Elektronik / Mikrodenetleyici Projeleri/

PIC16F877 LM741 Göstergeli Sıcaklık Kontrol Sistemi

Hazırlayan: İhsan Cihan DAİ

Otomasyon, hayatımızın birçok alanında önemli bir yer edinmiştir. Özellikle günümüzde teknolojinin hayatımıza hızla girmesiyle birlikte, otomatik kontrollü sistemlerin kullanımı hızla yaygınlaşmıştır.

Bu projede bir sıcaklık kontrol devresinin tasarımı ve imalatı gerçekleştirilmiştir. Projedeki temel amaç, ortam sıcaklığının belli bir sıcaklığa ulaşmasını takiben, sistemde bulunan soğutma fanının otomatik olarak devreye girmesidir. Bu kontrol sistemindeki temel nokta, devredeki sıcaklık algılayıcısının (termistör) direncinin sıcaklığa bağlı olarak değişmesidir. Kurulan devrede, algılayıcı direncinin değişimi ile elde edilen gerilim çıktısına bağlı olarak, sıcaklığın belirli bir seviyeye yükselmesi ile birlikte fan otomatik olarak çalışmaktadır. Bu işlemin gerçekleşmesi için bir PIC kullanılmıştır. Oluşturulan sistem endüstriyel kontrol uygulamalarının basit bir modelini temsil etmektedir.

Termistör Termistör Yapısı

Termistör, ısı ile iç direncini değiştiren bir direnç tipidir. Aynen foto dirençlerde olduğu gibi termistör de bünyesine uygulanan ısıya göre direncini değiştirir. Termistörler ucuz ve de kolayca uyum sağlayabilen algılayıcılardır. Termisörler genelde çok karmaşık olmayan, daha basit devrelerde kullanılmaktadır. Çok yüksek sıcaklıklarda kullanılamazlar. Termistörler hassas dirençlerdir. Termistörler iki çeşittir

Termistör Çeşitleri

NTC (Negative Temperature Coefficient): Negatif ısı katsayılı termistördür. Isındıkça direnci azalır, soğudukça direnci artar.

PTC (Positive Temperature Coefficient): Pozitif ısı katsayılı termistördür. Isındıkça direnci artar, soğudukca direnci azalır. Termistörler foto dirençlerin kullanıldığı tüm devrelerde kullanılabilir. Bu durumda devre yaptığı işi ışık şiddetinin değişmesi ile değil de, ısının değişmesi ile gerçekleştirir.

lcd-lm741-pic16f877-pwm-sicaklik-kontrol-ntc-nedir-ptc-nedir-termistor-nedir

SİSTEM ELEMANLARININ TANITIMI

Termistör
Termistör Yapısı
Termistör Çeşitleri
NTC, PTC
Termistörün Özellikleri
Termistör Sıcaklığının Hesaplanması

PIC16F877 Micro Denetleyicisi

16 F 877’ nin bacak bağlantısı
Pic16F877 Portları ve Fonksiyonları
Pic16F877 Port A, Pic16F877 Port B
Pic16F877 Port C, Pic16F877 Port D
Pic16F877 Port E
PIC 16 F877 Özel Fonksiyonları
PIC 16 F 877’nin özellikleri
Osilatör Çeşitleri
Osilatör Tip ve Frekansına Göre Kondansatör Seçimi
Analog / Sayısal Çevirici Modülü
Capture / Compare ve PMW Modülü, LCD Ekran

SICAKLIK KONTROL SİSTEMİ

Termistörün Sıcaklık Direnç Değişimi
Termistör
Op-amp (LM 741)
Op-amp Bağlantıları
Osilatör Bağlantı Şeması
Sıcaklık Kontrol Sistemi Devre Şeması
Sıcaklık Kontrol Devresinin Görünüşü1

Projenin pdf dosyasına buradan ulaşabilirsiniz alternatif link PIC16F877 LM741 Göstergeli Sıcaklık Kontrol Sistemi

Dosya indirme LINK listesi (TXT formatında) link-2172.zip şifre-pass: 320volt.com

  1. eses26 2008/07/21
  2. Flatron 2008/07/21
  3. Flatron 2008/07/22
  4. eses26 2008/07/23
  5. Fırat 2008/08/30
  6. burak 2008/11/26
  7. muhammet ali 2014/02/27
  8. mazlum 2014/03/10
  9. nezgin 2014/10/26

Yorum

Soru: