Elektronik / Mikrodenetleyici Projeleri/

Protonda glcd’ye giriş grafik lcd uygulamaları

Bu yazı ve diğer sayfalarında GLCD uygulamaları ve PIC MCU ile yapılmış projelerden bahsedilecektir. Kullanılan programlama dili Proton Basic ve kullanılan şematik programı Proteus 7.4 sp3 olacaktır. Kullanılan MCU 16F877 olacaktır.

Bu uygulamada kullandığımız GLCD KS0108 çipli Winstar WG128*64B Beyaz ışıklı arkadan aydınlatmalı GLCD’dir. WG128*64 geniş grafik 128 sütün 64 satır GLCD’dir. Protonda GLCD yazı yazdırmak için kullanılan komut PRINT AT komutudur.Önce GLCD uygulamamız için gerekli olan şemayı verelim

proton glcd uygulama 1

Komutun Kullanımı ; PRINT AT YPOS,XPOS

128*64 GLCD 128 Sütün 64 Satırdan oluşmaktadır. Her bir satırda 21 karakter yazılabilinir. GLCD de Dikeyde 64 satır Yatayda 128 sütün bulunmaktadır.GLCD Toplamda 128*64=8192 pixel vardır. GLCD’nin sol üstteki 1.satır ve 1.sütün dan GLCD uygulamaları yazalım. İlk önce programımızı verelim.

PROTON KODU;

Device = 16F877A      'MCU 16F877A
XTAL = 4            'KRİSTAL 4MHZ
LCD_DTPORT = PORTB   'GLCD DATA PORTLARI PORTB'YE BAĞLI
LCD_RSPIN = PORTC.5   'GLCD RS PİNİ PORTC.5 BAĞLI
LCD_ENPIN = PORTC.1   'GLCD E PİNİ PORTC.1 BAĞLI
LCD_RWPIN = PORTC.4   'GLCD RW PİNİ PORTC.4 BAĞLI
LCD_CS1PIN = PORTC.2  'GLCD CS1 PİNİ PORTC.2 BAĞLI
LCD_CS2PIN = PORTC.3  'GLCD CS2 PİNİ PORTC.3 BAĞLI
LCD_TYPE = GRAPHIC   'GLCD TİPİ GRAFİK KS0108 128*64B WİNSTAR
INTERNAL_FONT = On         
FONT_ADDR = 0	
Cls                'GLCD EKRANINI TEMİZLE
BASLA:
Print At 0,0,"GLCD UYGULAMALARI 1 "           
DelayMS 1000
End
Include "font.inc"

glcd uygulamaları lcd

Yukardaki Proton koduna göre glcd istediğimiz portlara bağlayarak çalıştırabiliriz. Eğer proton klasörü içindeki C:\Program Files\Proton\Inc klasör içindeki hazır dosyayı kullanmak istersek program başına PROTON _G4.INT Dosyasını program başına dahil etmemiz gerekir. Mutlaka program sonuna glcd de kullanacağımız font dosyasını da mutlaka program içersinde en sona dahil etmemiz gerekecektir. Şimdide GLCD bütün satır ve sütunlara yazı yazdıralım.

PROTON KODU;


Device = 16F877A      'MCU 16F877A
XTAL = 4            'KRİSTAL 4MHZ
ALL_DIGITAL= TRUE     'ADC PORTLARININ TAMAMI DİJİTAL GİRİŞ VEYA ÇIKIŞ
LCD_DTPORT = PORTB   'GLCD DATA PORTLARI PORTB'YE BAĞLI
LCD_RSPIN = PORTC.5   'GLCD RS PİNİ PORTC.5 BAĞLI
LCD_ENPIN = PORTC.1   'GLCD ENABLE PİNİ PORTC.1 BAĞLI
LCD_RWPIN = PORTC.4   'GLCD RW PİNİ PORTC.4 BAĞLI
LCD_CS1PIN = PORTC.2  'GLCD CS1 PİNİ PORTC.2 BAĞLI
LCD_CS2PIN = PORTC.3  'GLCD CS2 PİNİ PORTC.3 BAĞLI
LCD_TYPE = GRAPHIC   'GLCD TİPİ GRAFİK KS0108 128*64B WİNSTAR
INTERNAL_FONT = On         
FONT_ADDR = 0	
Cls                'GLCD EKRANINI TEMİZLE
BASLA:
Print At 0,4,"www.320VOLT.com"           
DelayMS 1000
Print At 1,1,"ELEKTRONIK VE BIRAZ"
DelayMS 1000
Print At 2,3,"DAHA FAZLASI"
DelayMS 1000
Print At 3,4,"128*64 GLCD 1 "
DelayMS 1000
Print At 4,5,"UYGULAMASI"
DelayMS 1000
Print At 5,5,"168 KARAKTER"
DelayMS 1000
Print At 6,5,"AYKUT YILMAZ"
DelayMS 1000
Print At 7,4,"www.320VOLT.com"
DelayMS 1000
GoTo BASLA
End
Include "font.inc"

Proteus 7.4 sp3 GLCD çalışma devresi

grafik lcd proteus isis proton

Devrenin pratikteki çalışma görüntüsü

lcd 320volt

Uygulamada karşılaşabilinecek bazı sorunlar ; Devreyi bir borda kurup devreyi farklı uygulamalarda isterseniz mutlaka bağlantıları kontrol edin. GLCD uygulamasında ADC işlemi yaptırılmayacaksa ALL_DIGITAL= TRUE Mutlaka yazılmalıdır.Bu komut yazılmadığı taktirde GLCD ekranında hiçbir görüntü olmayacaktır. GLCD 18 nolu pini VEE (VOUT) pini -5V çıkaran pindir. Bu pine dışardan gerilim kesinlikle vermeyin eğer dışardan enerji verildiği taktirde GLCD kontrast entegresi olan ICL7660 ve Buna bağlı smd 4.7uF 16V kondansatör patlayabilir.

Proton glcd’ ye fontlu yazı yazdırma

GLCD’lerin diğer LCD’lere en büyük avantajı istenilen resim veya yazının görsel olarak gösterilmesidir. 2.Projede GLCD ile fontlu yazı uygulaması yapılacaktır. Bu uygulama için Font generator programı kullanılacaktır. İstenirse proton programı içindeki font dosyalarıda kullanılabilinir. Biz bu uygulamada kendi font dosyamızı istediğimiz gibi oluşturacağız ve istediğimiz büyüklükte yazıları yazdıracağız.

FONT GENARATOR Programının kullanımı

Program 3 dosyadan oluşmaktadır font.exe ,fontconverter.cfg , TABCLT32.OCX Font programı Bilgisayarda yüklü olduğu takdirde açılmaz ise TABCLT32.OCX Dosyasını Windows klasörü içine atmanız gerekecektir.
Programı açıp kendimize boş bir txt uzantılı bir dosya oluşturalım örneğin glcd.txt

proton font converter

Sonra font kısmından yazacağımız yazının tipi ve boyutu incelik ve kalınlık ayarı yapılması gerekir.Ayarlar yapıldıktan sonra Tamam sekmesi seçilir.

proton font converter 2

Sonra file Destination Directory sekmesi seçilir ve hedef dosya( yani font oluşturacağımız) dosya seçilir. Dosya seçildikten sonra Convert Font sekmesine basılır ve font dosyası oluşur. Bu program ile sadece GLCD ekranında fontlu yazılar ve fontlu simgeler yazılabilinir.Bu program ile GLCD ekranında resim gösterilemez.

GLCD Proje2 Devre şeması;

glcd proje 2 isis sema

Devrede şemada ufak bir değişiklik yapılmıştır data portları PORTD’ye atanmıştır.

PROTON KODU;

Device = 16F877
Config XT_OSC,WDT_OFF,PWRTE_ON,BODEN_ON,LVP_OFF,DEBUG_OFF,CP_ALL 
XTAL = 4
ALL_DIGITAL= TRUE      'ADC PORTLARININ TAMAMI DİJİTAL GİRİŞ VEYA ÇIKIŞ
LCD_DTPORT = PORTD    'GLCD DATA PORTLARI PORTD'YE BAĞLI
LCD_RSPIN = PORTC.5    'GLCD RS PİNİ PORTC.5 BAĞLI
LCD_ENPIN = PORTC.1    'GLCD ENABLE PİNİ PORTC.1 BAĞLI
LCD_RWPIN = PORTC.4    'GLCD RW PİNİ PORTC.4 BAĞLI
LCD_CS1PIN = PORTC.2    'GLCD CS1 PİNİ PORTC.2 BAĞLI
LCD_CS2PIN = PORTC.3    'GLCD CS2 PİNİ PORTC.3 BAĞLI
LCD_TYPE = GRAPHIC     'GLCD TİPİ GRAFİK KS0108 128*64B WİNSTAR
INTERNAL_FONT = On         
FONT_ADDR = 0
GLCD_EXTERNAL_PRINT = PPRINT
Cls
DelayMS 500	        
BASLA: 
Print Font ArialK____12
Print At 3,20,"AYKUT 54"
DelayMS 2000
 
Print Font ArialK____12
Print At 20,0,"320VOLT.COM"
DelayMS 2000

Print Font Arial____8
Print At 35,0,"glcd2 karakter basma"
DelayMS 2000

Print Font ArialK____12
Print At 50,0,"16F877 + GLCD : )"
DelayMS 2000
End
Include "Arialk12.txt"
Include "ARIAL8.txt" 

Proton kodunda GLCD yazının hangi şekilde olmasını font genarator programı ile belirleyebiliriz .GLCD Ekranında yazı boyotunu belirleyen font dosyaları

Include "Arialk12.txt" 'GLCD Ekranına 12font büyüklüğü 
Include "ARIAL8.txt" 'GLCD Ekranına 8font büyüklüğünde yazı yazar.

Devrenin çalışma görüntüsü

proton font grafik lcd

Şimdide faklı bir yazı fontu kullanalım Proton kodu;

Device = 16F877
Config XT_OSC,WDT_OFF,PWRTE_ON,BODEN_ON,LVP_OFF,DEBUG_OFF,CP_ALL 
XTAL = 4
ALL_DIGITAL= TRUE     'ADC PORTLARININ TAMAMI DİJİTAL GİRİŞ VEYA ÇIKIŞ
LCD_DTPORT = PORTD   'GLCD DATA PORTLARI PORTB'YE BAĞLI
LCD_RSPIN = PORTC.5    'GLCD RS PİNİ PORTC.5 BAĞLI
LCD_ENPIN = PORTC.1   'GLCD ENABLE PİNİ PORTC.1 BAĞLI
LCD_RWPIN = PORTC.4   'GLCD RW PİNİ PORTC.4 BAĞLI
LCD_CS1PIN = PORTC.2   'GLCD CS1 PİNİ PORTC.2 BAĞLI
LCD_CS2PIN = PORTC.3   'GLCD CS2 PİNİ PORTC.3 BAĞLI
LCD_TYPE = GRAPHIC    'GLCD TİPİ GRAFİK KS0108 128*64B WİNSTAR
INTERNAL_FONT = On         
FONT_ADDR = 0
GLCD_EXTERNAL_PRINT = PPRINT
Cls
DelayMS 500	        
BASLA: 
Print Font Ravie_BI_14o25
Print At 0,20,"WWW."
DelayMS 2000

Print Font Ravie_BI_14o25
Print At 20,0,"320VOLT"
DelayMS 2000

Print Font Ravie_BI_14o25
Print At 40,30,". COM"
DelayMS 2000
End
Include "RES_FILE.txt"

Devrenin çalışma görüntüsü

grafik lcd 320volt.com

Protonda glcd’ye giriş grafik lcd uygulamaları

Dosya indirme LINK listesi (TXT formatında) link-8658.zip şifre-pass: 320volt.com

 1. salim80 2009/12/08
  • MURAT CANITEZ 2015/01/28
 2. Muhittin KAPLAN 2009/12/09
 3. aykut 54 2009/12/09
 4. F.Erdem 2009/12/10
 5. zafer 2009/12/13
  • gevv 2009/12/14
 6. koksal 2010/01/04
 7. aykut54 2010/01/04
 8. erdal 2010/01/09
 9. Mustafa SARIHAN 2010/01/24
 10. Sidki DERYA 2011/02/15
 11. yasar 2011/12/06
 12. ihsan 2012/12/05
 13. yasin 2014/01/02

Yorum

Soru: