Elektronik / Mikrodenetleyici Projeleri/

PT2260 PIC16F628 pir dedektörlü telefon aramalı alarm

PT2260 PIC16F628A Telefon arama modüllü pir dedektörlü kapı anahtarlı uzaktan kumandalı alarm devresi hazırlayan onurbilke tüm kaynak dosyalar bulunmakta değişik çok fonksiyonlu bir alarm devresi alarm devreleri ile ilgilenen bir çok kişi için iyi bir örnek özellikle PIR dedektör olması çok iyi Emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler

Sistem PIR Dedektörü Kapı Anahtarı Uzaktan Kumanda Ve Telefon Arama Modülünden Oluşmaktadır. Uzaktan Kumanda Olarak İçerisinde PT2260 Entegresi Olan Herhangi Bir Uzaktan Kumanda Kullanılabilir. Bu Tür Kumandaları Ankara Konya Sokaktan Temin Edebilirsiniz. Telefon Modülü Olarak CODESEC PSTN VOICE DIALER Kullanılmıştır. (www.codesectech.com) Yine Bu Ve Buna Benzer Modülleri Ankara Konya Sokaktan Temin Edebilirsiniz. Bu Modül Sinyal Ucuna (-) Verdiğimiz Zaman Devreye Giriyor.

Alarm Kumanda Yoluyla Devreye Sokulduğu Zaman Kapı Veya PIR dan Gelecek Sinyali Bekler. Beklenen Sinyal Geldiği Zaman Telefon Arama Modülü Ve Siren Devreye Girer. Kapı Kapatılırsa Veya Hareket Kesilirse Bile Siren Sizin Belirttiğiniz Süre Boyunca Çalacaktır. Sistem Tekrar Kumanda Yardımıyla Devreden Çıkartılabilir. Elektrikler Gidip Gelse Dahi Sistem Kaldığı Konumdan Çalışmaya Devam Eder. Kapı Anahtarı İçin Bilgiğimiz Herhangi Bir Anahtar Kullanabiliriz.

NOT:Devrenin Açık Şeması Baskı Devresi (Proteus) Pic Basic PRO İle Yazılmış Kodları Ve Resimleri Ektedir. Baskı Devre Üzerindeki Transistörlerin Bağlantısı Yanlış Olabilir Transistörleri Takarken Açık Şemaya Dikkat Ediniz

Sistem Tamamen Kendi Tasarımım Olup Sorunsuz Çalışmaktadır.

pt2260-pic16f628a-alarm-devresi pt2260-alarm-devresi

Yazılım (pbp)

'****************************************************************
'* Name  : UNTITLED.BAS                   *
'* Author : [ONUR BİLKE]                   *
'* Notice : Copyright (c) 2008 [DREAM]            *
'*     : All Rights Reserved                *
'* Date  : 20.07.2008                    *
'* Version : 1.0                        *
'* Notes  :                          *
'*     :                          *
'********************
CMCON=7

TrisA=%01001111
TrisB=%10000001

PortA=0
PortB=0

Tel var PortA.4
Role var PortB.4
Led var PortB.3
PIR var PortB.7
Kap var PortA.6
Buzer var PortB.1
VT var PortB.0
D0 var PortA.0
D1 var PortA.1
D2 var PortA.2
D3 var PortA.3

i var byte
j var word
k var word
Bekleme Var Word
Sayac var word
Alarm var bit
Okunan var byte

Alarm=0
Bekleme=120 'Saniye /Kapı Kapatılsa Veya Sensör Hareket Algılamasa Bile Alarmın Çalma Süresi
Sayac=0
'*************************
for i=0 to 59 'PIR Sensörü Isınana Kadar Bekle
  pause 1000
next
'*************************
read 1,Okunan 'Elektrik Kesilip Geri Gelirse Kaldığın Yerden Devam Et
if Okunan=1 then
  Alarm=1
  high led
else
  Alarm=0
  low led
endif
'************************
high buzer 'Sistemin Devrede Olduğunu Ses Çıkararak Bildir
pause 100
low buzer
'************************
Basla:
  gosub Kumanda_Oku
  
  if Alarm=1 then
    Sayac=0
    Gosub Kontrol  
  else
    low tel
    low role
    Sayac=0
  endif  
goto Basla
'**********************
Kontrol:
  if PIR=1 or Kap=0 then
    gosub Kumanda_OKU
    high role
    high tel
  else
    while Sayac<=Bekleme*10 and Alarm=1
      gosub Kumanda_Oku
      pause 100
      Sayac=Sayac+1
      goto Kontrol
    wend
    low role
  endif
return
'********************
Kumanda_Oku:
  if Vt=1 then
  
    if D0=1 and D1=1 and D2=1 and D3=1 then toggle AlarM
  
    if Alarm=1 then 
      Gosub Alarm_Ac
    else
      gosub Alarm_Kapat
    endif
  
  endif
return
'*************
Alarm_Ac:
  high led
  high Buzer
  pause 800
  low Buzer
  write 1,1
return
'***************
Alarm_Kapat:
  for i=0 to 2
    low led
    high buzer
    pause 100
    low buzer
    pause 100
  next
  write 1,0
return
'***************
End	


Dosyalar (proteus isis ares .asm .hex pbp) : PT2260 PIC16F628 pir dedektörlü telefon aramalı alarm

Dosya indirme LINK listesi (TXT formatında) link-7118.zip şifre-pass: 320volt.com

 1. wanted0035 2009/05/27
 2. emin ar 2009/05/28
 3. ufuk 2009/06/17
 4. HASAN 2010/10/22
 5. recep 2013/03/08
 6. emre 2013/11/26

Yorum

Soru: