Elektronik / Mikrodenetleyici Projeleri/

PIC16F84A ile Lcd Göstergeli Fan Kontrol Devresi

Bu devrede PIC16F84A mikroişlemcisi ve DS18B20 ısı sensörü kullanılarak ısı bilgisi elde edilir. Elde edilen ısı bilgisi 16X2 LCD ekranda gösterilerek kullanıcının belirttiği ısı değeri aşıldığında sesli olarak uyarı verir. Ortamdaki ısı değeri istenen seviyeye düşünceye kadar fanın çalışmasını sağlar. Ayrıca kullanıcının belirttiği ısı değeri eeproma kaydedilerek herhangi bir elektrik kesintisinde bilgilerin kaybolması engellenmiştir.Artı(+) ve eksi(-) butonları fanın çalışması için gereken sıcaklık seviyesini ayarlamanızı sağlar.

Devre Şeması
fan kontrol devre şeması

PIC16F84A ve DS18B20 ısı sensörü ile fan kontrol devresinde kullanılan malzemeler;

 • 1 Adet PIC16F84A mikroişlemci
 • 1 Adet 16X2 LCD
 • DS18B20 ısı sensörü
 • 1 Adet 1K direnç
 • 3 Adet 10K direnç
 • 1 Adet 4.7K direnç
 • 1 Adet 330Ω direnç
 • 1 Adet LED diyod
 • 1 Adet BC237 transistör
 • 1 Adet Buzzer
 • 1 Adet 4Mhz kristal osilatör
 • 2 Adet 22pF kondansatör
 • 2 Adet buton

Kaynak Kodlar
Devreye ait mikroişlemci kodları MicroCode Studio Plus PIC BASIC PRO derleyicisinde yazılmış ve derlenmiştir. Derleme işlemi için bilgisayarınızda PBP246 ve MPASM assembly derleyici dosyaları bulunmalıdır.

================================================================================= ’****************************************************************
'* Proje Adı: FAN KOTROL DEVRESİ                			       *
'* Yazar  : HASAN ÜZÜLMEZ                  			       *
'* Not   : DS18B20 Isı sensörü ile fan kontrolü       			       *
'* Tarih  : 10.09.2008                    				       *
'****************************************************************
DEFINE LCD_DREG PORTA 		'LCD data bacakları hangi porta bağlı?
DEFINE LCD_DBIT 0 			'LCD data bacakları hangi bitten başlıyor?
DEFINE LCD_RSREG PORTA 		'LCD RS Bacağı Hangi Porta bağlı ?
DEFINE LCD_RSBIT 4 			'LCD RS bacağı Hangi Bite bağlı ?
DEFINE LCD_RWREG PORTB
DEFINE LCD_RWBIT 1
DEFINE LCD_EREG PORTB 		'LCD Enable Bacağı Hangi Porta bağlı?
DEFINE LCD_EBIT 0 			'LCD Enable Bacağı Hangi bite bağlı ?
DEFINE LCD_BITS 4 			'LCD 4 bit mi yoksa 8 bit olarak bağlı?
DEFINE LCD_LINES 2 			'LCD Kaç sıra yazabiliyor
TRISA=0
TRISB=%01111000                       
K  	 	VAR WORD
SICAK  	 	VAR WORD
SICAK1  	VAR WORD
A 	 	VAR BYTE
command 	VAR BYTE		' Komut bilgisi
i2   		VAR BYTE		' Sayıcı bilgisi
temp  		VAR WORD      	' Isı bilgisi
DQ   		VAR PORTB.7     	' DS1820 data pin
DQ_DIR 	VAR TRISB.7     	' DS1820 data komut pini
Deg     	CON 223 
SICAK1=0
K=300
PAUSE 500            			' LCD nin başlatılması için bekle
LOW PORTB.1 
READ 0,SICAK				' Eepromdan sıcaklık bilgisi al
mainloop:
    GOSUB init1820     		' DS1820 başlat
    command = $cc      
    GOSUB write1820
    command = $44      		' Isı dönüşümünü başlat
    GOSUB write1820
    PAUSE 500        			' Isı dönüşümünün bitmesini bekle
    GOSUB init1820     
    command = $cc      		' ROM bilgisi al
    GOSUB write1820
    command = $be      		' Isı oku
    GOSUB write1820
    GOSUB read1820
KONTROL:    
    LCDOUT $FE,1
    LCDOUT $FE,$80,"SICAKLIK=>" , DEC (temp >> 4 ), ".", DEC (temp.1 * 5),deg,"C" 
    LCDOUT $FE,$C0,"FAN=>",DEC2 SICAK,deg,"C"
    IF PORTB.3=0 THEN SICAK=SICAK+1:WRITE 0,SICAK
    IF PORTB.4=0 THEN SICAK=SICAK-1:WRITE 0,SICAK
    IF (TEMP >> 4)<=SICAK THEN LOW PORTB.1
    IF (TEMP >> 4)>=SICAK THEN GOTO MOTOR
    LOW PORTB.1
    GOTO mainloop      		' Devam et
' DS18B20 okuma işlemleri
init1820:
    LOW DQ         
    PAUSEUS 500       
    DQ_DIR = 1       
    PAUSEUS 100       
    IF DQ = 1 THEN
      LCDOUT $fe,1,"ISI SENSORU"
      LCDOUT $fe,$c0,"HAZIR DEGIL"
      PAUSE 500
      GOTO mainloop  
    ENDIF
    PAUSEUS 400       
    RETURN
write1820:
    FOR i2 = 1 TO 8     
      IF command.0 = 0 THEN
        GOSUB write0  
      ELSE
        GOSUB write1  
      ENDIF
    command = command >> 1 
    NEXT i2
    RETURN
write0:
    LOW DQ
    PAUSEUS 60       
    DQ_DIR = 1       
    RETURN
write1:
    LOW DQ         
@    nop           
    DQ_DIR = 1       
    PAUSEUS 60       
    RETURN
read1820:
    FOR i2 = 1 TO 16     
      temp = temp >> 1    
      GOSUB readbit  
    NEXT i2
    RETURN
readbit:
    temp.15 = 1       
    LOW DQ         
@    nop           
    DQ_DIR = 1       
    IF DQ = 0 THEN
      temp.15 = 0   
    ENDİF
    PAUSEUS 60       
    RETURN
'Fan aktif hale gelince sesli uyarı verir
MOTOR:
    HIGH PORTB.1
    SOUND PORTB.6,[120,60]
    GOTO mainloop
END

Proteus Ares PCB Çizimi
fan kontrol devresi proteus pcb

Projenin Kaynak Simülasyon pcb ve kod dosyaları PIC16F84A ile Lcd Göstergeli Fan Kontrol Devresi

Dosya indirme LINK listesi (TXT formatında) link-3385.zip şifre-pass: 320volt.com

 1. Ramazotti 2008/10/17
 2. Konyalı 2008/10/22
 3. Hüseyin 2008/12/30
 4. Konyali 2008/12/31
 5. kamil 2009/01/09
 6. gevv 2009/01/09
 7. kamil 2009/01/09
 8. kamil 2009/01/09
 9. fırat 2009/02/10
 10. xerox 2009/02/16
 11. fırat 2009/02/16
 12. fatih 2009/03/13
 13. fırat 2009/03/25
 14. asa 2009/04/20
 15. fırat 2009/04/21
 16. konyalı 2009/04/21
 17. Mehmetc 2009/07/23
 18. Şükrü 2009/07/30
 19. mecnun 2010/03/21
 20. Ertan 2011/08/02
 21. tayfun 2011/12/26
 22. Teskban 2012/07/19
 23. murat 2012/08/05
 24. muhammet ali 2014/03/15
 25. OrcunOzen Offical 2017/05/23
 26. özcan 2017/12/15

Yorum

Soru: