tarihinde yayımlanan 27.04.2017 tarihinde güncellenen PIC12F675 ve LM35 Sensörlü Termometre Devresi ile 11 yazısı var. Yazar;