Elektronik / Mikrodenetleyici Projeleri/

PIC16F84 ile 0-9999 İleri Geri Sayıcı

Bu devrede 16F84A mikroişlemcisi ve 7 parçalı göstergeler kullanılarak 0-9999 sayıcı devresi oluşturulmuştur. Artı (+) butonu sayıcı değerinin artmasını eksi (-) butonu ise azalmasını sağlar. RESET butonu ise sayıcıdaki değeri sıfırlar.

0-9999 sayıcı devre şeması

Şekil 1: PIC16F84A ile 0-9999 sayıcı devresi

PIC16F84A ile 0-9999 sayıcı devresinde kullanılan malzemeler;

 • 1 Adet PIC16F84A mikroişlemci
 • 4 Adet 7 parçalı gösterge (ortak katot)
 • 4 Adet 4511 entegresi
 • 28 Adet 330Ω direnç
 • 2 Adet 10KΩ direnç
 • 1 Adet 4.7KΩ direnç
 • 1 Adet 4Mhz kristal osilatör
 • 2 Adet 22pF kondansatör
 • 2 Adet buton

Kaynak Kodlar :
Devreye ait mikroişlemci kodları MicroCode Studio PlusPICBASIC PRO derleyicisinde yazılmış ve derlenmiştir. Derleme işlemi için bilgisayarınızda PBP246 ve MPASM assembly derleyici dosyaları bulunmalıdır.

'****************************************************************
'* Proje Adı: 0-9999 SAYICI DEVRESİ              			       *
'* Yazar  : HASAN ÜZÜLMEZ                  			       *
'* Not   : PIC16F84 İLE 0-9999 İLERİ-GERİ SAYICI      		       *
'*                               					       *
'* TARİH  : 10.09.2008                    				       *
'****************************************************************
TRISA=1          		'PORTA'NIN TAMAMI GİRİŞ
TRISB=0          		'PORTB'NIN TAMAMI ÇIKIŞ

SAYI VAR WORD
BIRLER VAR WORD     	'1.DİJİT
ONLAR VAR WORD     	'2.DİJİT
YUZLER VAR WORD     	'3.DIJIT
BINLER VAR WORD     	'4.DIJIT
PORTB=0          		'PORTB'NİN TAMAMINI SIFIRLA
SAYI=0          		'SAYI İÇERİĞİNİ SIFIRLA
MAIN:
IF PORTA.0=0 THEN ILERISAY
IF PORTA.1=0 THEN GERISAY
GOTO MAIN
ILERISAY:
IF SAYI=9999 THEN SAYI=0
SAYI=SAYI+1
PAUSE 10
BIRLER=SAYI   DIG 0
ONLAR=SAYI   DIG 1
YUZLER=SAYI   DIG 2
BINLER=SAYI   DIG 3
PORTB=240 | BIRLER
LOW PORTB.7
PAUSE 10
HIGH PORTB.7
PAUSE 10
PORTB=240 | ONLAR
LOW PORTB.6
PAUSE 10
HIGH PORTB.6
PAUSE 10
PORTB=240 | YUZLER
LOW PORTB.5
PAUSE 10
HIGH PORTB.5
PAUSE 10
PORTB=240 | BINLER
LOW PORTB.4
PAUSE 10
HIGH PORTB.4
PAUSE 10
GOTO MAIN
GERISAY:
IF SAYI=0 THEN SAYI=9999
SAYI=SAYI-1
PAUSE 10
BIRLER=SAYI   DIG 0
ONLAR=SAYI   DIG 1
YUZLER=SAYI   DIG 2
BINLER=SAYI   DIG 3
PORTB=240 | BIRLER
LOW PORTB.7
PAUSE 10
HIGH PORTB.7
PAUSE 10
PORTB=240 | ONLAR
LOW PORTB.6
PAUSE 10
HIGH PORTB.6
PAUSE 10
PORTB=240 | YUZLER
LOW PORTB.5
PAUSE 10
HIGH PORTB.5
PAUSE 10
PORTB=240 | BINLER
LOW PORTB.4
PAUSE 10
HIGH PORTB.4
PAUSE 10
GOTO MAIN
END

Projenin Kaynak Dosyaları (isis simülasyon,yazılım) PIC16F84 ile 0-9999 İleri Geri Sayıcı

Dosya indirme LINK listesi (TXT formatında) link-3373.zip şifre-pass: 320volt.com

 1. alis 2008/10/16
 2. Konyalı 2008/10/17
 3. uğur 2008/12/05
 4. uğur 2009/04/28
 5. ramon 2010/01/22
 6. ugurcvk 2011/01/06
 7. knight 2011/06/01
 8. tufan alper 2011/08/10
 9. kemal 2011/10/23
 10. Enes Özak 2016/02/29
 11. ENES 2017/11/19

Yorum

Soru: