Elektronik / Mikrodenetleyici Projeleri/

PIC16F84A ile Lcd Göstergeli Sayıcı Devresi

Bu devrede PIC16F84A mikroişlemcisi ve 16X2 LCD ekran kullanılarak 12 basamaklı bir sayıcı yapılmıştır. SWITCH butonundan gönderilen her sinyal LCD ‘deki değerin bir artmasını sağlar. SIFIRLA butonu ise LCD ’deki değerin sıfırlanmasını sağlar.

PIC16F84A ile sayıcı devre şeması
microchip pic16f84 sayıcı devresi

PIC16F84A ile LCD sayıcı devresinde kullanılan malzemeler;

 • 1 Adet PIC16F84A mikroişlemci
 • 1 Adet 16X2 LCD
 • 3 Adet 10K direnç
 • 1 Adet 4.7K direnç
 • 1 Adet 4Mhz kristal osilatör
 • 2 Adet 22pF kondansatör
 • 2 Adet buton

Kaynak Kodlar
Devreye ait mikroişlemci kodları MicroCode Studio Plus PICBASIC PRO derleyicisinde yazılmış ve derlenmiştir. Derleme işlemi için bilgisayarınızda PBP246 ve MPASM assembly derleyici dosyaları bulunmalıdır.

'****************************************************************
'* Proje Adı: LCD SAYICI DEVRESİ                *
'* Yazar  : HASAN ÜZÜLMEZ                  *
'* Not   : LCD 12 basamaklı sayıcı devresi         *
'*                               *
'* Date   : 10.09.2008                    *
'****************************************************************
DEFINE LCD_DREG PORTA 'LCD data bacakları hangi porta bağlı?
DEFINE LCD_DBIT 0 'LCD data bacakları hangi bitten başlıyor?
DEFINE LCD_RSREG PORTA 'LCD RS Bacağı Hangi Porta bağlı ?
DEFINE LCD_RSBIT 4 'LCD RS bacağı Hangi Bite bağlı ?
DEFINE LCD_EREG PORTB 'LCD Enable Bacağı Hangi Porta bağlı?
DEFINE LCD_EBIT 0 'LCD Enable Bacağı Hangi bite bağlı ?
DEFINE LCD_BITS 4 'LCD 4 bit mi yoksa 8 bit olarak bağlı?
DEFINE LCD_LINES 2 'LCD Kaç sıra yazabiliyor
TRISA=0
TRISB=%11000000
SAYI VAR WORD
SAYI1 VAR WORD
SAYI2 VAR WORD
SAYI3 VAR WORD 
SAYI4 VAR WORD
SAYI=0
SAYI1=0
SAYI2=0
SAYI3=0
SAYI4=0
ANA:
  IF PORTB.6=0 THEN SAYI=0:SAYI1=0:SAYI2=0:SAYI3=0:SAYI4=0
  LCDOUT $FE,$80,"URETIM MIKTARI=>"
  LCDOUT $FE,$C0,DEC3 SAYI1,".", DEC3 SAYI2,".",DEC3 SAYI3,".",DEC3 SAYI4
  PAUSE 100
  IF PORTB.7=1 THEN GOTO ANA
  SAYI4=SAYI4+1
  IF SAYI4>=1000 THEN  
  SAYI4=0
  SAYI3=SAYI3+1 
  IF SAYI3>=1000 THEN
  SAYI3=0 
  SAYI2=SAYI2+1
  IF SAYI2>=1000 THEN
  SAYI2=0
  SAYI1=SAYI1+1
  IF SAYI1>=1000 THEN
  SAYI1=0
  SAYI=SAYI+1
  IF SAYI>=10 THEN
  SAYI=0
  ENDIF
  ENDIF 
  ENDIF   
  ENDIF
  ENDIF
  GOTO ANA
  END

Devrenin Proteus Ares programında görünümü
lcd göstergeli sayıcı devresi proteus ares pcb

Projenin Koynak simülasyon pcb ve kod dosyaları PIC16F84A ile Lcd Göstergeli Sayıcı Devresi

Dosya indirme LINK listesi (TXT formatında) link-3379.zip şifre-pass: 320volt.com

 1. elektrofizik 2008/10/17
 2. Konyalı 2008/10/22
 3. orhan 2008/11/18
 4. Konyalı 2008/11/19
 5. orhan 2008/11/21
 6. sezai 2010/04/12
 7. bme_gokhan 2010/11/10
 8. gevv 2010/11/10
 9. Tolga 2011/01/05
 10. Hakan 2011/02/10
 11. Konyali 2011/02/11
 12. Solea 2011/02/19
 13. hawke 2012/01/16
 14. osman 2013/04/04
 15. haydar 2013/07/13
 16. turan tunç 2017/05/10

Yorum

Soru: