Elektronik / Mikrodenetleyici Projeleri/

PIC16F84 ile Otomatik Su Deposu Doldurma Devresi

Daha önce mikrodenetleyici kullanılmadan yapılmış bir depo doldurma projesi paylaşılmıştı PIC16F84 ile yapılan bu devre (hex kodu var) ile doldurma sistemlerinin çalışma mantığı hakkında geniş bir bilginiz olur uygulamak istediğiniz projeler hakkında fikir verebilir Emeği geçen kişilere Teşekkürler

Depo Doldurma Devre Şeması
Depo Doldurma Devre Şeması

Devre Tanıtımı: Devre depo içerisindeki sıvının doluluk oranını kontrol etmeye yarar. Temel eleman olarak PIC16F84 Mikrodenetleyicisi kullanılmıştır. Depo içerisine üç adet prob yerleştirilmiştir. Bunlar:

Gerilim Probu
Üst Prob (Motor Start – Stop)
Alt Prob (Alarm)

Devrenin Kurulumu : Gerilim probu iletkeni, deponun iç en alt kısmına temas edecek şekilde metal bir plaka veya sadece bir kablo ile yerleştirilmelidir. Üst Prob (Motor Start – Stop) iletkeni, deponun maksimum doluluk, başka bir deyişle sıvıyı istenilen seviyede tutmaya yarar. Alt Prob (Alarm) iletkeni, Üst prob ile Gerilim probu arasına veya sıvı seviyesinin tehlike doğuracak en alt seviyesine yerleştirilmelidir.

Devrenin Çalışması : Üst ve alt probların sıvıyı algılaması kısaca şöyledir; Gerilim probu ile devreye +5V ‘lar seviyesinde bir gerilim uygulanır. Sıvımız iletken olduğu için problara +5V’lar seviyesindeki gerilimi iletmektedir. Sıvı problara temas ettiğinde 470Ω luk dirençten transistore beyz tetiklemesi sağlanmış olur ve transistör iletime geçer.

Transistörlerin kolektör ucu 330Ω direnç ile PIC in B portunun sıfırıncı ve birinci pinine bağlıdır.

Transistör yalıtımda iken PIC in pinlerine lojik 1 gitmektedir. İletime geçtiklerinde ise Emiter den kolektöre devre şasesi (GND) akmaktadır. Transistörler iletimde iken PIC in B portunun sıfırıncı ve birinci pinine lojik 0 gider ve PIC e yüklenmiş olan yazılım sayesinde depo motoru çalıştırılır veya sesli uyarıla alarm verilir.

Üst prob motorumuzu kontrol eden algılayıcıdır. Sıvı prob ile temas halinde ise ile PIC in B portunun ikinci pinine bağlı olan, motorun start-stop işlemlerini yapan röle sükunet halindedir. Sıvı seviyesi, maksimum doluluğu belirleyecek olan üst prob dan aşağıda ise yani sıvı üst probla temas etmiyorsa PIC sıvı seviyesinin düştüğünü algılar ve B portunun ikinci pinini lojik 1 yapar ve röle çeker ve depoya su basan motor çalışmaya başlar.

Bu durum sıvının üst proba temasına kadar devam eder. Temas sağlandığında ise röle bırakır ve motor durur.

Alt prob ise, sıvının azalıp tehlike oluşturabilecek seviyede olduğunun sesli uyarılmasını sağlayan algılayıcıdır. Normal şartlarda sesli ikazın duyulmaması gerekir. Sesli ikazın duyulmasının sebeplerinden bazıları ise; Motorun yanması veya bozulması , depoda sızıntı , depo sıvı girişinin tıkanması v.b. olabilir.

Sıvı prob ile temas halinde ise ile PIC in B portunun üçüncü pinine bağlı olan buzzer sükunet halindedir. Sıvı seviyesi, alt prob dan aşağıda ise yani sıvı alt probla temas etmiyorsa PIC sıvı seviyesinin düştüğünü algılar ve B portunun üçüncü pinine bağlı buzzer’ den uyarı sesi algılanır.

Bu durum sorunun giderilip sıvının alt proba temasına kadar devam eder. Temas sağlandığında ise uyarı sesi kesilir su seviyesi istenilen seviyeye kadar yani üst proba kadar çıkar ve durur.

Kullanılan Malzemeler:

PIC16F84A
4MHz kristal
22pF 2ad.
18 pin Entegre soketi
BC237 3 adet
470 Ω 2adet
330 Ω 2adet
10k Ω
2.2k Ω
4.7k Ω
1N4001
100nF
5V röle
Buzzer

Projenin isis simülasyon dosyaları PIC16F84 ile Otomatik Su Deposu Doldurma Devresi

Dosya indirme LINK listesi (TXT formatında) link-4112.zip şifre-pass: 320volt.com

 1. ismail 2008/11/19
 2. elektrofizik 2008/11/20
 3. murat 2008/11/20
 4. gevv 2008/11/20
 5. dostay 2008/11/28
 6. cell 2009/05/03
 7. Maho 2011/04/19
 8. cevdet 2012/04/17
 9. berk 2013/11/07
 10. Hakkı 2014/10/11
 11. ilvanlı 2015/04/12

Yorum

Soru: