Elektronik / Mikrodenetleyici Projeleri/

PIC16F877 ile Led Display Reklam ilan Panosu

Ledli kayan yazı panosunda kullanılan mikrodenetleyici pic16f877 yazılım picbasic ile hazırlanmış ledler, Shift Register 74HC595 , RTC entegresi DS1307, RS232 İle İletişim, haberleşme bilgisayar haberleşme ve daha bir çok konu hakkında bilgiler bulunuyor Hazırlayan: CEREN KAYA – Emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler.

boll

LED DISPLAY SİSTEMİ İLE REKLAM İLAN PANOSU TASARIMI

Bu projede günümüz teknolojisinde reklam&ilan panosu olarak bilinen kayan yazı ve sabit yazı sisteminin PIC serisi mikrodenetleyici kullanılarak gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

Projede bilgisayardan programlanabilen ve ledlerle yapılmış kayan yazı ve sabit yazı programını PIC Basic Pro yazılım dili yardımıyla gerçekleştireceğim.

Bu proje PIC serisi mikrodenetleyici ile Reklam&İlan Panosu Tasarımı Projesi ile ortaklaşa yapılmış bir çalışmadır. Kayan yazıya ve sabit yazıya veri gönderme işlemi bilgisayarın Com portundan RS232 veri bağlantısı ile sağlanmaktadır. Visual Basic’de hazırlamış olduğum arayüz programı sayesinde bilgisayardan girilen metin PIC’e gönderilmekte ve gönderilen metin PIC’te var olan eeproma aktarılmaktadır. Yazdığım yazılım sayesinde kullandığım PIC 16F877 mikrodenetleyicisi metni eepromdan okuyarak ekrana yazdırmaktadır.

Bu çalışmada; bilgisayar kontrollü, bir reklam&ilan panosu tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir.

Sistem; Kullanıcı ara yüzü,Kontrol devresi,Ledli gösterge panosu olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.

Reklam & ilan panosu ile bilginin gönderildiği modülün PIC ile haberleşmesi, Reklam & ilan panosunun üzerinde bulunan hafıza birimi sayesinde enerji kesintisi olması durumunda dahi reklam metninin sürekliliğinin sağlanmış olması, Sistemin bilgisayar kontrollü olması, dolayısıyla reklam panosundaki ve hafıza birimindeki reklam & duyuru metninin değiştirilebilmesi, düzenlenebilmesi ve reklam& duyuru metninin kayma hızının ayarlanabilmesidir. Devre 3 farklı renkteki ledlerle düzenlenmiştir. 3×8= 24 satır 32 sütün Toplam 768 adet led kullanılmıştır.

Panoda her 3 satırda kayan yazı veya sabit metin gösterilebilir. Kayan yazıda 75 karaktere kadar gösterilebilir, sabit metinde ise 5 karakter gösterir. 3. satırda ise saat dakika bilgisi gösterilir. Ara yüz yazılımı Visual Basic 2008 ve diğer yazılım PIC Basic Pro programı ile gerçekleştirilmiştir.Bilgisayardan gönderilen bilgiler Seri port vasıtası ile PIC’e gönderilir.Com portun 2 nolu ucu PIC’in 6 nolu ucuna, 3 nolu ucu 5 nolu uca ve 5 nolu uç PIC’in şase ucuna bağlıdır.

PIC’ in A portunun RA3 ve RA4 nolu uçlarına bağlı bilgisayardan gönderilen bilgiler PIC’in hafızasına kayıt edilir. PIC16F877 3 ve 4 nolu A portunun RA1, RA2 uçları DS1307 saat entegresi bağlıdır. İlk anda saat bilgisini bilgisayardan alır, saat bilgisini panonun 3.satırında gösterir. Enerji kesintisi halinde devreye bağlı pil vasıtasıyla saat bilgisini hafızada tutar.

PIC16F877 ‘nin 13 ve 14 nolu uçlarına 4MHz’lik osilatör devresi ile çalışmaktadır. PIC16F877 B portu RB0, RB1, RB2, RB3, RB4, RB5, RB6, RB7 uçları 1 satır için kullanılmıştır.

