  Ebaydan sipariş ettiğimiz TEA5767 kaç günde elimizde oluyor ? Projeye hemen başlamam gerekiyor elinde olan varsa satın alabilirm
  teşekkürler

 • ete

  Elimde modul var 1-2 adet verebilirim.
  Ebay teslimatları 15 gün ortalaması ile geliyor. Parasını ödersen 3-4 günde de gelir.
  Ete

 • Ayhan

  Elektronikçi,merhaba,
  Modülün sahibinden de ilanı var buradan temin edebilirsin.
  Kolay gelsin.

 • Elektronikci

  Buradaki LCD modeli yerine (LM016L)
  elimde bulunan HY-1602B3 LCD kullanabilir miyim bağlantı sorunu olur mu?

 • mustafa

  bağlantıları doğru şekilde yaparsanız sorun olmaz,ben 4×20 lcd kullanmıştım.

 • stajcı

  merhaba..bu switchler butonları malzemecilerden ne diyerek isteyeceğiz? özel bir türü var mı

 • ete

  Hiç birisi özel değildir. Tipi şekli hoşunuza giden her türlü buton kullanılabilir.

  Ete

 • stajcı

  87MHz den cızırtı geliyor hafiften ses de geliyor ama o frekansı degiştiremiyorum buton olarak bildiğimiz anahtar kullandım sorun ondan mı kaynaklı ki ? ..Potansiyemetre kullansam sorun kalkar mı.. ? hangi tip pot kullanmalıyım eğer kullanmak zorundaysam burada buton yok çünkü

 • ete

  87 MHz de cızırtı gelmesi normal çünki orada bir istasyon olmaz. Anahtar ile olabilir ama hassas ayarlama yapamazsın. Bas bırak çalışan buton olması gerekir. Orada yoksa olan br yerden temin etmen gerekir.
  Potansiyometre ile olmaz hemde hiç olmaz.

  Ete

 • ertpln

  merhaba sayın ete,
  bu işte gerçekten çok başarılısınız, sizi yürekten kutlarım.
  aşağıdaki projemde yardımcı olabilirmisiniz?

  bir basınç sensöründen 0,50 ile 4,2 volt arasında sinyal geliyor. aşağıdaki algoritma ile sinyallerde değişiklik yapmak istiyorum:

  0,50 – 1,35 arası gelen voltlar -%1,5 volt alarak,
  1,35 – 2,50 arası gelen voltlar +%1,5 volt olarak,
  2,50 – 3,80 arası gelen voltlar +%2,5 volt olarak sisteme modifiye ederek bildirmek istiyorum. (modifiyeli verilen volt asla 4 voltu geçmeyecek) böyle bir devre pic + frekans/gerilim çevirici ile yapılabilir mi? bana nasıl yardımcı olabilirsiniz? (özellikle pic programlama da yardıma ihtiyacım var)
  teşekkür ederim.
  Ertan

 • fiko

  sayın ete
  devre için çok teşekkür ederim ama sizden bir ricam olacak bana devrenin çalışma mantığı lazım yardımcı olabilir misiniz?
  şimdiden teşekkürler

 • ete

  Devrenin çalışma mantığı devreye bakılarak anlaşılabilir aslında. Bende devreye tekrar bakarak yazacağım.

  >Devrede 1 adet FM modül, 1 adet Anfi entegresi ve 1 adet Pic işlemci ile 1 adet 4066 analog siwtch entegre bulunmaktadır.
  FM modül üzerinde PLL entegresi ile komle bir modül olup verilen frekans değerlerine uygun olarak ilgili frekansa kilitlenip o frekanstaki istasyonunu anfiye aktarırı. Pic işlemci FM modülün istediği istasyon frekans bilgilerini üretir ve modül ile haberleşerek bu bilgileri modüle aktarır. Aynı zamanda buton kontrollerini yapar. Yine aynı işlemci 4066 entegresine 4 bitlik binary bilgi vererek bu entegrenin anfi üzerinden ses seviyesini ayarlamasını sağlar. Ses seviyesi R-2R sistemi ile oluşturulan digital to Analog dönüştürme sistemi ile oluşturulmaktadır. Yaklaşık olarak 0-2,3V civarında bir volum kontrol voltajı oluşturulur. Toplamda 4 bitlik bilginin 16 ayrı ses seviyesi vardır ve bu sistem üzerinden ğretilerek anfi volum kontrol girişine verilmiştir.

  Anfi Phillips firmasının voltaj kontrollü volum kontrolü olan bir entegresidir. Yaklaşık 1 watt gücünde bir anfidir. Modülden gelen ses bilgisini yükselterek hoparlöre aktarır.
  Bu şekilde sistem bir digital rodayo olarak çalışmaktadır.

  Ete

 • melisa

  iyi günler ben fm radio receiver yapacağım fakat bana ar1010 modülü lazım elinde hazır olan var mıdır acaba

 • Ertu

  güzel çalışma geliştirmeye açık emeğinize sağlık

  bir mikroc ci olarak kodları mikroc de yazmayı düşünüyorum nette mikroc icin yazılmış bir yazılım bulamadım

  ilgilenenler için alibaba.com da 1.6 usd 10’luk paket olarak ve free shiping yani ücretsiz kargo ile gönderiliyor

 • Osman Dağ

  TDA 7000 ile FM radyo var.Bu sistem öğretici,Ticareti yapılırsa zararına bir iş olacaktır.

 • Yılmaz Aksu

  merhaba arkadaş yapmış olduğunuz devre için teşeküredriz emeğine sağlık pc çzim dosyasy ve ek dosyası vamı biz bu konularda yetersi kalıyoruz tyadımcı olursanız memnun olurum selamlar delsayilmaz@hotmail.com 506-5024954

 • ferit06

  Bu devreyi yapacak arkadaşlara bir uyarı yapayım. Mümkünse yazıda düzeltme yapılsın. Amplifikator olarak kullanılan entegre TDA7056 değil 7056A olacak. sonunda A yok ise voltaj kontrollu kazanç uygulaması yoktur. Her iki entegrenin datashetts lerinden bu durum kolayca gözlenebilir.

 • yusuf 44

  radyo modül dediğiniz nedir anlamadım yardımcı olurmusunz teşekkürler

 • mustafa ömer

  selamlar sp3767 modülile bu devre çalışırmı