tarihinde yayımlanan 01.05.2017 tarihinde güncellenen PIC16C64 İle PIC Kopyalama Devresi (8 Adet 16f84) ile 2717 yazısı var. Yazar;