Elektronik / Analog Dijital Devreler/

Sinyal ve Sistem Analizi Dönem Projesi

Bu sene Musa Alcı tarafından verilen Sinyal ve Sistem Analizi dersinde bizden aşağıdaki denklemi sağlayan filtre tasarımının yapıldı.

Formul

Filtrenin ayrıca aşağıdaki bilgileri de bizden istendi.

• Filtrenin darbe yanıtı (impulse response)
• Filtrenin basamak yanıtı (step response)
• MATLAB ve simülasyon sonuçları
• Analog devrenin testi

Yukarıdaki formül seçildikten sonra sırasıyla aşağıdaki işlemler yapıldı;

• Öncelikle yukarıdaki denklem MATLAB ortamına aktarılarak ‘step()’ ve ‘impulse()’ fonksiyonları kullanılarak darbe ve basamak yanıtları incelendi. Filtrenin cutoff frekansı 150mHz olan butterworth alçak geçiren filtre olduğu ortaya çıktı,

• Daha sonra aktif filtre çözümleri yapılarak devre elemanları belirlendi,
• Texas Instrument’in Filter Pro programının kullanımı da gösterildi,
• Tasarlanan filtrenin ISIS Proteus üzerinden darbe ve basamak yanıtları incelendi,
• Devre gerçek hayatta tasarlandı ve test sonuçları alındı.

devrenin-step-yaniti

Yaptığımız testler sonucu tasarladığımız filtrenin gerçek hayatta çalıştığını fakat uygulama alanının kısıtlı olduğunu gözlemledik.

Bu proje ile ilgili detaylı açıklama ve hesaplara, ayrıca simülasyon dosyaları: Sinyal ve Sistem Analizi Dönem Projesi

Dosya indirme LINK listesi (TXT formatında) link-21409.zip şifre-pass: 320volt.com

  1. Beyrut Fatoş 2013/05/15
  2. FxDev 2013/05/15
  3. RaMu 2013/06/29

Yorum

Soru: