Elektronik / Analog Dijital Devreler/

Basit Osilatör Devreleri

Kristalli Osilatör Devresinde kullanılan kristalin frekans değerine göre kararlı bir sinüsoidal sinyal üretir. Kristalin frekans değeri 20 ile 500 kHz arasında olabilir.

Kristal kontrollü sinüsoidal osilatör devresi

kristal-kontrollu-sinusoidal-devresi
Kristalli osilatör devre şeması

566 Kare, Üçgen Sinyal Üreten Osilatör Devresi

566-kare-ucgen-sinyal-ureten-osilator-devresi
Kare ve üçgen biçimli sinyaller üreten osilatör devre şeması

Osilatör devresinde kullanılan 566 adlı gerilim kontrollü osilatör entegresinin ürettiği sinyallerin frekansı R1 ile C1’in değerinin değiştirilmesi ya da 5 numaralı ayağa gelen gerilimin değişmesi durumunda farklı frekansta çıkış üretir.

ICL8038 Kare Üçgen Sinüsoidal Sinyal Üreten Osilatör Devresi

icl8038-kare-ucgen-sinusoidal-sinyal-ureten-osilator-devresi
Kare, üçgen ve sinüsoidal biçimli sinyaller üreten osilatör devre şeması

Devrede kullanılan ICL8038 adlı entegre üç farklı biçimli sinyal üretebilir. Devrenin ürettiği sinyallerin frekansı, distorsiyon (bozulma, kırpılma) oranı ayarlı dirençlerle değiştirilebilir.

LM1458 Sinüs dalga üretici devre

LM1458-sinus-dalga-uretici-devreler

LM1458 op amp ile yapılan sinüs dalga üretici devre 6….15v arası dc ile çalışıyor op amp ın 7 numaralı bacağından sinüs çıkışı alınıyor

Elektronik devre şemaları internet üzerinde paylaşılan çeşitli kaynaklardan (pdf, doc vs) ayıklanıp siteye aktarılmıştır. Emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler.

Yorum

Soru: