tarihinde yayımlanan 16.12.2019 tarihinde güncellenen PIC16F870 ile 17 Fonksiyonlu Test ve Ölçüm Probu ile 3 yazısı var. Yazar;