tarihinde yayımlanan PIC16F84 ve LM358 ile 32 Led Kara Şimşek Devresi ile 2728 yazısı var. Yazar