Elektronik / Analog Dijital Devreler/

Enstrümantasyon Yükselteci Devreleri

Yüksek giriş empedanslı enstrümantasyon yükselteci devresinin çıkış ucundan alınan gerilimin denklemi, Vçkş = 101.(Vgrş2-Vgrş1) şeklinde

Örnek: Şekil 49’da verilen devrede Vgrş1 = 4 mV, Vgrş2 = 8 mV olarak uygulanmıştır. Buna göre çıkış geriliminin değerini bulunuz.

Çözüm: Vçkş = 101.(Vgrş2-Vgrş1) = 101.(8-4) = 404mV

Yüksek giriş empedanslı enstrümantasyon yükselteci devre şeması

yuksek-giris-empedansli-enstrumantasyon-yukselteci-devresi

Yüksek ortak mod tepki oranlı enstrümantasyon yükselteci

yuksek-ortak-mod-tepki-oranli-enstrumantasyon-yukselteci

Devre’de ortak mod tepki oranlı (CMRR) enstrümantasyon yükselteci örneği verilmiştir.

Ortak mod tepki oranı (CMRR), bir op-ampın her iki giriş ucuna da aynı özellikte sinyal uygulandığında bunları reddetme özelliğidir. Bu değer, faz çeviren ve faz çevirmeyen girişe aynı anda uygulanan bir sinyalin, çıkış sinyaline oranına eşittir. CMRR’nin birimi dB (desibell)’ dir.

Ortak mod tepki oranlı enstrümantasyon yükselteçlerinde parazitik ve gürültülü sinyalleri
atma oranı da büyüktür. devrede Vgrş1 ve Vgrş2 girişleri opampların faz çevirmeyen girişlerine uygulanmıştır.

R3 direncinin değeri değiştirilerek devrenin kazancını ayarlamak mümkündür. İlk iki op-amp çıkışından alınan sinyaller fark yükselteci olarak çalışan op-ampa uygulanmıştır. Devrenin çıkış geriliminin değeri, Vçkş=100.(Vgrş2-Vgrş1) denklemiyle bulunabilir.

Örnek: verilen devrede Vgrş1 = 4 mV, Vgrş2 = 5 mV olarak uygulanmıştır. Buna göre çıkış geriliminin değerini bulunuz.

Çözüm: Vçkş = 100.(Vgrş2-Vgrş1) = 100.(5-4) = 100 mV

Elektronik devre şemaları internet üzerinde paylaşılan çeşitli kaynaklardan (pdf, doc vs) ayıklanıp siteye aktarılmıştır. Emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler.

Yorum

Soru: