Elektronik / Mikrodenetleyici Projeleri/

PIC16F84 Lazer Diyot Matrisli Kayan Yazı Projesi

Bu projede Pıc16F84 mikrodenetleyicisi için hazırlanan kayan yazı programı ile lazer diyot matrisli kayan yazı düzeneği hazırlandı. Sistemde kullanılan mikrodenetleyici ,tasarımın nasıl yapıldığı ve tasarım sırasında karşılaşılan güçlükler ayrıntılı olarak anlatıldı. Projenin nasıl geliştirilebileceği ve nerelerde kullanılabileceği yolunda öneriler takdim edildi.

Lazer diyot matrisiyle istenilen bir yazı metnini, hesaplanmış bir uzaklıktaki düzleme kayan yazı görünümünde yansıtan, lazer diyot matrisi ile kayan yazı düzeneği, tasarlanmıştır.

Değişik yöntemlerle kayan yazı sistemlerinin nasıl tasarlanacağının yanında bunların avantajları ve dezavantajları üzerinde de durulmuştur. Lazer diyot matrisiyle kayan yazı uygulamasının nerelerde kullanılabileceği ve devrenin nasıl geliştirilebileceği gösterilmiştir.

Günümüzde reklamlar artık vazgeçilmez hale delmeye başladı.Etkili bir reklam ürün satışlarını artırır.

Etkili ışıklı ve animasyonlu olmalıdır.Bunun için lazer diyot kullanılabilir.Lazer diyotların fiyatları normal led v.s. gibi elemanlardan çok daha pahalıdır. Büyük çaplarda lazer diyot matrisleri pahalı olduğu için neredeyse yapılması imkansızdır.Normal kayan yazı sistemlerinde kullanılan 7×60 lık matrisler lazer diyot matrisi ile yapılması milyarlar tutabilir.

7×1 lik bir lazer diyot matrisi ile göz yanılması yapılarak tarama ile kayan yazı sistemi yapılabilir. Bu tarama bir motor yardımıyla yapılabilir.Hızlı bir motor sayesinde insanın gözü hissetmeyecek şekilde duvara yansıtılırsa kayan yazı oluşabilir.Böylelikle maliyeti büyük ölçüde azaltabiliriz.Lazer diyot matrisindeki aynı zaman da sistemin harcadığı gücü büyük oranda azaltır.

Bu sistem için çok hassas zamanlarda bilgiyi dışarı bilgiyi göndermemiz gerekir.Bunu Eprom la yapmak çok güçtür.Çünkü eproma dışarıdan donanım yoluyla zamanlama yapılması gerekir.Donanım devreyi kompleks hale getirir.Yazılıp silinmeleri çok uğraştırır.Piyasada bulumasıda zordur.

Mikrodenetleyici kolay programlanan ,kullanılan osilatörün frekansıyla çalışan ve piyasada kolay bulunan flash belleğe sahip elemandır.

Bölüm – 2 ‘de Mikrodenetleyiciler hakkında genel bilgiler ve kullandığımız mikrodenetleyicinin özellikleri verilecektir.

Bölüm – 3 ‘de 7×1 lazer diyot matrisi ile kayan yazı uygulaması projesi anlatılacaktır.

Bölüm – 4’de 7×1 lazer diyot matrisi ile kayan yazı uygulaması projesinin sonucları verilecektir.

Kaynaklar
1 – Doç. Dr. Osman GÜRDAL, Algılayıcılar ve Dönüştürücüler, Nobel Yayın Dağıtım, Ocak 2000
2 – Orhan ALTINBAŞAK, Mikrodenetleyiciler ve Pic Programlama, Altaş Yayıncılık, Şubat 2001
3 – Doç. Dr. Doğan İBRAHİM, C ile Pic Mikrokontrolör Programlama, Era Bilgi Sistemleri Yayıncılık 2003

İnternet Siteleri
1 – http://www.microchip.com
2 – http://www.antrak.org.tr

Hazırlayan: Gökhan TEKTAŞ Dosyalar PIC16F84 Lazer Diyot Matrisli Kayan Yazı Projesi

Dosya indirme LINK listesi (TXT formatında) link-4198.zip şifre-pass: 320volt.com

  1. Nuri Alp 2008/11/23
  2. isa_olcer 2008/11/23
  3. feyzi 2011/01/03
  4. mehmet 2013/03/26
  5. hakan 2013/11/18

Yorum

Soru: