Elektronik / Elektronik Kaynakları/

Reaktif Güç Kontrol Röleleri Kullanım Kılavuzları

10 Adet Reaktif Rölenin Türkçe Kullanım klavuzu aşağıda özetler verildi

Abb Rvc Güç faktörü Kontrol Cihazı

Bu PF Kontrol Cihazı, 50 Hz’de çalışmak üzere EMC (elektromanyetik uyumluluk) için AT (Avrupa Topluluğu) yönergelerine uygun olmak üzere test edilmiş ve buna uygun olarak CE işareti almıştır. EMC başarımına ait gelişmelerle ilgili kullanışlı bilgiler kısım 14 Elektromanyetik Uyumluluk içinden incelenebilir.

Yönerge el kitabi hakkında
Güvenlik
Elektromanyetik uyumluluk
Şekil-1 önden görünüş
Şekil-2 arkadan görünüş
Şekil-3 lcd ekran ve tuş takimi
Yerleştirme
Bağlantıları düzenleme
Devreye sokma / devreden çıkartma stratejisi
Programlanabilir parametreler
Kullanıcı arabirimi işlemi
Kolay yetkilendirme (Auto Set)
El ile çalışma (Man Set)
Programlama
A Parametrelerin elle ayarlanması
B Otomatik ayarlama
Alarm – Isı
Test ve sorun giderme
Elektromanyetik uyumluluk
Teknik özellikler

Armes Kbr Bk06 12 Reaktif Güç Kontrol Rölesi

KBR BK-06 ve BK-12 reaktif güç kontrol röleleri mikroifllemci kontrollüdür. Kompanzasyon panosundaki ana baraya bağlanan ikinci bir akım trafosu sayesinde bağlantı olduğu sisteme tam adaptasyon ve kondansatörlerin kapasite durumlarını gerçek değerleriyle saptama özelliğine sahiptir.

Devreye girme ve bekleme süreleri yükün karakteri ve değiflim sıklığına göre dinamik olarak artar veya azalır. Pano iç havalandırması için ilave termostat gerektirmez. Program menüleri flifrelenerek ilgisi olmayan kiflilerin değifliklik yapması engellenebilir.

Kompanzasyon pano sıcaklığı, cihazın üzerine takılan bir Ntc termistör yardımıyla ölçülerek, girilen sıcaklık limit değeri aflıldığında kendi üzerinde bulunan kontak çıkıflı sayesinde havalandırma fanına kumanda edilebilir.

Entes Rg3-12cs Reaktif Güç Kontrol Rölesi

RG3-12C/CS Bağlantısının yapılması, devreye alınması genel ayarlar çalışma modu ve güç ayarları Alarm ayarları sıfırmala işlemleri ayarı PC haberleşme şifre işlemleri ve daha bir çok bilgi

İnter Tri mo rkr 3p13mt Trifaze ve Monofaze Güç Kontrol rölesi

• Trifaze ve Monofaze Kondansatörlerle sıralama gözetmeksizin bağlanabilme özelliği.
• Kademe sayısı 1’den 13’e kadar otomatik.
• LCD Ekran.
• Otomatik ve Manuel çalışma modu.
• Otomatik olarak akım yönünü tespit edebilme.
• Kondansatör güçlerini ilk çalıştırmada otomatik tanıma.
• Kondansatör güçlerini test modu ile yeniden ölçtürebilme.
• İhtiyaca göre kondansatör gruplarını direkt alma ve bırakma (Seri kompanzasyon).
• İndüktif ve kapasitif bölgelerde iki ayrı cosϕ değeri arasında çalışabilme.
• Ayarlanabilir yüksek voltaj, yüksek sıcaklık ve yüksek harmonik değerleri.
• Ayarlanabilir kondansatör alma ve bırakma süreleri.
• Ayarlanabilir akım ve gerilim harmonik korumaları (VTHD; V3……V13) – (ITHD; I3……I13).
• Gerilim, akım, cosϕ ve toplam harmonik distorsiyon görüntüleme.
• Kondansatör güçlerini, sıcaklık, frekans ve toplam güç faktörünü görüntüleme.
• Aktif, indüktif ve kapasitif enerji sayacı.

Kael Varkombi-12

Özellikle monofaze dengesiz yük dağılımı olan ve reaktif enerjileri her faz için bağımsız olarak biriktiren elektronik kombi sayaçların bulunduğu işletmelerde kompanzasyon, monofaze kondanasatör kullanılamadığından dolayı klasik röleler ile sağlanamamakta ve bazı
durumlarda çaresiz kalınmaktadır. Bu sorunu aşmak için uzun araştırmaların ve gelişen teknolojilerin kullanımı ile VARkombi 3 faz enerji değerlendirmeli, reaktif güç kontrol rölesi, KAEL Elektronik tarafından geliştirilmiştir.

Karaca kl-04 kpc 3f

KPC 3F-8 KPC 3F-12 Reaktif Güç kontrol rölesi mekanik sayaçlar için 3 fazdan gerilim ve akım ölçerek 3 fazın reaktif gücüne göre kompanzasyon yapar

Merlin Gerin Varlogic nr6 nr12 Güç Faktörü Kontrol Rölesi

Kontrol rölesinin montajı ve bağlantısı ekran özellikleri genel ayarlar konfigrasyonlar parametre kurulumları ölçüm menüsü alarm ve bir çok bilgi

Tense Rgt12 Reaktif Güç Kontrol Rölesi

Çalıştırma talimatları menü ayar bilgileri bulunuyor

Federal EasyVAr Reaktif Güç Kontrol Röleleri

Önpanel kullanımı kolay, çok fonksiyonlu 3 tufltan ibarettir. Fonksiyonlar SET tuşu ile seçilir. Seçilen fonksiyon üzerindeki değiştirmeler yukarı ve aşağı tuşları kullanılarak yapılır. Röle harmonik akımlarından etkilenmez.

Kondansatör veya kontaktörlerin zamanla arızalanması, tesisin harcadığı reaktif gücün zamanla artması, istenilen güç faktörüne ulaşılmasını engelleyebilir. Bu durumda alarm kontağı devreye girerek ikaz sağlanır. Bütün alarm ikaz durumları ön paneldeki ledlerden takip edilebilir. Alarm devresine dikkati çeken bir uyarı lambası veya sesli ikaz bağlanması tavsiye edilir.

dosyaların tamamı: reaktif-guc-kontrol-roleleri.rar alternatif link2 alternatif link3 alternatif link4

  1. mustafa 2009/12/12
  2. kadir çalı 2011/10/08
  3. ethem 2012/02/11
  4. mustafa kuşcu 2013/10/09

Yorum

Soru: