Elektronik / Mikrodenetleyici Projeleri/

PicBasic Pro 4×4 buton keypad uygulaması pic16f877

Hazırlayan: H.KORATEŞ – Devre pic16f877 mikro denetleyici üzerine kurulu 4×4 keypad bölümü 16 adet butondan oluşuyor butonlara basıldığında lcd ekranda buton numarası görünüyor. Ayrıca 1 numaralı butona basıldığında 8 numaralı D8 ledi yanıyor sırası ile her basışta led yanıyor sekizinci butondan sonra 9..16 butonlarına basıldığında ledler sırası ile sönüyor

Proteus isis simülasyonu

Emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler uygulamanın picbasic pro ve proteus isis dosyaları: PicBasic Pro 4×4 buton keypad uygulaması pic16f877

Dosya indirme LINK listesi (TXT formatında) link-8509.zip şifre-pass: 320volt.com

Picbasic yazılım içeriği


' H.KORATEŞ 22.07.2003    YALOVA
' 4x4 KEYPAD UYGULAMASI
'********************** Tanımlama Blokları ******************

@ device WDT_OFF & pwrt_on & protect_on & cpd_on 
PCON=%00000000
define osc 20

Define LCD_DREG    PORTD  ' LCD bağlantılarını tanımla
Define LCD_DBIT	  4
Define LCD_RSREG   PORTE
Define LCD_RSBIT    0
Define LCD_EREG    PORTE
Define LCD_EBIT   	1

    ADCON1 = 7 		' PORTA ve E dijital giriş çıkış olarak ayarla
    Low PORTE.2		' LCD R/W low = yazma modu
    Pause 300  	' LCD başlamak için bekle

option_reg=0    'PORTB Pulluplar etkin.
          '(Pullup=Portb' nin tüm uçlarını +5V a çekmektir.lojik 1)

TRISB=%11110000   'PORTB 7654 giriş 3210 çıkış olarak ayarlandı
TRISC=%00000000   'PORTC Tüm uçlar çıkış olarak ayarlandı

portb=0:portc=0   'PORTB ve PORTC yi 0 yap

lcdout $FE,1    'LCD ekranı sil
lcdout $FE,2,"LCD-KEYPAD uyg."

' ***************DEĞİŞKEN Tanımlama Blokları ****************
SW1 var byte
SW2 var byte
SW3 var byte
SW4 var byte
SW5 var byte
SW6 var byte
SW7 var byte
SW8 var byte
SW9 var byte
SW10 var byte
SW11 var byte
SW12 var byte
SW13 var byte
SW14 var byte
SW15 var byte
SW16 var byte

gosub degisken0
'********************** Ana Program ************************
anadongu:
'******* 1.satır taraması ******
portb=%11111110
' portb.0 a 0 değeri verilerek 1.satır taraması gerçekleştirilir
' buna göre portb.4,5,6,7 deki durum gözlenir.
' Eğer bu butonlardan birine basıldıysa ilgili buton değişkeni 1 yapılır.
if portb.4=0 then SW1=1
if portb.5=0 then SW2=1
if portb.6=0 then SW3=1
if portb.7=0 then SW4=1
 
'******* 2.satır taraması ******
portb=%11111101
' portb.1 e 0 değeri verilerek 1.satır taraması gerçekleştirilir
' buna göre portb.4,5,6,7 deki durum gözlenir.
' Eğer bu butonlardan birine basıldıysa ilgili buton değişkeni 1 yapılır.

if portb.4=0 then SW5=1
if portb.5=0 then SW6=1
if portb.6=0 then SW7=1
if portb.7=0 then SW8=1

'******* 3.satır taraması ******
portb=%11111011
' portb.2 ye 0 değeri verilerek 1.satır taraması gerçekleştirilir
' buna göre portb.4,5,6,7 deki durum gözlenir.
' Eğer bu butonlardan birine basıldıysa ilgili buton değişkeni 1 yapılır.

if portb.4=0 then SW9=1
if portb.5=0 then SW10=1
if portb.6=0 then SW11=1
if portb.7=0 then SW12=1

'******* 4.satır taraması ******
portb=%11110111
' portb.3 e 0 değeri verilerek 1.satır taraması gerçekleştirilir
' buna göre portb.4,5,6,7 deki durum gözlenir.
' Eğer bu butonlardan birine basıldıysa ilgili buton değişkeni 1 yapılır.

if portb.4=0 then SW13=1
if portb.5=0 then SW14=1
if portb.6=0 then SW15=1
if portb.7=0 then SW16=1
gosub lcdgoster
gosub degisken0

goto anadongu
'****************** Değişken ilk değerleri ****************
degisken0:
SW1=0:SW2=0:SW3=0:SW4=0:SW5=0:SW6=0:SW7=0:SW8=0:SW9=0
SW10=0:SW11=0:SW12=0:SW13=0:SW14=0:SW15=0:SW16=0

return

'******* Buton değerlerini LCD ekranda gösterim ************
lcdgoster:
if SW1=1 then lcdout $FE,$C0,"1 nolu buton...":portc.0=1  'portc.0 portuna bağlı ledi yakar
if SW2=1 then lcdout $FE,$C0,"2 nolu buton...":portc.1=1  'portc.1 portuna bağlı ledi yakar
if SW3=1 then lcdout $FE,$C0,"3 nolu buton...":portc.2=1  'portc.2 portuna bağlı ledi yakar
if SW4=1 then lcdout $FE,$C0,"4 nolu buton...":portc.3=1  'portc.3 portuna bağlı ledi yakar
if SW5=1 then lcdout $FE,$C0,"5 nolu buton...":portc.4=1  'portc.4 portuna bağlı ledi yakar
if SW6=1 then lcdout $FE,$C0,"6 nolu buton...":portc.5=1  'portc.5 portuna bağlı ledi yakar
if SW7=1 then lcdout $FE,$C0,"7 nolu buton...":portc.6=1  'portc.6 portuna bağlı ledi yakar
if SW8=1 then lcdout $FE,$C0,"8 nolu buton...":portc.7=1  'portc.7 portuna bağlı ledi yakar
if SW9=1 then lcdout $FE,$C0,"9 nolu buton...":portc.0=0  'portc.0 portuna bağlı ledi söndürür
if SW10=1 then lcdout $FE,$C0,"10 nolu buton...":portc.1=0 'portc.1 portuna bağlı ledi söndürür
if SW11=1 then lcdout $FE,$C0,"11 nolu buton...":portc.2=0 'portc.2 portuna bağlı ledi söndürür
if SW12=1 then lcdout $FE,$C0,"12 nolu buton...":portc.3=0 'portc.3 portuna bağlı ledi söndürür
if SW13=1 then lcdout $FE,$C0,"13 nolu buton...":portc.4=0 'portc.4 portuna bağlı ledi söndürür
if SW14=1 then lcdout $FE,$C0,"14 nolu buton...":portc.5=0 'portc.5 portuna bağlı ledi söndürür
if SW15=1 then lcdout $FE,$C0,"15 nolu buton...":portc.6=0 'portc.6 portuna bağlı ledi söndürür
if SW16=1 then lcdout $FE,$C0,"16 nolu buton...":portc.7=0 'portc.7 portuna bağlı ledi söndürür


return

end 
 1. ahmet dara 2009/12/15
 2. dojan_allstar 2010/05/19
 3. Erkan AVCI 2011/03/17
 4. tolga danışman 2011/12/09
 5. Mehmet 2018/01/07

Yorum

Soru: