Bu projede PortA.6 ve POrtA.7 de bağlı iki buton yardımı ile PortB nin tamamına PWM uyguluyoruz. Butonlar yardımı ile Duty değeri değiştirilebiliyor. Şimdi birazda siz çalışın ve butonlar olmadan PWM değerini bir aşağı bir yukarı nasıl değiştiririz düşünün bakalım. Aslında işlem çok basit. Biraz