tarihinde yayımlanan 28.04.2017 tarihinde güncellenen TL072 Preamplifikatör Ton Kontrol Devresi ile 2717 yazısı var. Yazar;