tarihinde yayımlanan PIC16F628 74HC595 LED Matris Kayan Yazı Devresi ile 2758 yazısı var. Yazar