1- GİRİŞ

Telekomünikasyon sistemleri, telefonun keşfinden sonra hızla gelişen haberleşme araçları ile en yeni teknolojileri eskiden kurulmuş ve faal olan teçhizatlarla birlikte uyumlu olarak kullanan dünyanın en büyük otomatik sistemidir. Bu gelişmeler, insanların diğer insanlarla süratli, gizli ve güvenilir haberleşmeye verdikleri önem sonucu artan ilgi ve isteği ticari yönden cazip kılmasıyla meydana gelmiştir. Genel bir telekomünikasyon şebekesi; abone terminal ve cihazları, santraller, iletim sistemleri, hatlar ve hat başı teçhizatlarından oluşur.  Şekil.1 deki blok şema ile haberleşme sistemi bileşenleri gösterilmiştir. Santraller telekomünikasyon şebekesindeki esas görevlerine göre; lokal abone, tandem (transit), şehirlerarası ve milletlerarası santraller olarak gruplandırılırlar.

BLOK ŞEMA İLE HABERLEŞME SİSTEMİ BAĞLANTILARININ AÇIKLANMASI

        Bazı kısaltmaların açıklaması:

R/L : Radyo link sistemi.

K/P : Kuranportör, Anolog çoklayıcı ve taşıyıcı sistem.

12TN: Çıplak bakır havai hattan çalışan 12 kanallı çoklayıcı K/P techizatı.

FOK : Fiber optik kablo

FOHT: Fiber optik hat techizatı.

PCM : Sayısal çoklayıcı sistem. 30 ses kanalı bir fiziki devre teşkil eder.

     Telekomünikasyon sistemlerine bağlı çok sayıda değişik haberleşme araçları bulunmaktadır. En yaygın olarak kullanılan telefon santralleri, haberleşme ağının düğüm noktalarıdır. Santraller arası iletim bağlantılarında çıplak havai hatlar, havai ve yeraltı kabloları, fiber optik kablolar veya kablosuz olarak radyo irtibatları kullanılır.

    Bir iletim irtibatından aynı anda çok sayıda konuşma kanalı iletebilmek için Anolog ve sayısal çoklayıcılar kullanılmaktadır. Kablo uçlarına veya R/L sistemlerine irtibatlaşan bu terminal cihazları santral trank uçlarına Anolog olarak trank seviyesinde, sayısal olarak da 30 kanallı PCM seviyesinde irtibatlandırılmaktadır. Santrallerin abone bağlantıları genelde doğrudan bakır kablo ile bağlanır. (tm)zel durumlarda abone devrelerinden data haberleşmesi için modem kullanılabilir.

BİR TELEKOMÜNİKASYON BİNASINDA KURULU SİSTEMLERİN YERLEŞİMİ

    Telekomünikasyon binaları bölgesel haberleşme ihtiyacını karşılayacak sistemlerin tesisine imkan sağlayacak şekilde inşa edilirler.  İletim irtibatının R/L ile mi kablo ile mi olacağı, sadece uç nokta abone santralı mı veya bir transmisyon merkezi mi olacağı bina tipi seçiminde önemli rol oynar.

                              Telekomünikasyon merkezi                          Normal bir santral binası

MANUEL SANTRALLERİN PRENSİP YAPISI

Telefonun keşfinden sonra geliştirilen telefon cihazıyla doğrudan birbirine bağlı iki telefondan görüşme sağlanıyordu. Telefon etmek isteyen manyeto ile zil akımını karşı tarafa göndererek ikaz etmekteydi. İlk işaretleşme zil akımıyla başlamıştır. Bu şekilde bir kimse telefon haberleşmesi yapmak istediği her yer için ayrı bir hat ve ayrı bir makine kullanmak mecburiyetinde kaldığından telefon hatlarının belli bir merkezde toplanarak buradan yol verme işleminin yapılması düşüncesiyle ilk manuel santral geliştirilmiştir. Burada İşaretleşme için aboneden santrale zil akımı , operatörü uyaran lamba, operatörden aboneye zil akımı ve cevap veren abonenin meşguliyetini görmeye yarayan lambalar işaretleşmeye girmiştir. Bu santralde operatör, aboneden gelen istek doğrultusunda diğer bir telefon hattına kordon, jak (fiş) veya kle (anahtar) kullanarak  bağlantı yapmakta ve bağlantıyı çözmektedir.

Manuel santral blok şeması ve işaretleşmesi

Manuel santralda işaretleşme ve bağlantılar

         Manuel santrallerde konuşma sonunda otomatik çözülme bazı ülkelerde de abone kontörü uygulamaları (Tunus 1912) yapılmıştır.

STD: Subscriber Trunk Dialling: Abonenin trank araması tabiri ilk uzak mesafe otomatik aramalarda kullanılmıştır.

ISD: İnternational subscriber dialling: Abonenin milletlerarası araması olarak haberleşmede kullanılmıştır.

Ancak haberleşmede istenen sürat ve gizlilik, insan unsuruna bağlı  problemler yol verme sisteminde insan çalışmadan otomatik olarak bağlantı kuracak mekanizmaları geliştirmeye zorlamış ve otomatik santral keşfedilmiştir.

 2- OTOMATİK TELEFON SANTRALLARINA GİRİŞ

        Otomatik telefon santralleri manuel santrallerde operatör tarafından gerçekleştirilen giren arama talebini kayıt, aranan numarayı bulma iki telefon hattını görüşme için irtibatlama, ücretlendirme başlama ve bitişini ve gerekli bilgileri kayıt, konuşma bitince hattı çözme işlemlerini insan müdahalesi olmadan gerçekleştiren ortak kontrollü sistemlerdir. Markası ve teknolojisi ne olursa olsun bütün otomatik telefon santralleri belirli ortak donanım ve fonksiyonları gerçekleştirirler. Son yıllarda geliştirilen sayısal santraller sadece aboneye ek kullanım kolaylıkları ile bakım, işletme ve denetimde bilgisayarlarda olduğu gibi yeni imkanlar sağlamışlardır. Santral tiplerine göre dağıtılmış ve merkezi kontrol ağırlıklı dizaynlar vardır.

Bir otomatik telefon santralının  genel blok şeması

Otomatik bir santralde telefonla arama yapılması.

       Bu gün kullanılan otomatik bir telefon santralından arama yapılması halinde gerçekleşen  safhalar ve basitleştirilmiş işaretleşmeler aşağıda gösterilmiştir.  Otomatik santrallerde arama yapmak isteyen abone teşebbüsüyle başlayan ve konuşma bitimine kadar devam eden safhalarda hariçten hiçbir müdahale olmadan ücretlendirme kaydı dahil her işlem santral tarafından gerçekleştirilir. Bakım personeli sadece arıza hallerinde, programlama ve bağlantı değişikliklerinde müdahale eder.

    Otomatik telefon santralleri değişik marka ve teknolojileri kullanmakla beraber ortak standartlarda yapılmışlardır. Telefonla arama yapılmasına ait genel safhalar bütün santrallerde aynıdır.

TELEFON SANTRALLARININ GURUPLANDIRILMASI VE HAT KAPASİTELERİ

TEKNOLOJİ        

SANTRAL KOD ADI  

ÜRETİCİ FİRMA  

ABONE KAPASİTESİ 

Elektromekanik   Santrallar        

Döner sellektörlü  

Ericcson       

3.000 - 10.000 

Krosbar N5-3 A      

Netaş          

2.000 - 5.000  

Krosbar N5-3     

Netaş          

5.000 - 10.000 

Elektronik       Analog           Santrallar      

500A               

Türk Telefon Aş.

500          

1000AT             

Türk Telf. Aş. 

1000         

Elif1              

Netaş          

256          

Büyük tip        Sayısal   Santrallar        

DMS100             

Netaş          

3.000-100.000

DMS200             

Netaş          

Trank   60.000         

DMS300             

Netaş          

Trank   30.000         

S12                

Teletaş        

3.000-100.000

EWSD               

Simko(Siemens) 

3.000-100.000

AXE

Ericcson   

5.000 –100.000

Kırsal alan      Sayısal          Santralları       

Dicle              

Netaş          

500-2000    

Anadolu            

Simko          

500-3000     

TAÇ-400            

Simko          

400         

Levent             

Teletaş        

500-3000    

 

      Türkiye de ilk otomatik santral Ericson firmasınca Ankara da 1926 yılında kurularak servise verilmiştir. Krosbar santraller daha büyük hat kapasitesine sahip olup hızlı arama yaparlar. İlk krosbar santral 1968 yılında İzmit'te tesis edilmiştir.

2.1 OTOMATİK TELEFON SANTRALLARININ  DONANIM YAPISI.

      Otomatik telefon santralleri manuel santrallerde operatör tarafından gerçekleştirilen giren arama talebini kayıt, aranan numarayı bulma iki telefon hattını görüşme için irtibatlama, ücretlendirme başlama ve bitişini ve gerekli bilgileri kayıt, konuşma bitince hattı çözme işlemlerini insan müdahalesi olmadan gerçekleştiren ortak kontrollü sistemlerdir. Markası ve teknolojisi ne olursa olsun bütün otomatik telefon santralleri belirli ortak donanım ve fonksiyonları gerçekleştirirler

 Bir Otomatik Telefon Santrallının  Donanım Kısımlar

Otomatik telefon santralleri farklı teknoloji ve markalarda imal edilmelerine rağmen ortak ve benzer görevleri yapacak donanım yapılarına ve işletme mantığına sahiptirler.                             

1. Abone hat  teçhizatı  ve kontrol birimleri

2. Trank hat teçhizatı ve kontrol birimleri

3. İşaretleşme birimleri

4. Anahtarlama şebekesi

5. Ortak kontrol teçhizatı veya işlemci

Hafıza ve depolama birimleri

Tercüme ve yönlendirme mantık devreleri veya programları

6. Bağlantı devreleri

Konuşma bağlantı kanal ve devreleri

Kontrol ve kumanda kanal ve devreleri

7. Ücretlendirme sistemi

8. Trafik ve istatistik sayaçlar

9. Alarm ve arıza kayıt sistemi

10.Giriş, çıkış ve programlama araçları

                                 Aşağıda genel bir santral blok şeması verilmiştir.

 

2.2 OTOMATİK BİR TELEFON SANTRALININ YAPTIĞI İŞLER

Otomatik bir telefon santralının esas vazifesi bir abone telefonundan  diğerine bağlantı kurarak görüşmeyi temin etmektir. Bu işlemleri sağlıklı bir  şekilde yapması için:

 

            1. İŞARETLEŞME,

Santral abone hat işaretleşmesi

Aboneden gelen rakamları kayıt, yazıcı işaretleşmesi

Santrallar arası trank hat işaretleşmesi

Santrallar arası yazıcı (rakam gönderme, alma ) işaretleşmesi

 

            2. TERCÜME VE YÖNLENDİRME,

Arayan abone servis sınıfı ve çevrilen rakamları alma

Aranan numara koduna göre arama türü, yön ve adres belirleme

Koda göre ücretlendirme kademesi seçimi

 

            3. ANAHTARLAMA VE ÇAPRAZ BAĞLANTI,

Belirlenen adrese göre santraldaki herhangi bir aboneden diğer aboneye veya  trank devresine doğru konuşma kanalı bağlantısını temin etme

 

            4. ÜCRETLENDİRME,

Ücretlendirme kademeleri ve kontör atış süreleri

Tatil ve tenzilat uygulaması

Ücretlendirmeyi başlatma ve durdurma, kayıt sistemi

 

            5. TRAFİK VE İSTATİSTİK SAYIMLAR,

Santral birimlerinden ve tamamından geçen arama ve kullanımı sayma

Başarılı ve başarısız teşebbüsleri sayma

 

            6. ARAZA TESPİTİ VE ALARM VERME,

Arıza halinde lamba, ses veya yazılı raporla uyarı verme

 

            7. GİRİŞ‑ÇIKIŞ , BAKIM VE TEST,

 

            8. KONTROL, DENETİM VE GÖZETİM YAPAR.

2.3 OTOMATİK SANTRALDA ARAMA YAPILMASI

Bu gün kullanılan otomatik bir telefon santralından arama yapılması halinde gerçekleşen  safhalar ve basitleştirilmiş işaretleşmeler aşağıda gösterilmiştir.  Otomatik santrallarda arama yapmak isteyen abone teşebbüsüyle başlayan ve konuşma bitimine kadar devam eden safhalarda hariçten hiçbir müdahale olmadan ücretlendirme kaydı dahil her işlem santral tarafından gerçekleştirilir. Bakım personeli sadece arıza hallerinde, programlama ve bağlantı değişikliklerinde müdahale eder.

                        Otomatik telefon santralları değişik marka ve teknolojileri kullanmakla beraber ortak standartlarda yapılmışlardır. Telefonla arama yapılmasına ait genel safhalar bütün santrallarda aynıdır.

                        Bir telefon santralında kaynak ve hedefe bağlı olarak arama çeşitleri:

                         1. Santral içi (lokal) arama

                         2. Çıkan arama

                         3. Giren arama

                         4. Transit arama olarak gruplandırılır.

AYNI SANTRALA BAĞLI  ABONELER ARASINDA TELEFON

GÖRÜŞMESİNE  AİT  PRENSİP BLOK ŞEMASI

TELEFONLA  ARAMA SAFHALARI

a)   Santral içi (lokal) arama

1. Ahizeyi kaldırma ile arama isteği,

2. Santralın rakam kaydı için yazıcı hazırlayarak çevir sesi ermesi, (10.000 abone için 140-160 adet rakam kayıt için yazıcı cihazı bulunur.)

3. Rakamların çevrilerek veya tuşlanarak santrala iletimi,

4. Santralın kayıt edilen rakamları tercüme etmesi ve kendi abonesi ise lokal arama programını işletmesi, koda göre ücretlendirme kademsi seçimi, aranan abone adresini belirleme ve konuşma kanalı  kurma,

5. Aranan abone serbest ise zilini çaldırma, arayan aboneye geri tonu verme,

6. Aranan abonenin cevap vermesi ile ücretlendirmeyi başlatma

7. Arayan abonenin önce kapatması halinde ileriye çözmeyi başlatma,

8. Aranan abonenin önce kapatması halinde bağlantıyı tanımlı süre tutup geriye çözmeyi başlatma,

9. Çözme ile birlikte ücretlendirmeyi durdurup abone sayacını (kontör) artırma, hatları serbest duruma getirme.

b)  Çıkan ve giren arama (/R1 –E/M veya DC-lup işaretleşmeye göre)

1. Ahize kaldırma ile arama isteği,

2. Santralın rakam kaydı için yazıcı hazırlayarak çevir sesi vermesi,

    3. Rakamların çevrilerek veya tuşlanarak santrala iletimi,

    4. Santralın kayıt edilen rakamları tercüme etmesi ve arana numara başka santrala ait ise çıkan arama programını işletmesi, koda göre ücretlendirme kademesi seçimi, aranan abonenin bağlı olduğu santrala doğru yön seçimi

5. Seçilen yönde boş bir trank yakalanması, işaretleşmelerin yapılması, arana telefon için gerekli rakamların alktarılması için giren tranka bir yazıcı bağlanması, giren santralda giren arama programının çalıştırılarak rakam kaydı, tercüme yapılması, aranan abone adresini belirleme, giren trankla abone bağlantı noktasına kadar bağlantı devresini kurma

6. Aranan abone serbest ise zilini çaldırma, arayan aboneye geri tonu verme,

7. Aranan abonenin cevap vermesi ile  konuşma başlar ve aranan abone santralından trank üzerinden geriye doğru ccevap işareti arayan santrala iletilerek ücretlendirmeyi başlatır.

8. Arayan abonenin önce kapatması halinde ileriye çözmeyi başlatma,

9. Aranan abonenin önce kapatması halinde bağlantıyı tanımlı süre tutup geriye çözmeyi başlatma, ( tanımlı süre ayarlanabilir)

Çözme ile birlikte ücretlendirmeyi durdurup abone sayacını (kontör) artırma, hatları serbest duruma getirme.

  İKİ FARKLI SANTRALE BAĞLI ABONELER ARASI  GÖRÜŞME BLOK ŞEMASI

  (ÇIKAN VE GİREN ARAMA)

3. SANTRAL  İŞARETLEŞME SİSTEMLERİ

       İşaretleşme sistemleri kullanılan haberleşme ünite ve cihazlarının bağlantı durumuna göre tasnif edilebilir. İşretleşmeler; abone  ile santral arası işaretleşme, santraller arası işaretleşme ve santral içi anahtarlama işaretleşmeleri olarak gruplandırılabilir.

3.1 ABONE SANTRAL İŞARETLEŞMESİ

       Normal telefon makinesi iki telli olarak santrala bağlanmıştır. Telefonun ahizesi kaldırıldığında makina içerisindeki bir kontağın kapanması ile direnç üzerinden santral devresi kapanmış olur. Bu uyarı santralda çevir sesi talebi olarak değerlendirilir. Çevir sesi alındıktan sonra ilk rakam gönderilince ses kesilir, kayıt işlemi başlar. Son rakamdan sonra santral arama fonksiyonları gerçekleştirir, aranan aboneye zil , arayana geri zil tonu gönderir. Karşı taraf cevap verince konuşma bağlantısı kurulur. Taraflardan birinin telefonu kapatması İle abone devresi açık devre olarak konuşma irtibatı kesilir. Basit bağlantı ve durumlar şekilde gösterilmiştir.

       Santrallerde çevir sesi alınmasından ilk rakama kadar, rakamlar arası, son rakam bekleme süreleri tanımlanmıştır. Bu zamanaşımı sürelerinden fazla beklemelerde santral işlemi iptal ederek devreyi keser. Ayrıca aranan abonenin telefonu kapatmasından sonra paralel telefona geçip cevap verme imkanı için hat çözme gecikmesi ( 5 ‑ 30 saniye) tanımlanmıştır.

ABONENİN

 

AHİZESİ     DEVRESİ       Hat İşaretleşmesi              SANTRALDEN YAPILAN İŞLEM

          Telefon makineleri kadranlı ve tuşlu tiptendirler. Ancak rakamların santrale gönderilmesi ya kontak açılıp kapanmasına bağlı darbeler şeklinde (DP:dial pulse) veya iki frekans bileşeni şeklinde (DTMF:dual tone multifrequency) olur.  Ayrıca kulakla duyulan tonlar ve zil akımı da işaretleşmenin elemanlarıdır.

   Darbe şeklinde (empuls katarı) rakamların tanımlanması.

ms

        Darbe genişliği 60 ms ve darbeler arası boşluk 40 ms olarak her rakam için eşit darbe sayısı gönderi,lir. 3 rakamı için üç darbe ve 0 rakamı için 10 darbe gönderilir. 0 rakamı 1 sn (1000 ms) süre ile gönderilebilmektedir. Yavaş bir sistem olduğu için elektronik sanayi gelişince DTMF telefonlar geliştirilerek hızlı arama sağlanmıştır.

 İkili frekansla (DTMF) rakam kodlama ve gönderme.

         Bu sistem elektronik ve sayısal santralların gelişmesinden sonra uygulanmaya başlanmıştır. Her rakam için iki frekans bileşeni gönderilir. Bir tuşa çok kısa bir süre ( 50 ms) basmak rakam gönderme için yeterlidir.

                     DTMF Abone telefonunda rakamlar ve frekans tablosu

 F1 / F2

1209 Hz

1336 Hz

1477 Hz

1633 Hz

697

1

2

3

A

770

4

5

6

B

852

7

8

9

C

941

*

0

#

D

 

        Bir abonenin telefon ahizesini kaldırması ile başlayan arama belli safhaları izleyerek tamamlanır. Hatalı işlemler ve arızalar sebebiyle arama yolu kurulamaması ve halinde santralın bağlı kalarak ortak donanımın gereksiz yere meşgul edilmemesi için her işleme bir zaman aralığı tanımlanmıştır.

 ZAMANAŞIMI İLE SINIRLANAN OLAYLAR.   

SÜRESİ

(saniye)

Çevir sesi için minimum ahize açık tutma (off hook) süresi. 

0.5

Hat çöz işaretinin için minimum ahize kapalı tutma süresi.

10

Çevir sesinden sonra ilk rakamı bekleme süresi.

20

Rakamlar arası bekleme süresi                               

15

Son rakamdan sonra bekleme süresi                          

0

Aranan abonenin önce kapatması halinde çözme başlatma süresi

10

 

        Bu değerler uluslar arası standartlar çerçevesinde kalmak üzere santral donanım imkanlarına göre işletmeci kuruluş tarafından belirlenir.

Telefon Zili Ve Telefondan Duyulan Tonların Özellikleri

Sayısal Santral Abone Özelliklerinde Kullanılan Tonlar

  Santralda Abone Bağlantıları Ve Hat Muayeneleri

        Otomatik santrallarsa abone hatları iki telli olarak repartitördeki ana dağıtım çatısı MDF üzerinden abone teçhizatına bağlanırlar . Bu irtibat aşağıda şematik olarak gösterilmiştir. Burada hat muayene ve işletme kısımları belirtilmiştir.

                       İç Şebeke                           Repartitör                                        Santral 

      Abonenin santral içerisinde kalan bağlantı ve donanımı ile hat muayene cihazının bakımı santral personelince yapılır. Abone hatlarının muayene ve arıza takibini repartitör görevlileri yaparlar. Test cihazları santral tiplerine göre değişmekle beraber ortak test bağlantısı ve ölçülecek değişkenler aşağıda verildiği gibidir.

               Otomatik santrallarda

               Abone devre bağlantısı için

               5 ayrı bağlantı vardır

        Abone hattı kapalı devre (Lup) direnci makina empedansı dahil 2 Kohm dan küçük olmalıdır. Şebeke imkansızlığı nedeniyle uzak mesafeye tesis edilen hatlarda bu değer aşılıyorsa uzak mesafe abone kartı veya rölesinin santral tarafından devreye montajı gerekir.

       Santral çıkışından bir abone hattı kısa devre yapıldığında iç sınırlama direnci ve santral DC gerilimine bağlı olarak en çok İ=V / R= 52 / 400= 130 mA akım geçer. Pratikte abone hattından en çok çekilen akım 100 mA civarındadır.

                   Uzun  bir hatta bağlı telefon makinesinin açık iken çektiği akım

                           İ= 52 / (400+1400+600)=20mA olur.

                        Bu değerin altına düşen akımda telefon çalışmaz.

         Telefon makinalarının iç direnci kullanılan varistörler sayesinde gerilimle ters orantılı olarak değişirler. Santrala yakın olan makinanın direnci küçük, santraldan uzaklaşan makinanın direnci büyük olur. Bu şekilde hattaki kayıptan dolayı ses zayıflama oranı azaltılmış olur.

                                Uk                                   Uh                              Um
                       Uk = Uh + Um          Pk = İ ( Uh + Um ) =  ݲ ( Rh + Rm)

            Kaynaktan çekilen gücün paylaşımı hat ve makina dirençlerinin oranına bağlıdır. Uzaklaşan hattaki düşen gerilimle orantılı olarak telefon iç direncinin artması ses zayıflamasını azaltıcı etki gösterir. Yani, makinanın iç direncinin artması harcanan toplam güçteki payını artırır.

 Bütün santrallarda abone hattının testi için:

          a)  Hattın yalıtkanlığı (izolasyon) doğru akım direnci olarak ölçülür.

        b) Hattın ve telefon makinesinin kapasite değeri ölçülerek arıza durumu, paralel telefon tespiti yapılabilir.

        c) Hattaki yabancı gerilim kaçağı ölçülerek başka bir telefon teliyle temas veya harici elektrik teması veya indüklemesini varsa tespit edilir.                

        Bütün bu testlerde telefonun a ve b teli santralden otomatik veya manuel olarak ayrılarak ölçme yapılır. Ölçmeler bağlantı konumu a‑b, a‑ toprak, b‑ toprak olmak üzere 3 defa tekrarlanır.
     

       Ayrıca abone hattına zil akımı göndermek suretiyle cevap verilmesi halinde bağlantı doğruluğunu onay testi de yapılır.

3.2 SANTRALLAR ARASI İŞARETLEŞME

       Santrallar arası trank irtibatları üzerinden konuşma bağlantıları sağlanması için işaretleşme yapılır. İşaretleşme yapısı kanal bağlı ve ortak kanal işaretleşmesi olarak ikiye ayrılır. Kanal bağlı işaretleşmelerden Türkiye de yaygın olarak kullanılanlar E/M ve DC lup hat işaretleşmesi ve R1 yazıcı işaretleşmesidir.

3.2.1 KANALA BAĞLI İŞARETLEŞMELER

            Hat ( line) işaretleşmesi

         Bir abonenin arama yapmak için telefonu kaldırması veya bir santral trankından diğer santrala arama yapılması teşebbüsünde,  serbest, meşgul gibi hattın durumunu ve rakam gönder, çöz gibi bağlantı fonksiyonlarını ifade eden sisteme hat işaretleşmesi denir.

     
        Analog hat işaretleşmeleri doğru akım (DC) ve alternatif sinüzoidal frekans (AC) kullanılarak gerçekleştirilir. Analog sistemlerle birlikte çalışan sayısal santrallarda, bu işaretleşmelere uyumlu olan sayısal karşılıkları kullanılır.   Ayrıca sadece sayısal sistemlerde kullanılan gelişmiş işaretleşme türleri de vardır. En çok kullanılan işaretleşme çeşitleri. Dc‑lup, E/M dir. Milletlerarası santrallarda N0.5 ve R2 kullanılmaktadır. Son olarak no.7 işaretleşmesinin kullanılmasına da başlanmıştır. Tranklarla ilgili 2.5.  bölümde genel bilgiler verilecektir.
 Yazıcı (register) İşaretleşmesi

      Santrallerden arama isteyen kullanıcının aradığı adresi rakamlarla tanımlamasından sonra bu rakamların elektriksel sinyallere dönüştürülerek santralden gönderilmesi ve alınması ile kayıt edilerek değerlendirilmesini sağlayan sisteme yazıcı işaretleşmesi denir. Bunu sağlayan bir donanım mekanizmasıdır. DP işaretler, Çoklu frekansla ve sayısal data ile tanımlı rakamlar santrale ulaştırılır. Türkiye de R1 analog işaretleşmesi yaygın olarak kullanılır.  Milletlerarası santrallerde az miktarda No.5  ve yaygın olarak sayısal R2 kullanılır. Sayısal santrallerde No.7 işaretleşmesine başlanmış ve yatkınlaşmıştır.

KULLANILAN ÖNEMLİ STANDART TS(CCITT) İŞARETLEŞME TİPLERİ

TS

SİSTEMİ

HAT İŞARETLEŞMESİ

YAZICI İŞARETLEŞMESİNDE

KULLANILAN  FREKANSLAR

NO.1

Manuel anahtarlama

500 Hz 20 Hz lik aralıklarla

R1

2600 Hz  bant içi

Türkiye de E/M ve DClopp

700,900,100,1300,1500,1700 Hz 2/6 frekans çifti

R2

 3825 Hz bant dışı

 

İleri: 1380,1550,1620,1740,1860,1980

Geri:540,660,780,900,1020,1140 Hz

No.5

 

2440-2600 Hz bant içi

R1 ile aynı frekanslar kullanılır

NO.7

 

Sayısal ortak kanal

İşaretleşmesi

Frekans kullanılmaz, bilgiler data haberleşmesi şeklinde iletilir

       Analog çoklayıcı (multiplex) sistemlerde R1 ve R2 ile birlikte 3825 Hz ile bant dışı işaretleşme yapılmaktadır. Bant içi işaretleşme Türkiye'de terk edilmiştir.
Santralda Trank İrtibatları Ve Trank Muayeneleri

      Otomatik bir santraldan diğer bir santrala doğru arama yapılabilmesi için bu iki santral arasında bir ses kanalı seçmek, bağlantıyı yapmak, telefon adresini ifade eden numaraları uygun bir şekilde göndermek ve sonunda iki telefonun irtibatı ile görüşme yapılması sırasında bu bağlantıyı tutmak ve konuşma sonunda telefonlara bağlı olarak hattı çözmek için dizayn edilen mekanizmaya trank denir. Trankların çıkan, giren ve iki yönlü (TW) olmak üzere üç çeşit işletme şekli vardır. Ayrıca tranklar analog ve sayısal tiplerde dizayn edilmişlerdir.

       Analog tranklar 2 telli DC‑lup ve 4 veya 6 telli E/M trank olarak isimlendirilirler. E/M tranklar tek veya iki yönlü olarak tesis edilirler. Sayısal tranklar da işletmedeki analog trankların işaretleşmesine uyum sağlayacak şekilde düzenlenmişlerdir.

Doğru akım E/M hat işaretleşmesi (R1‑1bit)

      Analog E/M devrelerde sinyalleşme ve ses devreleri ayrı olarak seçilmiştir. E İngilizcede ear=kulak, M ise mouth=ağız kelimelerinin ilk harflerinden alınmıştır. Ses devrelerinin alış ve verişi ayrı olduğunda 4 telli (4w), kablodan tasarruf düşünülerek hibritle alış ve verişi birleştirildiğinde 2 telli (2w) olarak işletmede kullanılır.  Şekilde prensip şema verilmiştir.

4 telli E/M trank bağlantısı prensip şeması

E/M hat işaretleşmesi tablosu

 

 TRANK DURUMU

 

ANALOG

SAYISAL

ÇIKAN (M)

GİREN (M)

ÇIKAN

GİREN

Devre

Devre

Ai

Ag

SERBEST

İzole

İzole

1

0

YAKALAMA  Seizure

Toprak

İzole

1

0

Yakalandı bilgisi

Seizure acknowledged

Rakam gönderme başlangıcı

Toprak

Toprak

180 ms

İzole

1

1

 

0

Rakam lama sonu

Toprak

İzole

1

0

CEVAP VE KONUŞMA

Toprak

Toprak

1

1

Arayan önce kapattı  CLF

İzole

Toprak / izole

0/0

1/0

Aranan önce kapattı  CLB

Toprak/izole

izole

0

1/0

 

 Ahize açıksa devre kapalı ve   Off‑hook için KAPALI,

 Ahize kapalı ise devre açık ve On‑hook  için AÇIK kullanılmıştır.

     Türkiye'de uygulamada M teline toprak irtibatlandığında yakalama olmaktadır. Giren taraftaki röle bobini veya elektronik algılayıcının diğer ucu bataryaya (‑48V) bağlıdır. Bu uyarma toprak yerine batarya ile de yapılmaktadır. Sistemlerde bir uyumsuzluğa rastlandığında kontrol edilerek E/M teçhizatındaki uygun seçenek tatbik edilmelidir.

      Trank yakalandıktan sonra 5 saniye içerisinde giren tranktan yakalandı bilgisi (E telinden toprak) alınmazsa (dönüş yoksa) trank bloke olur.

Doğru akım devreli (DC Lup R1‑2bit) hat işaretleşmesi.

      DC işaretleşme şehir içi  santrallarında analog olarak iki telli irtibat ile kullanılır. Ses ve işaretleşme aynı hattan iletildiği için zayıflama ve distorsiyon fazladır. Şekilde bir DC işaretleşme sistemi prensip şeması verilmiştir. Telefonla aramayı başlatan A santralının bağlantı donanımı çıkan trank, aranan santralın bağlantı donanımı giren trank adını alır.

Doğru akım devreli ( DC-Lup) hat işaretleşmesi  prensip yapısı

R1  DC-Lup işaretleşmesi safhaları

 A santralındaki bir abone B santralına doğru bir arama yaptığında santral içerisindeki tercüme ve yönlendirme fonksiyonları tamamlandıktan sonra:

1. Boş olan bir çıkan trank yakalanarak şekildeki A kontağı kapatılır, devre kapanınca B santralındaki giren trank yakalanarak kapama anından  100 ms sonra meşgul duruma geçer.

2. Giren trank hatta bağlı gerilim uçlarını aksederek 180 ms tutar ve eski haline bırakarak, kayıt cihazı hazır rakam gönder, işareti verir.

3. A santralı göndericisi bağlanarak kayıt (register) işaretleşmesi prensiplerine göre hattan rakamlar gönderilmeye başlanır. Son rakam B santralına ulaştıktan sonra tercüme ve sonuçlandırma mekanizması çalışır. Arana abone bağlantısı kurularak zili çaldırılır.

2.   Aranan abone cevap verince tekrar hat çapraz bağlanarak cevap işareti A santralına iletilir.  Eğer arama sonuçlandığı halde cevap sinyali alınamazsa santral konuşma yolunu arayan abonesi açısından zil çaldırma süresine kadar tutar, süre sonunda hattı keser.

3.    Arayan önce kapattığında A anahtarı devreyi açar ve trank çözülür. Eğer aranan önce telefonu kapatırsa aksedilmiş durumdaki hat normale döner ve tanımlı zaman eşiği sonunda trank çözülerek serbest duruma geçer.

               5. Sayısal santrallarda hattaki değişmeler işaretleşme bitlerinin 0 ve 1 durumuna geçmeleriyle temsil edilir. PCM30 siteminde hat sinyalleşmesi için 4 bitlik bir alan ayrılmıştır.  Bunlardan 1 veya 2 tanesi kullanılmakta olup diğerleri belirli bir değerde tutulurlar. Aşağıdaki cetvelde işaretleşme safhaları özetlenmiştir.

 2w DC‑lup  Hat işaretleşmesinin tablo ile gösterilmesi

  

TRANK DURUMU

 

ANALOG

SAYISAL

ÇIKAN (M)

GİREN (M)

ÇIKAN

GİREN

Devre

Tip        Ring

Ai      Bi

Ag    Bg

SERBEST

Açık

Top.    –48V

1       1

1         1

YAKALAMA  Seizure

Kapalı

Top.         V

0       1

1         1

Yakalandı bilgisi(wink)

Rakam gönderme başlangıcı

Kapalı

-48v     Top

180 ms

Top     -48Vv

0       1

0               1

180 ms

1               1

Rakam lama sonu

Kapalı

Top.

0       1

1         1

CEVAP VE KONUŞMA

 

Kapalı

- 48 V     Top

0      1

0        1

Arayan önce kapattı  CLF

Kapalı

+48v     +48V

0      1

1        0

 

3.2.2 ORTAK KANAL İŞARETLEŞMESİ VE NO.7 YAPISI

      Ortak kanal işaretleşmesinde bir yön için bir kanbal işaretleşmeye tahsis edilir. Bütün diğer trankların işretleşmesi bu kanaldan data haberleşmesi şeklinde iletilir. Ayrıca no.7 işaretleşmesinde telefonla arama zincirinde de değişiklikle yapılarak arana abone cevapladığında boş bir kanal atanarak konuşma sağlanır. Arana abonenin meşgul olması hallerinde trank devresi atanmaz bu durumlar işaretleşme linki üzerinden arayan santrale bildirilir ve santral kendi abonesine meşgul tonunu gönderir. Bu sayede trank tasarrufu sağlanmış olur.

NO.7 İşaretleşmesinin prensip yapısı

                                 SP  : İşaretleşme noktası

                          STP: İşaretleşme transfer noktası

           Bir no.7 işaretleşme kanalından 1000 kadar trank kontrol edilebilir. Bu nedenle bütün yönler için işaretleşme linki gerekmez. Bir uç santral için bir lin bir de yedek olarak ikinci link tesisi yeterlidir.

         Ayrıca santrallar arasında bir mesaj içerisinde çok değişik bilgiler taşınabildiğinde oldukça esnek ve ileriye dönük hizmetlere açıktır.

         Telefon ağının bir bütün olarak yönetilmesi için düşünülen akıllı şebekelere alt yapı oluşturmaktadır.

İki santral arasındaki No.7 işaretleşmesinde kullanılan önemli mesajlar

 
4. SANTRALDE ANAHTARLAMA MEKANİZMASI
 

     Manuel santrallerde operatör tarafından yapılan bağlantı ve çözme işleminin aboneden gelen rakamlarla ifade edilen adrese bağlantı kurulması için anahtarlama teknikleri geliştirilmiş ve teknolojik gelişmelere göre uygulamaları yapılmıştır.

 

                  A anahtarı 1 den 5 e   bağlantıda kapanır.  B anahtarı 5 ten 1 e bağlantıda kapanır.

Döner seçicili anahtarların kullanılması:

      İlk otomatik santralde kullanılmıştır. Döner selektörlü (rotary) santraller halen kullanılmakta olup Türkiye’de Ericcson marka bu tip santraller  1986 da hizmetten kaldırılmıştır.

 

 

       Bu sistemde abone tarafından çevrilen rakamlar kaydedilerek ilerleyen bir anahtar zinciri ile bağlantı kurulur. Seçilen yoldaki bir arıza bağlantıyı başarısız kılar. Çünkü ortak kontrol ve ön test yoktur.

 
Krosbar tipi anahtarlama:
 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             00   01  02  03   04   05   06   07   08   09  10   11  12   13   14   15   16  17   18  19  

 

      Bir Krosbar anahtar  elemanı 20 dikey ve 10 yatay hareket çubuğuna bağlı olarak 200 kesişme noktası elde edilen ve bu her noktada 6 kontaklı irtibat sağlayan bir mekanizmadır.  10 x 10 =100'lük gruplar da vardır. Bir abone çatısında 10 adet 200'lük anahtar grubu vardır.

 
       Krosbar santralı kesişen çubuklar anlamına gelen (ingilizce Crossbar) bu röle matris dizaynından adını almıştır.  Bu üniteler  belli  mantık düzeninde  irtibatlandırılarak  10.000  aboneyi  irtibatlayacak  seviyeye getirilirler. Oldukça hızlı anahtarlama yaparlar.
 
Bir krosbar santralda anahtarlama mekanizması:
 

 
Sayısal anahtarlama:
      Sayısal teknolojinin gelişmesi, haberleşmede sesin sayısal olarak kodlanılarak iletilmesine başlanması ve bilgisayar tekniğinin telefon  santrallerinde  uygulanmasıyla  birlikte sayısal  anahtarlama sistemleri de geliştirilmiştir.  Sayısal anahtarlamada zaman–yer (mekan) anahtarlama (time‑ space‑ switching) tekniği peş peşe kullanılarak az bir donanımla çok fazla çapraz bağlantı elde edilir. Bir Kapıdan herhangi  bir diğer kapıya bağlantı işlemindeki anahtarlamaya mekan, bir kanalın tanımlı adrese giden bir kapının herhangi bir kanalına yazılım seçenekli irtibatına zaman anahtarlama adı verilir.
 
Sayısal anahtarlama prensip yapısı
 

 

     Zaman anahtarlamada, bir sıra ile giren kanal bilgileri, seçme mantık düzenine göre diğer bir fiziki kapıya farklı ve program gereği istenen sıra ile aktarılması ile elde edilir. Her bit akışı için bir komütatör vardır. Ve bu komütatör paralele 1 bit geçiş süresince bütün kanalları tarayacak hızdadır ve hangi kanal bitini diğer tarafın kaçıncı kanalına aktaracaksa  o anda kanal için iletim yapar. Komutla değişiklik gelinceye kadar bağlantıyı devam ettirir.

     Anahtarlama şebekesi 2 grup ile teşkil edildiğinde bir grup anahtar elemanından diğer elemana sadece bir kapı ile bağlantı geçişi olmaktadır. Arıza ve trafik durumunda geçiş imkanını artırmak için genelde 3 gruplu, çok geniş sistemlerde daha çok gruplu dizaynlar gerçekleştirilir. Grup sayısının artması ile bir gruptan diğer bütün gruplara bağlantı gerekmeyip, sadece bir üst grupla bağlantı yeterli olmaktadır. Yukarıda her grup elemanı 16 kapılı 16 elemanlı bir bütün bağlantıları aynı anda yapabilen (bloklamasız) sistem örnek verilmiştir. Burada 30x16x16=7680 konuşma kanallı giriş ve çıkışı herhangi bir kanalı diğerine bağlayan sistemin prensip bağlantısı verilmiştir.

 

     Bir kanaldan diğer bir kanala irtibat kurma mantığı anahtarlama şebekesinin kendi fonksiyonudur. Santral içerisinde aranan numaranın tercümesi ve teçhizat adresini belirleme ve hangi kanaldan aranacağı ve arayan aboneye hangi kanalın tahsis edildiği merkezi kontrol tarafından tespit edilerek mesajlarla iletilir.  Anahtarlama şebekesi kontrol sistemi, merkezi kontrolden verilen emirlere uygun olarak iki kanal arası yolu seçip bağlayarak bu irtibatı denetim altında tutar.

     Bir anahtarlama ve çapraz bağlantı sistemi tasarlanırken her devrenin kullanım ve trafik yoğunluğuna göre bloklama oranı tayin edilir ve buna göre ekonomi sağlanır. Çünkü bütün kanallar aynı anda görüşmede Bir anahtarlama sisteminde temel görevler:

 

   * İki uç arasında bağlantıyı kurma,

   * Amaca uygun bağlantı işlemlerini düzenleme ve kontrol,

   * Uyarma işareti ile bağlantının kurulduğunu bildirme,

   * Terminale bağlı cihazdan bilgi ve mesaj alma

   * Alınan mesaj ve kontrol işaretlerini diğer kontrol cihazlarına iletme

   * Kanalın  meşgul olup olmadığını test etme,

   * Denetleme. Kurulan bağlantı yolunun doğruluğunu ve sürekliliğini izleme,  hataları düzeltme işlemini başlatma.

5. NUMARALAMA PLANI VE TELEFON AĞI YAPISI

     Haberleşme ağında santraller telefon bağlantılarının bulunduğu adresi teşkil ederken öte yandan diğer santralara doğru aramayı sağlayan adreslere göre bağlantı kurarlar. Telefon numaraları ve kodlarla ifade edilen numaralama sistemlerine telefon numaralama planı denir.

    Numaralama planı yapılırken açık numaralama planı ve kapalı numaralama planı olmak üzere iki sistem kullanılır.

     Açık numaralama planında bir bölgede kullanılabilecek telefon sayısını karşılayacak sayıda rakamdan oluşan telefon numarası kullanılır. Yani bölge içinde az rakam bölge dışına çıktıkça ilave rakamlar eklenerek telefon numarası oluşturulur. Bu sisteme göre yapılan bir numaralama planında telefon numaraları 4, 5 ,6 ,7 rakamlı olabilir.

     Ayrıca şehir kodları da kullanılacaktır. Türkiye de 1976 yılında planlanan eski kod sisteminde o zaman yaygın olarak kullanılan krosbar santrallar sebebiyle mümkün mertebe az rakam gönderme düşüncesiyle kısmen açık numaralama sistemi kullanılıyordu. Kapalı numaralama sisteminde ise bir bölgede telefon numarası rakam sayısı sabittir. Türkiye de 1993 yılında 7 rakama geçişten sonra kapalı sistem uygulanmıştır.

     Türkiye de 1993 yılı başında itibaren uygulanan yeni numaralama planına göre bütün telefon numaraları 7 rakamlı olmuştur. Her il için 3 rakamlı alan kodu tahsis edilmiştir. İlçe ve diğer yerleşim alanlarında kod kaldırılmıştır. Kodlama planı şöyledir:

                   00 xxxxxxxxxxx  Milletler arası arama erişim kodu

               00 <ülke kodu> < alan kodu>< telefon numarası>

               xxxxxxx   Şehirlerarası (alan koduna) erişim kodu

               0 200‑499 İl alan kodları

               0 505  Aycell  GSM

               0 512  Çağrı cihazını otomatik arama

               0 522  MTX Araç telefonu

               0 532  GSM (Turkcell) grubu cep telefonları

               0 542  GSM (Teknotel) grubu cep telefonları

               0 555 Aria GSM ( İş banbkası TIM)

    0 600‑700 Yedek

               0 800  Ücretsiz aranan (Ücreti arananın ödediği) telefonlar

               0 900 Mesaj (alo bilgi) servisleri

               100‑199 Özel servis kodları

               200‑999 Normal telefon numara prefiksi (Santral 10 binlik kod)

     Dünya numaralama planı Uluslar arası Telekomünikasyon birliği (ITU) düzenlenmektedir. Her ülkeye bir ülke kodu verilmiştir.  Kodlar ABD ve Amerika kıtasından başlayarak Avrupa Afrika Ve Asya kıtasına göre açılarak düzenlenmiştir

Amerika    

 Avrupa

Afrika

Asya

ABD                         1

Almanya                49

Fas                          212

Türkiye            90

Kanada                    1

Belçika                  32

Mısır                          20

İran                  98

Brezilya                  55

Yunanistan            30

Nijerya                    234

Pakistan          92

Haiti509                 509

Fransa                   33

Habeşistan              251

Endonezya       62

 

İngiltere                  44

 

Rusya                7

Meksika                 52

 İsveç                     46

Gine                        224

Japonya           81

Özel hizmet telefon numaralarından bazıları
 

KOD

SERVİS ADI

ÜCRET

KOD

SERVİS ADI

ÜCRET

101

Repartitiör arıza

Yok

141

Fonotel

 

110

Yangın

 

153

Alo zabıta

2 dak

112

Hızır acil

 

154

Alo trafik

2 dak

115

Milletlerarası kayıt

 

155

Polis İmdat

 

118

Bilinmeyen numaralar

15 san

 

 

 

119

Posta kodu

15 san.

156

Jandarma imdat

 

121

Telefon arıza

2 dak

163

Abone borç danışma

2 dak

122

Ankisör arıza

 

166

Masal

2 dak

124

Data arıza

 

177

Orman yangın

 

131

Şehirlerarası kayıt

 

184

Sağlık danışma

2 dak

133

Çağrı operatörü

 

188

Cenaze

 

Türkiye telefon ağı yapısı

6. SANTRAL TERCÜME VE YÖNLENDİRME MANTIĞI

      Manuel santrallerde abone manyeto ile operatörü ikaz ettikten sonra operatör abone hattına girerek aradığı telefon numarasını alıp aranan telefonun zilini çaldırıp cevap vermesini müteakip iki abone hattını kordon veya anahtar düzeniyle irtibatlamaktadır. Otomatik santralde da sinyalleşme bahsinde anlatıldığı gibi abone telefonu kaldırıp çevir sesi aldıktan sonra aradığı telefon numarasını çevirmektedir. Bu numaralar santral tarafından kaydedilmekte ve tercüme edilerek yönlendirme yapılmaktadır.

Aranan telefona ait rakam dizisi telekomünikasyon şebeksinde tanımlı bir adresi ifade etmektedir. Santrallar buna göre yorum yapacak şekilde planlanmışlardır.

Santral tercüme sistemi blok şeması

     Şu anda Türkiye de 7 rakamlı telefon numarası il içindeki bir telefonun adresini tanımlamaktadır. Telefon numarasının ilk 3 rakamı prefiks diye adlandırılır ve santral adresini verir. Geriye kalan 4 rakam santraldeki 10.000'lik grup için teçhizat adresini tanımlar. Şehirlerarası aramalarda 3 rakamlık il kodu önüne 0 eklenerek milletler arası aramalarda  telefon adresi 00 <ülke kodu> <il kodu > <telefon no> şeklinde tanımlanmaktadır

      Bu temel tariflere göre santrala gelen bir rakam dizisinin nasıl tercüme edildiğini izleyelim.

     Ankara Ulus4 santralındaki 310 5314 nolu bir abonenin 311 1617 nolu bir aboneyi araması halinde tercüme işlemleri.

     Arama yapan abonenin teçhizat adresini ve servis sınıfını  kayıt et. Bir kısıtlama yoksa çevir sesi ver.

     Çevrilen rakamları kayıt et.

     Kayıt edilen rakam 311 1617 dir.

    Toplam rakam sayısı 7 ve 1 ile başlamadığı ve 0 çevrilmediği için lokal aramadır. İlk üç rakamı santraldeki 3. 10 binlik (309,310,311) grupta ve kendi santralı numarasıdır.

     311 prefiksine göre şehir içi ücretlendirme kademesi 1 olarak tanımlıdır.

     Geriye kalan 1617 karşılığı aranan abone teçhizat adresi  1 0 12 5 tir.

    Otomatik santral, tanımlı tercüme mantığına göre bu bilgileri kullanarak anahtarlama donanımı üzerinden bağlantı yolunu kurar. İşaretleşme işlemleri ve ücretlendirme devam eder. Taraflardan birisinin telefon ahizesini kapatması ile görüşme sonlanır.

    Santraller arası aramalarda tercüme olayları daha karmaşık olur. Bütün santrallerin ortak bazı prensiplere göre programlandırılması gerekir. Yönlendirmeye ait temel kavramları blok şema üzerinde açıklayalım.

Santrallar arası anayol ve alternatif yol bağlantıları

     Bir santralden diğer santrallere yapılan irtibatlara yol (route) ve bir santrale doru çıkışlara istikamet (destination) denir. Ankara dan İstanbul istikametine giden birisi üç farklı yoldan gidebilir. Otobüsle Bolu üzerinden, trenle Eskişehir üzerinden ve uçakla hiçbir yere uğramadan hedefine varabilir. Telekomünikasyon sistemlerinde de iletim sistemlerinin tesis imkanı, ekonomi ve trafik durumuna göre iletim yolları kurulur. Bir istikamete birden fazla yol tahsis imkanı halinde 1. si anayol, diğerleri alternatif yol olarak adlandırılır. İlk yola tesis edilen trank (devre) sayısından fazla arama olması halinde taşan trafik 2. yoldan tanımlı istikamete gider.  Ancak bir santralden bütün santrallere özel yol açmak mümkün ve ekonomik olmadığından bu durumda transit santraller kullanılarak arama bağlantıları sağlanır.

    Santral tercüme mantığını oluşturan bilgileri telefon işletmesi hazırlar.  Bu bilgiler de istikametler, bu istikametlere ait yollar, her bir yolun işaretleşme türü, bir yoldan gönderilecek rakam sayısı, alınacak rakam sayısı, istikamete ait ücretlendirme kademesi gibi bilgiler tanımlanır.

 
7.  ÜCRETLENDİRME SİSTEMİ VE ÜCRET KADEMELERİ
 

     İlk telekomünikasyon ağı telgrafın ticari anlamda kullanılması İle kurulmuş ve genişlemesiyle birlikte bu hizmetten alınacak ücretlerin tespiti için ücretlendirme sistemleri geliştirilmiştir. Ücretin bir bölge içi ve iki nokta arasındaki mesafeye bağlı olarak hesap edilmesi benimsenmiş telefon şebekelerinde de aynı görüşler uygulanmıştır.

     Telekomünikasyon binaları, santraller, şebeke, transmisyon ve enerji yatırımları ile her türlü bakım ve işletme giderlerini, personel ücretleri ve vergi gibi giderleri karşılayarak ve bir miktar kar sağlayacak şekilde ücret belirlemesi yapılır.

 

     Telefon hizmetlerinin ücretlendirilmesinde paraya çevrilebilir birim seçimi ülkelere ve işletmeler göre bazı farklılıklar arz etmektedir. Görüşme başına sabit ücret, görüşme süresine göre ücret, belirli mesafelere veya alan göre kademli olarak ücret, şehiriçi için aylık sabit ücret, ücretlendirmeyi zil çaldırma ile başlatma, ücretlendirmeyi cevap işaretiyle başlatma gibi seçenekler uygulanmaktadır.

 

                                                Ücret kayıt metodları

Görüşme tiketi tutma

Manuel santral ve operatör poazisyonlarında

Bilgileri manuel veya bilgisayarla  faturalama.

Zaman bağlı sayaç (kontör) kullanımı ile ölçme

Krosbar, TTE-500A,

Okuma veya fotoğrafla tespit edilen değerlerden faturalama

Ayrıntılı görüşme kaydı

Mobil, GSM, Teleks  ve santrallarında

Banttaki görüşmeler kontör karşılığı ücrete çevrilir.

Otomatik kontör ve detay kaydı

Sayısal santrallarda DMD,S!, EWSD, AXE, Dicle, Levent, Anadolu

Banttan faturalama  bilgisayarına yüklenerek fatura basımı

Sayısal santral ücret kayıtları

 Data haberleşme arabirimli santralden doğrudan aktarma

Merkezi ücret ve denetin merkezine data kanalı ile alınan bilgilerden faturalama

 

      Türkiye’de ücretlendirme kademeleri şehiriçi, ilçe içi, iliçi ve iller arsında ise mesafe esas alınarak düzenlenmiştir. Milletlerarası ücret kademeleri uluslararası telekomünikasyon birliği ile koordineli olarak ayarlanmaktadır. Santraller ücretlendirmeyi koda göre tanımlı kademeyi seçerek yaparlar. Her kademe için kontör atış süresi normal ve tenzilli olarak tanımlanmıştır. Ayrıca santrallere tatil günleri ve tenzil saatleri de girilerek otomatik olarak paraya dönüşebilen ücretlendirme yapılması sağlanır.  Ancak bazı santral türlerinde kontör yerine konuşmaya ait süre, tarih, saat gibi bilgiler kaydedilir (Mobil Telefon Santralı) faturalama sırasında bu bilgiler kontör ve paraya dönüştürülür.

 

     Santralde ücretlendirme aranan abonenin cevap vermesiyle başlar, telefonun kapatılmasıyla sona erer. Telefonun karşılıklı olarak iyice kapatılmaması veya açık unutulması halinde ücretlendirme devam edeceğinden dikkat edilmesi gerekir.

 

Türkiye’de sehiriçi ve şehirlerarası ücretlendirme kademeleri

 

           1.LOKAL: Şehiriçi aynı santral ve santraller arası, büyük şehirlerde bir metropoliten saha içindeki santraller arasında. İlçe içinde köyler arası.

          2. İL İÇİ: İl merkezi-ilçe ve ilçeler arası görüşmeler.

          3. İLLER ARASI: diğer il merkezi ve bu ile bağlı bütün santraller.

            Milletlerarası  ücret kademeleri

          1. grup milletlerarası kademe  ( Arnavutluk, Bulgaristan, Suriye, ..)

          2. grup milletlerarası kademe  ( İran, Irak, İspanya, Kazakistan, .)

          3. grup milletlerarası kademe  ( Amerika, Arjantin, Çin, Japonya,..)

 

19 kasım 2001 tarihi itibariyle  Türk Telekom kontör atış süreleri

 

 LOKAL  ve ŞEHİRLERARASI (Saniye)

MİLLETLERARASI(San)

Kademe

Normal

Tenzil

Kademe

Normal

Tenzil

Kademe

Normal

Tenzil

1 Lokal

60,0

85,7

NMT

12,0

-

1

5,6

7,0

2  il içi

30,0

42,9

GSM

6,0

-

2

3,6

5,6

3 İller arası

15,0

21,4

 

 

 

3

2,4

3,0

 

 

 

 

 

 

4

1,4

1,8

 

     Kırsal alan da otomatik santraller yaygınlaşmadan önceki kademe tanımlarında il içi ve ilçe içi kavramları yoktu ve sadece doğrudan mesafe esasına göre düzenleme yapılıyordu.

     Ücretlendirmeye esas olan kontör bilgileri Krosbar, 500A ve 100AT gibi santrallerde mekanik sayaçların (kontör) fotoğraflarının çekilerek okunması ile kayıt edilir. Sayısal santrallerde ise abone görüşmelerine ait kontörler sistem hafızasındaki tahsisli bir alana kayıt edilerek belirli zaman aralıklarında emniyet için diske aktarılırlar. Ücretlendirme dönemi sonunda son kontör değerleri komutla manyetik teyp bandına kayıt edilerek doğrudan faturalama bilgisayarına aktarılır.

 

 
 

     Bir santralda ücretlendirme mekanizması ve kontör palsları

 

     Analog santrallerde kontör darbelerini üreten osilatörler ve bunları bir birine katarak kademe oluşturmaya yarayan mantık devreleri bulunur.  Arama türüne göre seçilen istikamet ve yola uygun ücretlendirme kademesine ait sinyal abone konuşma devresine paralel olarak anahtarlanan S telinden abone sayacına bağlanır.

     Analog abone sayaçları genel olarak 100'lük gruplar şekilde monte edilirler
 

 

     Sayısal santrallerde ise her abone için yazılımla çalışan sayaç vardır ve konuşma sonuçları buraya kaydedildikten sonra toplu olarak belirli aralıklarla sistem diskine otomatik olarak kopyalanır. Ücretlendirme dönemi sonunda bu kontör dosyaları manyetik banda kopyalanarak bilgi işlem merkezine verilir.

 

TELEFON SANTRALLARINDA ÜCRETLENDİRME VE FATURALAMA

İŞLEMLERİ BLOK AKIŞ DİYAGRAMI

 

 
8. SANTRALDA TRAFİK  SAYIMI VE TECHİZAT SEÇİMİ
Trafik kavramı ve ölçü birimleri:
 

     Santralde tercüme ve yönlendirme işlemleri gelen talep sayısına göre yapılır. Bu fiili bağlantıları yapacak donanımın devre sayısı arama taleplerini karşılayacak miktarda olmak mecburiyetindedir. Bir santralde bütün aboneler aynı anda telefonu kaldırarak arama yapmazlar. Bu durumda her abone devresi için bir kayıt cihazı tesis etmek hat başı maliyetini aşırı derecede yükseltir. Aynı örnek diğer ortak cihazlar içinde geçerlidir. Bu sebeple telefonla arama teşebbüs ve konuşma sürelerinin istatistik kayıtlarının izlenerek trafik hesaplarının yapılması zarureti ortaya çıkmıştır. Sonuçta normal bir abone santralında abonelere çevir sesi verip rakam kayıt edecek cihaz devre sayısı 10.000 abone için 200 adet olarak uygulanmaktadır. Anahtarlama elemanları, abone çatılarının devre miktarları ve trank sayıları her santralın çalıştığı sahanın trafik şartlarına uygun olarak hesaplanan değerlere göre projelendirilmektedir.

 

     Trafik ölçümlerinde yoğun günlerdeki en yoğun arama yapılan meşgul saatteki (busy hour) değerler esas alınır. Gerektiğinde meşgul saatle, günler ve aylara göre veya bunların ortalama değerlerine göre değerlendirme yapılır. Yılın birkaç günündeki aşırı trafiği tamamen karşılamak için ilave teçhizat tesis edilmez.

     Santrallerde trafik ölçümleri için özel sayaçlar tesis edilmiştir. Bunlardan teşebbüs miktarları, taşan trafik, başarısız aramalar gibi değişik kategoride bilgiler alınabilir. Bu bilgiler işletme yönetimince değerlendirilir.

Meşgul saat: Bir gün içerisinde arama teşebbüsünün en fazla olduğu saattir. Santralın bulunduğu bölge özelliklerine ve bölgenin sosyal yapısına göre farklılık gösterir. Ev abonesi, işyeri abonesi ve büyük ticari merkez abonelerinin o santralardaki dağılımı trafik yapısını etkilemektedir. Aşağıda tipik  iki santrale ait saatlik arama grafiği verilmiştir.

 

             Arama sayısı                                                          Arama sayısı

     Telekomünikasyon sistemi devreleri sürekli izlenerek özellikle meşgüll saatlerde taşan trafik olup olmadığı kontrol edilmeli ve taşan trafiğin arızalı devre sebebiyle mi, yoksa devre yetersizliğinden mi kaynaklandığı tespit edilerek çözüm aranmalıdır.

 
Trafik  hesapları:

     Bir telekomünikasyon sistemindeki trafik yoğunluğu meşgul saatteki arama sayısı ve bu aramaların konuşma süresi yani devreyi meşgul etme süresine göre değerlendirilir. Ülkelere göre, bir ülkedeki bölgelere sosyal ve ekonomik yapıya, işyeri veya ev abonesi olmasına göre telefon kullanımı farklı karakteristikler gösterir. Bir devreden geçen telefon trafiğini ve buna bağlı tanımları aşağıdaki örnekle inceleyelim:

 

Metin Kutusu: 4                      5                        7                              9                     6                  5 
 

    Metin Kutusu:  0         4             10        15      21        28            35           44        46       52         55       60
 

     Şekildeki örnekte bir devrenin 1 saat  süreyle ölçüme alındığı, 6 ayrı arama ile meşgul edildiği gözlenmektedir. Bu devreden geçen trafiği hesaplayalım.

Ortalama tutma süresi: (holding time) Tor= t1+t2+..tn / n olarak  

                Tor= (4+5+7+9+6+5 ) / 6 = 6  dakika  ve arama sayısı As ile gösterilirse:

Trafik hacmi veya miktarı: Bir devre veya sistemden geçen arama sayısı ve ortalama devreyi tutma süresinin çarpımıdır.

            Tm = Tor x As = 6 x 6 = 36 arama.dakika olur.  Pratikte trafik sayaçlarında her bir konuşmanın ayrı, ayrı süresi kayıt edilmez, sadece konuşma adedi ve toplam devrenin meşguliyet süresi (tutma süresi) kayıt edilir.

       Trafik hacminin saatlik değer olarak ifadesine erlang adı verilmiştir. Bu örnekteki trafik miktarı Tm= 36 / 60  =  0.6 arama.saat =  0.6 erlang dır.

 

Trafik yoğunluğu: Trafik yoğunluğu (Ty) ölçü süresi Ös ile gösterilirse bir saatlik trafik yoğunluğu Ty = Tm / Ös = 36 / 60 = 0.6 arama = % 60 olarak hesaplanır.

Arama oranı: Bu devreyi kullanan abone sayısı (Abs) 50 adet ise, bunlar için arama oranı Aorn = Ty / Abs = %60 ğ50 = % 1,02 olur.

                            Trafik ölçümünde kullanılan uluslararası birimler CCS (HCPS) ve ERLANG olarak adlandırılır.

CCS:( Cent call per second): Saniyede yapılan 100 aramayı ifade eder.

ERLANG: Bir saatteki toplam ortalama arama x saniye miktarına 1 erlang denir.  Bu arama imkanı trafik şartların bağlı tutma sürelerini (holding time) de içine alır.

                             1 ERLANG = 60 arama.dakika = 3600 arama.saniye = 36CCS    

Taşan trafik = Gelen trafik miktarı ‑ Karşılanan trafik miktarı

 

 
9. SANTRAL İSTATİSTİK ÖLÇÜMLERİ VE SERVİS KALİTESİ
 

Servis kalitesi: Bir santralda gelen arama teşebbüslerinin başarılı olarak sonuçlanan miktarı oranı ile ölçülür. Santral normal olarak armayı sonuçlandırmışsa anons ve ton bağlantıları dahil başarılı aramadır. Devre yetersizliğinden veya arızadan dolayı anons veya tona gönderilen aramalar başarısız arama sayılır.

 

                                                                          Başarılı arama sayısı

              Servis kalitesi yüzdesi =  100  X  __________________                                

                                                            Toplam arama sayısı

  Formülüyle hesaplanır. 

 

                Santrallerde trafik ölçümleri dışında diğer bazı sayımlar da yapılır. Bu sayımlar genel olarak:

             Her bir aktif donanımın kullanım sayıları

             Donanım arızalı kalma süreleri

             PCM kesinti süreleri

             Bakım için servis dışı bırakma süreleri

             Abone özellikleri kullanım sayıları

             Trank arızalı kalma süreleri

 
10.   SANTRALDA ABONE KOLAYLIKLARI
 

     Telefon santrallerinde normal telefon görüşmesinin dışında abonelere çeşitli kolaylıklar sağlanmıştır. Özellikle yüklenebilir yazılım programlı sayısal santrallerde bu özelik ve kolaylıkların sayısı çok artmıştır. Önemlilerini kısaca tanıtalım

 

Gelen aramayı bekletme    

Gelen aramayı aktarma                                                    Çağrı aktarma

 

   Gelen aramayı yönlendirme

                            Sabit bir numaraya yönlendirme                   Çağrı yönlendirme

                            Abone programıyla yönlendirme

                            Operatöre yönlendirme

                           Meşgul ise yönlendirme

 

   Doğrudan sabit arama    Doğrudan programlanabilir arama

 

  Kısaltılmış kodla arama

  Son numara tekrarı

 

   Konferans görüşmesi sağlama

  

 

   Telefonu giren aramaya kapama                 Rahatsız edilmeme