Elektronik / Güç Elektroniği/

Güneş Pilleri Kullanarak Elektrik Üretimi

Hazırlayan: Ayşe ÖZGÖÇMEN

Güneş Pili aydınlatma sistemleri, elektrik şebekesinin uzatılmasının mümkün olmadığı durumlarda ya da anlamlı olmadığı yerlerde özellikle küçük güçte enerji taleplerini karşılamak için kurulan ve şebekeden bağımsız sistemler olarak adlandırılan uygulamaların tipik örneğidir. Bu tez çalışmasında, 6 hücreli güneş pili kullanarak elektrik enerjisi üretilmiştir. Ve 12 volt 7 AH/20 saat gücündeki kuru tip aküde depo edilmiştir.

Güneş enerjisinin elektrik üretiminde yetersiz olduğu durumlarda aküde depo edilen enerji ile sistem çalıştırılmıştır. Sistem ile ilgili ilk olarak panel ve akünün boşta ölçümü yapılmış voltmetre ve osiloskopta bu değerler gözlenmiştir. Daha sonra sistem bağlı fakat yüksüz durumda ölçümler yapılmıştır. En son ise sistem bağlı ve yüklü durumda ölçümler yapılmıştır.

Güneş enerjisinden elde edilen enerji, sistemi oluşturan devreler yardımıyla D.C yada A.C ye çevrildikten sonra elektriki aygıtı beslemede kullanılmıştır.

aku-solar-elektrik-uretimi-enerji-gunes-elektrik-gunes-pili-gunes-sarj-regulator

Türkiyede Temiz Enerji Kaynakları
Türkiyenin Enerji Kaynakları Arasında Güneş Enerjisinin Yeri
Güneş Pilleri,Güneş Pillerinin Tarihçesi ,Güneş Pillerinin Yapısı
Birleşme Kesitinde Elektrik Alanın Oluşması
Yüzeyleri birleştirilmiş silikonlara enerji verilmesi
Güneş Pilindeki Kayıplar,Işıksal kayıplar
Elektriksel kayıplar,Akım kayıpları,Açık devre gerilim
Direnç gerilimi,Verim kaybı süreçleri ,Güneş Pili sistem enerji dengesi
Güneş Modülü ,Akü ,Şarj Kontrol Devresi ,Evirici Devresi
Modül Eğim Açısı ,Deneylerin Yapılışı,Deney 1 ,Deney 2 ,Deney 3
Devrede Kullanılan Tüm Devreler,78XX Regülatörü,6N60 Mosfet
LM 339 Entegresi ,Sistem Maliyet Hesabı
LM 339 Entegresi özellikleri ,IRF 5305 Entegresi özellikleri
6N60A Entegresi özellikleri ,LM78XX Entegresi özellikleri
TC 4069 Entegresi özellikleri

Elektrik alanın n tipin p tipi etkileyiş diyagramı
Fotonların silikondaki elektron hareketi oluşturması
Güneş pili sistemi enerji dengesi,Akım enerji dengesi
Şarj kontrol devresinde kullanılan elemanlar
Şarj kontrol devresinin bağlantı şeması
Evirici devresinde kullanılan elemanlar
Evirici devresinin bağlantı şeması
Modül eğim açısı ,Sistem bağlantı şeması
78xx Regülatörünün ayak bağlantıları
Akım takviyeli pozitif gerilim regülatörü devresi
6N60 MOSFET ‘in dıştan görünümü
LM 339 Entegresinin giriş ve çıkış kapıları

Türkiye’nin yıllık yenilenebilir enerji potansiyeli
Türkiye’nin aylık ortalama güneş enerjisi potansiyeli
Güneş enerjisi potansiyeli ve güneşlenme süresi
değerlerinin bölgelere göre dağılımı
Ankara’da aylara göre eğimli yüzeyde güneş ışınımı
Akü şarj akımı ölçümü ,Değişik 78XX regülatörleri
Güneş paneli ve akü fiyat listesi
Şarj kontrol devresi fiyat listesi
Evirici devresi fiyat listesi
Maliyet hesabı

Güneş paneli ,Akünün dıştan görünümü
Şarj kontrol devresi görüntüsü,Evirici devresi görüntüsü
Panel eğim açısı gösterimi

Şarj kontrol ve evirici devresi bağlı değilken panel için yapılan osiloskop ölçümü

Şarj kontrol ve evirici devresi bağlı değilken panel için yapılan voltmetre ölçümü

Şarj kontrol ve evirici devresi bağlı değilken akü için yapılan osiloskop ölçümü

Şarj kontrol ve evirici devresi bağlı değilken akü için yapılan voltmetre ölçümü

Şarj kontrol devresi ve evirici devresi bağlı, yüksüz durumda akü çıkışı için Osiloskop ölçümü

Şarj kontrol devresi ve evirici devresi bağlı, yüksüz durumda akü çıkışı için voltmetre ölçümü

Şarj kontrol devresi ve evirici devresi bağlı, yüksüz durumda evirici girişi için Osiloskop ölçümü

Yüksüz durumda evirici girişi için voltmetre ölçümü

Şarj kontrol devresi ve evirici devresi bağlı, yüksüz durumda evirici çıkışı için osiloskop ölçümü

Şarj kontrol devresi ve evirici devresi bağlı, yüksüz durumda evirici çıkışı için voltmetre ölçümü

Şarj kontrol devresi ve evirici devresi bağlı, yüklü durumda akü çıkışı için osiloskop ölçümü

Şarj kontrol devresi ve evirici devresi bağlı, yüklü durumda akü çıkışı için voltmetre ölçümü

Şarj kontrol devresi ve evirici devresi bağlı, yüklü durumda evirici çıkışı için osiloskop ölçümü

Şarj kontrol devresi ve evirici devresi bağlı, yüklü durumda evirici çıkışı için osiloskop ölçümü

Projenin PDF Dosyasına Buradan ulaşabilirsiniz alternatif link Güneş Pilleri Kullanarak Elektrik Üretimi

Dosya indirme LINK listesi (TXT formatında) link-1729.zip şifre-pass: 320volt.com
– Emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler

 1. AHMET HANCI 2008/12/18
 2. tuncer amasya 2009/01/09
 3. hüseyin dursun 2009/02/19
 4. Tansu C 2009/04/13
 5. celalettin marz 2009/07/10
 6. olcay şıvğa 2009/10/08
 7. ersan 2009/10/21
 8. Flatron 2009/10/21
 9. alex anderson 2011/05/25
 10. mert 2011/05/25
 11. mehmet 2011/10/02
 12. adnan 2011/10/18
 13. mustafa 2011/12/17
 14. byturuncu39 2012/01/23
 15. ahmet 2012/05/26
 16. mustafa 2013/08/11

Yorum

Soru: