Elektronik / Mikrodenetleyici Projeleri/

PIC16F84A Sony Philips RC5 IR Kumanda Kod Çözücü

Sony ve Philips RC5 protokolü ile çalışan uzaktan kumandaların kodlarını öğrenmek için kullanışlı bir devre devre üzerinde porta.3 pini 1 olursa sony 0 olursa RC5 philips kodlarını çözer alınan 16 bitlik datanın 8 biti aygıt kodu diğer 8 biti ise okunan tuş değeridir çeşitli kumandalarla denedim devre gayet güzel çalışıyor. Kodlar proton ile yazılımıştır. Protonun hazır IR okuma komutları kullanılmıştır.

Çalışma Görüntüleri

sony-rc5-kumanda-kod-okuma-2 sony-rc5-kumanda-kod-okuma-3

sony-rc5-kumanda-kod-okuma-4 sony-rc5-kumanda-kod-okuma-5

Devre Şeması

sony-pic16f84a-proton

Projenin .bas .hex Dosyaları PIC16F84A Sony Philips RC5 IR Kumanda Kod Çözücü

Dosya indirme LINK listesi (TXT formatında) link-5026.zip şifre-pass: 320volt.com

Yazılım içeriği


'****************************************************************
'* Name   : SONY_PHILIPS.BAS                 *
'* Designer : Erhan YILMAZ (tekniker_erhan)           *
'* Notice  : Designed by Erhan YILMAZ  All rights free    *
'*      : Tüm hakları serbesttir.             *
'* Date   : 04/10/2008                    *
'* Version : 1.0                        *
'* Notes  :                          *
'*      :                          *
'****************************************************************
@CONFIG_REQ
@__CONFIG CP_OFF & PWRTE_OFF & WDT_OFF & XT_OSC 

Device = 16F84A
XTAL = 4			
TRISB = %00000001
TRISA = %11111011
Declare LCD_DTPIN PORTB.4 
Declare LCD_ENPIN PORTB.3 
Declare LCD_RSPIN PORTB.2 
Declare LCD_INTERFACE 4 
Declare LCD_LINES 2 

Symbol SEL = PORTA.3
Symbol LED = PORTA.2
SONYIN_PIN PORTB.0
RC5IN_PIN PORTB.0
High LED
Dim IR_Data As Word
Dim SYS_Data As IR_Data.HighByte
Dim COM_Data As IR_Data.LowByte

Cls
Print At 1,1,"SONY/RC5 DECODER"
DelayMS 2000

SONY:
Print At 1,1,"SONY KOD OKUMA"
Repeat
If SEL = 0 Then Cls:GoTo PHILIPS
IR_Data = SonyIn
Until COM_Data <> 255
LED = 0
Print At 2,1,"AYGIT=",HEX2 SYS_Data," ","KOD=",HEX2 COM_Data
DelayMS 100
LED = 1
GoTo SONY

PHILIPS:
Print At 1,1,"RC5 KOD OKUMA"
Repeat
If SEL = 1 Then Cls:GoTo SONY
IR_Data = RC5In
Until COM_Data <> 255
LED = 0
Print At 2,1,"AYGIT=",HEX2 SYS_Data," ","KOD=",HEX2 COM_Data
DelayMS 100
LED = 1
GoTo PHILIPS
End
 1. selcuk74 2009/01/16
 2. gevv 2009/10/23
 3. h. ibrahim 2010/06/02
 4. ulaş serhat 2011/12/24
  • gevv 2011/12/24
 5. mert53 2013/04/14

Yorum

Soru: