Elektronik / Programlama test devreleri/

PIC16F84 PIC16F877 Deneme devreleri isis simülasyon

16f84 16f877 mikro denetleyicileri için yazılan kodları proteus isis programında denemeniz için hazır deneme devreleri 5 adet ek olarak 3 adet assembly uygulaması (karaşimşek yürüyen ışık flaşör) var

Gelişmiş Deney Kartı PIC16F877 (2 lcd,buton,buzer,seri ara birim)
gelismis-deney-karti-pic17f877

Pic deneme kartı PIC16F84 (buton,1 display,led)
pic-deney-buton-display-led-pic16f84a

Pic deney kartı PIC16F84 (buton,seri arabirim,2xlcd)
pic-deney-karti_lcd_serial-pic16f84a

Pic deney kartı PIC16F877 (buton,seri arabirim,2xlcd)
pic-deney-karti_lcd_serial-pic16f877

Pic deney kartı PIC16F84 (buton,led,swic,2 display)
pic-deney-karti-display-led-swic-pic16f84a

dosyalar http://www.projearsivim.com/download/DeneyKarti.zip alternatif link PIC16F84 PIC16F877 Deneme devreleri isis simülasyon

Dosya indirme LINK listesi (TXT formatında) link-6043.zip şifre-pass: 320volt.com

Örnek assemly uygulama kodları

10_Yuruyen.asm

	; B PORTUNA BAĞLI LEDLERİ 
	; YÜRÜYEN IŞIK ŞEKLİNDE ÇALIŞTIRAN PIC PROGRAMI
	
	LIST P=16F84
	INCLUDE 
	__CONFIG _WDT_OFF & _CP_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC

S1	EQU	0X0C
S2	EQU	0X0D

	CLRF	PORTA		;öNCEDEN KALMIŞ BİLGİLERİN SİLİNMESİ
	CLRF	PORTB	

	BSF	STATUS , RP0	; PORT YÖNLERİNİN TANIMLANMASI
	CLRF	TRISB
	BCF	STATUS , RP0

	BSF	STATUS , C	; ELDE 1 YAPILIR
T1 	
	RLF	PORTB , F	; PORT B DEVAMLI DÖDERİLDİĞİNDE ELDEDEKİ 1
	CALL	BEKLE		; SIRAYLA DİĞER BİTLERE TAŞINIR 
				; BEKLENEREK DEĞİŞİKLİKLER GÖZLENİR
	GOTO	T1		; PROGRAM TEKRAR ÇALIŞIR
	
BEKLE
	MOVLW	0XFF
	MOVWF	S1

BT2	MOVLW	0XFF 		; TOPLAM GECİKME
	MOVWF	S2 		; 2+1+1 + FF*( 1+1+(1+1+1+1+2)*FF+1+2)+2
		   		; 6 + FF * ( 5 + 6*FF )= YAKLAŞIK 400ms
BT1	NOP
	NOP
	NOP
	DECFSZ	S2
	GOTO	BT1

	DECFSZ	S1
	GOTO	BT2	
	
	RETURN
	END

11_Karasimsek.asm

	; B PORTUNA BAĞLI LEDLERİ 
	; KARAŞİMŞEK DEVRESİ ŞEKLİNDE ÇALIŞTIRAN PIC PROGRAMI
	
	LIST P=16F84
	INCLUDE 
	__CONFIG _WDT_OFF & _CP_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC

S1	EQU	0X0C
S2	EQU	0X0D

	CLRF	PORTA		;öNCEDEN KALMIŞ BİLGİLERİN SİLİNMESİ
	CLRF	PORTB	

	BSF	STATUS , RP0	; PORT YÖNLERİNİN TANIMLANMASI
	CLRF	TRISB
	BCF	STATUS , RP0
	BSF	STATUS , C	; ELDE 1 YAPILIR
T1 	
	RLF	PORTB , F	; ELDE 1 OLANA KADAR PORT B DEVAMLI SOLA DÖDERİLİR
	CALL	BEKLE		; BEKLENEREK DEĞİŞİKLİKLER GÖZLENİR
	BTFSS	STATUS , C
	GOTO	T1

T2	RRF	PORTB , F	; ELDE 1 OLANA KADAR PORT B DEVAMLI SAĞA DÖDERİLİR
	CALL	BEKLE		; BEKLENEREK DEĞİŞİKLİKLER GÖZLENİR 
	BTFSS	STATUS , C
	GOTO	T2

	GOTO	T1		; PROGRAM TEKRAR ÇALIŞIR
	
BEKLE
	MOVLW	0XFF
	MOVWF	S1

BT2	MOVLW	0XFF 		; TOPLAM GECİKME
	MOVWF	S2 		; 2+1+1 + FF*( 1+1+(1+1+1+1+2)*FF+1+2)+2
		   		; 6 + FF * ( 5 + 6*FF )= YAKLAŞIK 400ms
BT1	NOP
	NOP
	NOP
	DECFSZ	S2
	GOTO	BT1

	DECFSZ	S1
	GOTO	BT2	
	
	RETURN
	END

3_Flasor.asm

	; B3 BACAGINDAKİ LEDİ FLAŞÖR ŞEKLİNDE
	; YAKIP SÖNDÜÜREN PIC PROGRAM
	
	LIST P=16F84
	INCLUDE 
	__CONFIG _WDT_OFF & _CP_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC

S1	EQU	0X0C
S2	EQU	0X0D

	CLRF	PORTA		;öNCEDEN KALMIŞ BİLGİLERİN SİLİNMESİ
	CLRF	PORTB	

	BSF	STATUS , RP0	; PORT YÖNLERİNİN TANIMLANMASI
	MOVLW	0XF7
	MOVWF	TRISB
	BCF	STATUS , RP0

T1 	BSF	PORTB , 3
	CALL	BEKLE
	BCF	PORTB , 3
	CALL	BEKLE
	GOTO	T1		; PROGRAM TEKRAR ÇALIŞIR
	
BEKLE
	MOVLW	0XFF
	MOVWF	S1

BT2	MOVLW	0XFF 		; TOPLAM GECİKME
	MOVWF	S2 		; 2+1+1 + FF*( 1+1+(1+1+1+1+2)*FF+1+2)+2
		   		; 6 + FF * ( 5 + 6*FF )= YAKLAŞIK 400ms
BT1	NOP
	NOP
	NOP
	DECFSZ	S2
	GOTO	BT1

	DECFSZ	S1
	GOTO	BT2	
	
	RETURN
	END
 1. mert 2009/03/14
  • gevv 2009/03/14
 2. turgay 2009/05/14
 3. secil 2009/06/10

Yorum

Soru: