Elektronik / Mikrodenetleyici Projeleri/

Matris led display göstergeli yılan oyunu (ccs c pic16f877)

Matris led display göstergeli yılan oyunu pic16f877 mikrodenetleyicisi üzerine kurulu yazılım ise ccs c ile hazırlanmış matris led display gösterge üzerinden butonlar ile oyun oynanıyor uygulama Proje Makale Paylaşım bölümünden ulaştırıldı dosyaları gönderen, uygulamayı hazırlayan kişilere Teşekkürler

Devrenin çalışma görüntüsü;

PIC16f877 ile hazırlanmış bir yılan oyunu.4 buton ile yılanın kontrolü yapılmakta.CCS C ile programlandı.

Malzeme Listesi :

 • 2 adet ortak anot 3 mm 7×5 matris display
 • 5 adet buton
 • 5 adet 10k direnç
 • 1 adet 4 mhz kristal
 • 1 adet PIC16F877

Not : Devrede ortak katod display kullanmak isterseniz kodlarda bazı değişlikler yapmanız gerekmektedir. Sütun seçme fonksiyonu yeniden düzenlenmeli ve C portuna “~” ile terslenerek gönderilen bilgilerin önündeki “~” işareti kaldırılmalı yani bilgiler terslenmeden gönderilmelidir.

CCSC Yazılım içeriği;


/*Tasarım ve Programlama : Recai Sinekli - www.recaisinekli.com*/

#include <16F877.h>
#include 
#fuses XT
#use delay (clock=4000000)
#use fast_io(b)

int konum[3]={1,3,1}; //Yılanın başının yatay değeri,düşey değeri ve yönü

#int_RB
void kontrol(){
 if(input(pin_b7)==0){   //Yukarı butonu
  delay_us(50);
  if(konum[2]!=2){
   konum[2]=4;
  }
 }
 if(input(pin_b6)==0){   //Sol butonu
  delay_us(50);
  if(konum[2]!=1){
   konum[2]=3;
  }
 }
 if(input(pin_b4)==0){   //Aşağı butonu
  delay_us(50);
  if(konum[2]!=4){
   konum[2]=2;
  }
 }
 if(input(pin_b5)==0){   //Sağ butonu
  delay_us(50);
  if(konum[2]!=3){
   konum[2]=1;
  }
 }
}
/*****************************************************************************/
boolean eepromyuklendi=false;
int rastgele=1;
int1 oyun=1;
int i,j,rx,ry,puan_b,puan_o;
int puan=0;
int1 k=0;
int son=2;
int dizi[7][10]={
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
int1 yilan[7][10]={
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
const int puan_txt[44]={
0b00000000,0b00000000,0b00000000,0b00000000,0b00000000,0b00000000,0b00000000,0b00000000,0b00000000,0b00000000,
0b01111111,0b00001001,0b00001001,0b00001001,0b00000110,0b00000000,//P
0b00111111,0b01000000,0b01000000,0b01000000,0b00111111,0b00000000,//U
0b01111100,0b00001010,0b00001001,0b00001010,0b01111100,0b00000000,//A
0b01111111,0b00000010,0b00000100,0b00001000,0b01111111,0b00000000,//N
0b00000000,0b00000000,0b00000000,0b00000000,0b00000000,0b00000000,0b00000000,0b00000000,0b00000000,0b00000000};
const int sifir[5]={0b00111110,0b01010001,0b01001001,0b01000101,0b00111110};
const int bir[5]={0b01000100,0b01000010,0b01111111,0b01000000,0b01000000};
const int iki[5]={0b01000110,0b01100001,0b01010001,0b01001001,0b01000110};
const int uc[5]={0b00100010,0b01000001,0b01001001,0b01001001,0b00110110};
const int dort[5]={0b00110000,0b00101000,0b00100100,0b01110010,0b00100001};
const int bes[5]={0b00101111,0b01001001,0b01001001,0b01001001,0b00110001};
const int alti[5]={0b00111110,0b01001001,0b01001001,0b01001001,0b00110010};
const int yedi[5]={0b01100001,0b00010001,0b00001001,0b00000101,0b00000011};
const int sekiz[5]={0b00110110,0b01001001,0b01001001,0b01001001,0b00110110};
const int dokuz[5]={0b00100110,0b01001001,0b01001001,0b01001001,0b00111110};

/*****************************************************************************/
//Yılanın kuyruğundan 1 nokta silen fonksiyon
void kuyruk(){
 for(i=0;i<7;i++){
  for(j=0;j<10;j++){
   if(dizi[i][j]==1){
    dizi[i][j]=0;
   }
  }
 }
 for(i=0;i<7;i++){
  for(j=0;j<10;j++){
   if(dizi[i][j]!=0 && dizi[i][j]!=99){
    dizi[i][j]-=1;
   }
  }
 }
 for(i=0;i<7;i++){
  for(j=0;j<10;j++){
   if(dizi[i][j]>son && dizi[i][j]<99){
    son=dizi[i][j];
   }
  }
 }
}
//Yem belirleyen fonksiyon
void yem(){
 if(k==0){
  while(1){
   rx=rand()%10;
   ry=rand()%7;
   if(dizi[ry][rx]==0){
    dizi[ry][rx]=99;
    k=1;
    break;
   }
  }
  rastgele++;
  write_eeprom(0,rastgele);
 }
}
//Sütun seçen fonksiyon
void sutunsec(char sutun){
 switch (sutun){
 case 0: output_e(0);output_d(1);break;
 case 1: output_e(0);output_d(2);break;
 case 2: output_e(0);output_d(4);break;
 case 3: output_e(0);output_d(8);break;
 case 4: output_e(0);output_d(16);break;
 case 5: output_e(0);output_d(32);break;
 case 6: output_e(0);output_d(64);break;
 case 7: output_e(0);output_d(128);break;
 case 8: output_e(1);output_d(0);break;
 case 9: output_e(2);output_d(0);break;
 }
}
//Yılanın konumunu güncelleyen fonksiyon
void yilan_guncelle(){
 switch (konum[2]){
  //Yön sağa ise
  case 1:
   if(konum[0]<9){
    konum[0]=konum[0]+1;
    if(dizi[konum[1]][konum[0]]!=0 && dizi[konum[1]][konum[0]]!=99){
     oyun=0;
    }else{
    dizi[konum[1]][konum[0]]=son+1;
    }
   }else{
    konum[0]=0;
    if(dizi[konum[1]][konum[0]]!=0 && dizi[konum[1]][konum[0]]!=99){
     oyun=0;
    }else{
    dizi[konum[1]][konum[0]]=son+1;
    }
   }
   if(konum[1]==ry && konum[0]==rx){
   son+=1;
   k=0;
   puan+=1;
   }else{
   kuyruk();
   }
  break;
  //Yön aşağı ise
  case 2:
   if(konum[1]<6){
    konum[1]=konum[1]+1;
    if(dizi[konum[1]][konum[0]]!=0 && dizi[konum[1]][konum[0]]!=99){
     oyun=0;
    }else{
    dizi[konum[1]][konum[0]]=son+1;
    }
   }else{
    konum[1]=0;
    if(dizi[konum[1]][konum[0]]!=0 && dizi[konum[1]][konum[0]]!=99){
     oyun=0;
    }else{
    dizi[konum[1]][konum[0]]=son+1;
    }
   }
   if(konum[1]==ry && konum[0]==rx){
   son+=1;
   k=0;
   puan+=1;
   }else{
   kuyruk();
   }
  break;
  //Yön sola ise
  case 3:
   if(konum[0]>0){
    konum[0]=konum[0]-1;
    if(dizi[konum[1]][konum[0]]!=0 && dizi[konum[1]][konum[0]]!=99){
     oyun=0;
    }else{
    dizi[konum[1]][konum[0]]=son+1;
    }
   }else{
    konum[0]=9;
    if(dizi[konum[1]][konum[0]]!=0 && dizi[konum[1]][konum[0]]!=99){
     oyun=0;
    }else{
    dizi[konum[1]][konum[0]]=son+1;
    }
   }
   if(konum[1]==ry && konum[0]==rx){
   son+=1;
   k=0;
   puan+=1;
   }else{
   kuyruk();
   }
  break;
  //Yön yukarı ise
  case 4:
   if(konum[1]>0){
    konum[1]=konum[1]-1;
    if(dizi[konum[1]][konum[0]]!=0 && dizi[konum[1]][konum[0]]!=99){
     oyun=0;
    }else{
    dizi[konum[1]][konum[0]]=son+1;
    }
   }else{
    konum[1]=6;
    if(dizi[konum[1]][konum[0]]!=0 && dizi[konum[1]][konum[0]]!=99){
     oyun=0;
    }else{
    dizi[konum[1]][konum[0]]=son+1;
    }
   }
   if(konum[1]==ry && konum[0]==rx){
   son+=1;
   k=0;
   puan+=1;
   }else{
   kuyruk();
   }
  break;
 }
}
//Yılanın displaydeki görüntüsünü güncelleyen fonksiyon
void goster(){
 for(i=0;i<7;i++){
  for(j=0;j<10;j++){
   yilan[i][j]=1;
  }
 }
 for(i=0;i<7;i++){
  for(j=0;j<10;j++){
   if(dizi[i][j]>0){
    yilan[i][j]=0;
   }
  }
 }
 for(j=0;j<20;j++){
    for(i=0;i<10;i++){
     sutunsec(i);
     output_bit(pin_c0,yilan[0][i]);
     output_bit(pin_c1,yilan[1][i]);
     output_bit(pin_c2,yilan[2][i]);
     output_bit(pin_c3,yilan[3][i]);
     output_bit(pin_c4,yilan[4][i]);
     output_bit(pin_c5,yilan[5][i]);
     output_bit(pin_c6,yilan[6][i]);
     delay_us(1200);
     output_c(0b11111111);
   }
 }
}
/********************************ANA FONKSİYON*********************************/
void main()
{

