CCS ile pic programlamaya yeni başlayanlar, başlayacak olanlar için çok güzel bir kaynak PIC C derleyici programının kullanılım kod açıklamaları örnek uygulamalar ve daha bir çok CCS bilgisi bulunuyor. 1. Mikroislemciler ve Mikrodenetleyiciler, Mikroislemciler ile Mikrodenetleyiciler Arasındaki Yapısal Farklılıklar., Mikroislemcilerde Kullanılan Temel Yardımcı Devreler