tarihinde yayımlanan 05.05.2017 tarihinde güncellenen Pioneer oto teyp anfi şemaları servis kılavuzları ile 2717 yazısı var. Yazar;