Elektronik Devreler Projeler Elektronik ve biraz daha fazlası İletişim - Araçlar - Dikkat - Topluluk
Elektronik / Motor Sürücü Devreleri Cnc Kontrol/

Step Motor ve Uygulamalar

Sponsorlu Bağlantılar

Sanırım step motor hakkında en sade anlatımlardan biri ayrıca kolay anlaşılır uygulama örnekleride bulunan faydalı bir makale..

Step motor fırçasız elektrik motorlarıdır. Step motorlar ile tam bir tur dönmeyi yüksek sayıda adımlara bölebilmek mümkündür (200 adım). Step motorları sürmek için, sürekli gerilim uygulamak yerine darbeler (pulse) uygulamak gerekmektedir. 12 volt ile çalısan modelleri yaygındır.

Step motorlar genel olarak 2 çeşide ayrılabilir.

1. Bipolar Step Motor

bipolar-step-motor

Bipolar step motorların çıkışında 4 kablo bulunur. Motorun bobinleri birbirlerine bağlanmıştır, bu yüzden bu uçlara ters gerilim uygulanmak zorundadır (1a=1 ise 1b=0 olmalıdır). Genel olarak bir H-Bridge devresi ile sürülür.

2. Unipolar Step Motor

unipolar-step-motor

Unipolar step motorların çıkışında 5 yada 6 kablo bulunur. Motorun bobinleri ayrı ayrı çıkışa gönderilir ve yapısına göre 1 veya 2 adet ortak giriş bulunur (toprak ve besleme uçları). Yanda ki şekilde görünen step motorda 1 ve 2 ortak girişler, a ve b ise step motorun hareketinin sağlanması için gerekli kombinasyonun uygulandıgı girişlerdir.

Step Motor Sürme Teknikleri

Step motorlar, sürüş bilgisinin gönderildigi bir sistem (bilgisayar, mikrokontrolör, PLC gibi) ile bu bilgiyi step motora uygulayabilecek sürücü devreler ile sürülebilir.

L297 kullanımı: Step motor sürülürken genel olarak L298 H-bridge entegresi ile birlikte kullanılırlar.

stepmotor-l297

SYNC bacağı, yani birde fazla L297 senkron olarak kullanılacaksa, bu bacaklar vasıtası ile L297 ler birbirlerine bağlanır.

A,B,C ve D bacakları step motora baglanır.

Home bacagı ilk konumu belirtir (1010).

INH1 ve INH2 L298 e baglanır.

Vs entegrenin beslemesidir, 5V a baglanır.

Sense-1 ve 2 bacaklarından akım kontrolü yapılır.

Vref bacagına uygulanan gerilim referans gerilimi belirler, ve tepe değer bu gerilim olur.

CW/CCW bacagına uygulanan sinyal dönüs yönünü belirler.

Half/full bacagına gönderilen sinyal ile step motorun tam adım yada yarım adım döneceğini belirler.

L297 – L298 birlikte kullanımı:

stepmotor-l298-l297

PIC16F84 ile step motor sürülmesi: Proteus programında kurulan devrenin şeması aşağıda ki gibidir. Bu devrede A portunun sıfırıncı biti 0 yapıldıgında motor sağ yönde, birinci biti sıfır yapıldığında ise motor sol yönde dönmektedir. PIC programı assembly dilinde yazılmıstır.

pic16f84-step-motor-surucu

Program ;

LIST P=16F84 ; PIC16F84 u tanit

INCLUDE "P16F84.INC"

SAYAC1 EQU h'0C' ;adres tanimlamalari

SAYAC2 EQU h'0D'

ADIM EQU h'0E'

CLRF PORTB ;portB yi temizle

BSF STATUS, 5 ;bank1

CLRF TRISB ;portB yi cikis yap

MOVLW h'FF'

MOVWF TRISA ;portA yi giris yap

BCF STATUS, 5 ;bank0

MOVLW h'FF' ; W=FF(11111111)

MOVWF ADIM ;adim=W

KONTROL

BTFSC PORTA, 0 ;portA nin 0. bitini test et, sifirsa bir satir atla

GOTO TEST_PORTA_1

SAG

INCF ADIM, F ;Adim=Adim+1

MOVF ADIM, W ;W= Adim

ANDLW b'00000111' ;W 00000111 ile AND

CALL TABLO

ANDLW b'00001111' ;son 4 bit kullanilacak

MOVWF PORTB ;portB ye gonder

CALL GECIKME

GOTO KONTROL

SOL

DECF ADIM, F ;adim= adim-1

MOVF ADIM, W

ANDLW b'00000111'

CALL TABLO

ANDLW b'00001111'

MOVWF PORTB

CALL GECIKME

GOTO KONTROL

TABLO

ADDWF PCL, F

RETLW b'0001'

RETLW b'1001'

RETLW b'1000'

RETLW b'1010'

RETLW b'0010'

RETLW b'0110'

RETLW b'0100'

RETLW b'0101'

GECIKME

MOVLW h'FF'

MOVWF SAYAC1

DONGU1

MOVLW h'FF'

MOVWF SAYAC2

DONGU2

DECFSZ SAYAC2, F

GOTO DONGU2

DECFSZ SAYAC1, F

GOTO DONGU1

RETURN

TEST_PORTA_1

BTFSC PORTA, 1

GOTO KONTROL

GOTO SOL

END

ULN2003 Kullanımı:

ULN2003 Step motor sürmek için kullanılan yardımcı bir entegredir. Yandaki sekilde ULN2003 ün bacak bağlantıları görülmektedir.

stepmotor-uln2003

Asagıdaki sekilde ULN2003 ün PIC16F84 ile kullanılmasına bir örnektir.

stepmotor-pic16f84-uln2003

Kaynak: İstanbul Teknik Üniversitesi IEEE Ögrenci Kolu – Emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler

step-motor-animasyon-stepper-motor-animation

  • Öncelikle çok başarılı bir çalışma olmuş.sormak istediğim tek soru var PİC16F84 ile yapılacak olan devrede birde hız kontrolü istenirse ne yapmak gerekli?