Akım ölçüm devresi PIC16C923 ve CS5460 entegreleri üzerine kurulu 120V ya da 220V, 50Hz, 60Hz. voltaj frekans aralıklarında ölçüm yapabiliyor LCD göstergesi ve kontrol butonları bulunuyor Akım ölçümünde akım trafosu kullanılmış trafodan alınan bilgiler sistem üzerinde işleniyor. Protel le hazırlanmış pcb, şema dosyaları assembly