 • PIC Mikrodenetleyicisi
 • PIC Mikrodenetleyicisinin Tercih Nedenleri
 • PIC16F877 Mikrodenetleyicisi
 • PIC16F877 Portlarının Fonksiyonları
 • Port A,Port B,Port C,Port D,Port E
 • PIC16F877’nin RAM Belleği
 • PIC16F877’nin Besleme Uçları ve Beslemesi
 • PIC16F877’nin Reset Uçları
 • PIC16F877’nin Clock Uçları ve Osilatör Tipleri
 • Shift Register (74HC595)
 • RTC (DS1307),UDN2983A
 • Seri Haberleşme ve RS232
 • Seri Veri İletimi
 • Senkron Seri İletişim
 • Asenkron Seri İletişim
 • Seri Haberleşmede Önemli Terimler
 • RS232,RS232 İle İletişim
 • Sinyal Kodlaması
 • Usart Adreslenebilir Evrensel Senkronize Asenkronize Alıcı Vericileri
 • Usart Baud Oran Jeneratörü (BRG)
 • Usart Asenkronize Durumu
 • Usart Asenkronize İletici
 • Usart Senkronize Kaydedici
 • 9-Bit Mod’da Denetim Ayarı
 • Usart Senkronize Ana Modu
 • Usart Senkronize Ana İletici
 • PIC BasicPro Komutları
 • PIC Basic Pro Derleyicisi (Microcode Studio)
 • Programlayıcı Yazılımı
 • Visual Basic’te Hazırlanan Ara Yüz Programı

UDN 2983A

UDN2983A aşırı akım korumalı 8 kanallı akım sürücü tüm devresidir. Girişten 1 verilince çıkıştan 1 alınıyor, 8 adet transistör grubu içerir. PIC’ten High girer, High çıkar. Bu entegre ortak anotlu bağlanmış ledleri sürer.

Sonuç: Sonuç olarak gerçekleştirilen bu bitirme ödevinde bilgisayarda bulunan ara yüz programı saye sinde gösterilmek istenen mesajlar RS232 portu üzerinden mikrodenetleyicimize gelir. Denetleyici gelen mesajları PIC’in içerisinde bulunan eeproma kaydeder. Mesajlar gösterilmeye başlanacağı zaman eepromdan okunur. Okunan veriler gerekli programlardan geçerek yazının satır bilgileri seri olarak kaydırmalı kaydedicilere gönderilir ve ilgili satır aktif yapılarak belli bir süre o bilginin ekranda kalması sağlanır.

Bu işlem devamlı şekilde yapıldığı taktirde gözümüz yanılarak mesajın sanki sürekli durduğunu görür. Bilgisayar ara yüz programında gönderilmek istenen veriye saat seçeneğide eklenebilir. Eklenen bu özellik mesajın gösterilmesinden sonra ilgili birimden yani saat DS1307 entegresinden saat bilgisi alınarak ekrana yazdırılır ve bu diğer mesaja geçilerek devam edilir.

PIC’e yüklediğimiz PIC Basic Pro ile yazılmış program ise gönderilen verileri alarak ekrana göndermektedir.Ara yüz programı sayesinde donanım ile bilgisayar arasındaki bağlantıyı sağladık. Bu da bana PIC Basic Pro ile ara yüz programı arasındaki bağlantıları geliştirme fırsatı sağladı ve bu konudaki tecrübemi arttırdı.

Bu bitirme ödevini gerçekleştirirken elektronik tasarım konusunda kendimi oldukça geliştirdim. Küçük birimlerin birleştirilerek büyük sistemlerin oluşturulmasının ve oluşan bu sistemlerinde sorunsuz çalışmasının oldukça yoğun çalışmalar gerektirdiği anlaşıldı. Son olarak sadece PIC Basic Pro ile program yazmak değil birçok programlama dilini ilgilendiren konularda bilgi sahibi oldum ve en önemlisi temel programlama mantığını kavradım.

Kaynak dosya PIC16F877 ile Led Display Reklam ilan Panosu

Dosya indirme LINK listesi (TXT formatında) link-1839.zip şifre-pass: 320volt.com

 1. ozmen 2008/07/02
 2. ali 2008/11/27
 3. MEHMET 2009/01/14
 4. gevv 2009/01/14
 5. orhan 2009/09/30
 6. kerim 2012/05/17
 7. sdcetinkaya 2013/03/22
 8. hasan 2013/12/23

Yorum

Soru: