Petrol alternatifi ekonomik yakıt arayışı bir çok araştırma var Aleix Llovet ve Xavier Salueñ bu konu hakkında ilginç bir çalışma yapmış adı dAlH2Orean bir kaç parça alüminyum sodyum hidroksit maddesi ile karıştırılıp kimyasal reaksiyon sonucu olarak hidrojen elde ediliyor bu iş için harladıkları maket