tarihinde yayımlanan 30.04.2017 tarihinde güncellenen PIC18F2550 usb izole triyak kontrol ccs c visual basic ile 2717 yazısı var. Yazar;