MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Pprojesi) TELEVİZYONUN BESLEME KATI Besleme Katının Yapısı : Doğrultulmuş (regüle edilmiş) gerilimler, devrelerde ihtiyaç vardır. Zira yük değerlerinin ve şebeke gerilimi değişimine karşın sabit DC çıkışını muhafaza etmesi gerekir. Buna gerilim doğrultması (regülasyonu) denir. AC giriş genliği