tarihinde yayımlanan PIC16F628 Devreleri ile 2728 yazısı var. Yazar