  if(eepromyuklendi==false){
   rastgele=read_eeprom(0);
   if(rastgele==0){rastgele=1; write_eeprom(0,1);}
   eepromyuklendi=true;
   srand(rastgele);
  }
  
  output_c(0x00);
  enable_interrupts(INT_RB);
  enable_interrupts(GLOBAL);
  
  while(oyun){
   goster();
   yilan_guncelle();
   yem();
  }
  while(1){
   puan_o=puan/10;
   puan_b=puan%10;
    for(i=10;i<44;i++){
     for(j=0;j<15;j++){
      sutunsec(9);
      output_c(~puan_txt[i]);
      delay_us(1000);
      output_c(0b11111111);
      sutunsec(8);
      output_c(~puan_txt[i-1]);
      delay_us(1000);
      output_c(0b11111111);
      sutunsec(7);
      output_c(~puan_txt[i-2]);
      delay_us(1000);
      output_c(0b11111111);
      sutunsec(6);
      output_c(~puan_txt[i-3]);
      delay_us(1000);
      output_c(0b11111111);
      sutunsec(5);
      output_c(~puan_txt[i-4]);
      delay_us(1000);
      output_c(0b11111111);
      sutunsec(4);
      output_c(~puan_txt[i-5]);
      delay_us(1000);
      output_c(0b11111111);
      sutunsec(3);
      output_c(~puan_txt[i-6]);
      delay_us(1000);
      output_c(0b11111111);
      sutunsec(2);
      output_c(~puan_txt[i-7]);
      delay_us(1000);
      output_c(0b11111111);
      sutunsec(1);
      output_c(~puan_txt[i-8]);
      delay_us(1000);
      output_c(0b11111111);
      sutunsec(0);
      output_c(~puan_txt[i-9]);
      delay_us(1000);
      output_c(0b11111111);
     } 
    }
    for(j=0;j<255;j++){
     for(i=0;i<10;i++){
       sutunsec(i);
      if(i<5){
       if(puan_o==0){
       output_c(~sifir[i]);
       }
       else if(puan_o==1){
       output_c(~bir[i]);
       }
       else if(puan_o==2){
       output_c(~iki[i]);
       }
       else if(puan_o==3){
       output_c(~uc[i]);
       }
       else if(puan_o==4){
       output_c(~dort[i]);
       }
       else if(puan_o==5){
       output_c(~bes[i]);
       }
       else if(puan_o==6){
       output_c(~alti[i]);
       }
       else if(puan_o==7){
       output_c(~yedi[i]);
       }
       else if(puan_o==8){
       output_c(~sekiz[i]);
       }
       else if(puan_o==9){
       output_c(~dokuz[i]);
       }
       delay_ms(1);
       output_c(0b11111111);
      }else{
       if(puan_b==0){
       output_c(~sifir[i-5]);
       }
       else if(puan_b==1){
       output_c(~bir[i-5]);
       }
       else if(puan_b==2){
       output_c(~iki[i-5]);
       }
       else if(puan_b==3){
       output_c(~uc[i-5]);
       }
       else if(puan_b==4){
       output_c(~dort[i-5]);
       }
       else if(puan_b==5){
       output_c(~bes[i-5]);
       }
       else if(puan_b==6){
       output_c(~alti[i-5]);
       }
       else if(puan_b==7){
       output_c(~yedi[i-5]);
       }
       else if(puan_b==8){
       output_c(~sekiz[i-5]);
       }
       else if(puan_b==9){
       output_c(~dokuz[i-5]);
       }
       delay_ms(1);
       output_c(0b11111111);
      }
     }
    }
  }
}

Tasarım ve programlama : Recai Sinekli Web : www.recaisinekli.com Matris led display göstergeli yılan oyunu uygulama dosyaları (kaynak ccsc, hex kodları devre şeması veproteus ares pcb dosyası: Matris led display göstergeli yılan oyunu (ccs c pic16f877)

Dosya indirme LINK listesi (TXT formatında) link-10232.zip şifre-pass: 320volt.com

 1. Serdar 2010/05/14
 2. Recai 2010/05/17
 3. volkan 2012/03/27
 4. yusuf 2014/04/24
 5. ekrem 2015/05/17
 6. Anıl Kubilay 2017/03/06

Yorum

Soru: