tarihinde yayımlanan 28.04.2017 tarihinde güncellenen LED`e bağlanacak seri direncin hesaplanması (program) ile 11 yazısı var. Yazar;