Elektronik Devreler Projeler Elektronik ve biraz daha fazlası İletişim - Araçlar - Dikkat - Topluluk
Elektronik / Mikrodenetleyici Projeleri/

MSP430 ASM 74HC595 ile 2X16 LCD Ekran Kullanımı

Sponsorlu Bağlantılar

Merhaba arakdaşlar bu yazımda MSP430 LCD ekran kullanımından bahsedeceğim. Bu ekranlar 8/4 bit modunda iki farklı yöntem ile sürülebilir. Biz 8 bit modunda süreceğiz bunu yapabilmek için daha önce yayınlanış olan 74hc595 sürücü kodumuz üzerine eklemler yaparak gerçekleştireceğiz.

Kısaca 8 bitlik Veriyi 74hc595 üzerinden gönderip konfigrasyon bitlerinide mcu tarafından kontrol edip kodun işlenmesini sağlıyacağız. Öncelikle ilk satırda Müjdat 2. satırda ise TEKE yazısı görünecek ve belli süre sonra ekrandaki yazılar silinecek ve 2. satırda belirli aralıklarda saymaya başlayacak sayma işlem 99.999 sayısından sonra başa döner ve buton yardımıyla sayma işlemini durudurup yeniden başlatablirsiniz.

lcd-74hc595

LCD Sürülmesinde 74hc595 entegresi hakkında bilgi ve kullanımı için “MSP430 ASM 74HC595 Kullanımı” başlığı altında yayınlanmış olan yazımı inceleyebilirsiniz.

Kaynak kod;
#include "msp430g2231.h"           ; #kulanılan mcu yu tanımlıyoruz

;*******74595 PİNLERİ***********

#define  R_PIN EQ 00010000B;BIT4;10h;

#define  E_PIN EQ 00100000B;BIT5;20h;00100000b;

#define  D_PIN EQ 01000000B;BIT6;40h;01000000b;

#define  C_PIN EQ 10000000B;BIT7;80h;10000000b;;************LCD PİNLERİ********

;#define  RW_PIN  BIT2;lcd RW okuma yazma modu pinin

#define  EN_PIN EQ 0000100B;BIT2;lcd enable data portlarındaki bilgiyi lcdyeyazdırma pini

#define  DI_PIN EQ 0000001B;BIT0;Data komut pini göndeilen pinin datamı yoksa komutmuoldugunu belirler

;*****************************

#define  KOMUT_MODU bic.b   BIT0,P1OUT

#define  VERI_MODU bis.b  BIT0,P1OUT

#define  YAZDIR_1 bis.b   BIT2,P1OUT

#define  YAZDIR_0 bic.b   BIT2,P1OUT

;#define  OKUMA_MODU bis.b   BIT2,P1OUT

;#define  YAZMA_MODU bic.b   BIT2,P1OUT

#define   PN

DATA1 EQU 0x0200;R15;shift regestiriye gönderilen veri bu değişkende

VERI EQU 0x0202;#define  VERI 0x0210;R9 ;veri değişkeni ise şift regestiriye gönderilmek

CNT1 EQU 0x0204; #define  CNT1 0x0202;şift regestiriye gönderilen veri 16 bit

LCD_INFO EQU 0X0206

LCD_1   EQU 0X0208

LCD_2   EQU 0X0210

LCD_3   EQU 0X0212

LCD_4   EQU 0X0214

LCD_5   EQU 0X0216

;LCD_CNT  EQU 0X0210

;LCD_CHR  EQU 0X0212

;LCD_STR EQU 0X0206;***********MAKROLAR********************SHIFTOUT  MACRO  SENT_DATA

;    MOV.W #SENT_DATA,&R7

  MOV  #SENT_DATA,DATA1

  CALL  #SHIFTREG  

    ENDM

LCD_INIT MACRO PIN_CNT,SATIR_CNT,FONT

    CLR.W LCD_INFO

    BIS.B #BIT5,LCD_INFO

    IF PIN_CNT=4;LCD 4BİT MODUNDAMI YOKSA 8 BİT MODUNDAMI ÇALIŞTIRILACAK

    BIC.B #BIT4,LCD_INFO;4 BİT MODUNDA

    ELSE

    BIS.B #BIT4,LCD_INFO;8BİT MODUNDA

    ENDIF

    IF SATIR_CNT=1;KULLANILAN LCD 1 Mİ 2 Mİ SATIR İÇERİYO

    BIC.B #BIT3,LCD_INFO;1 SATIRLIK LCD

    ELIF SATIR_CNT=2;ELIF SATIR_CNT=1

    BIS.B #BIT3,LCD_INFO;2 SATIRLI LCD

    ENDIF

    IF FONT=1;FONT 5X7 Mİ 5X10 MU OLACAK

    BIC.B #BIT2,LCD_INFO;5X7 FONT

    ELSE;ELIF SATIR_CNT=1

    BIS.B #BIT2,LCD_INFO;5X10 FONT

    ENDIF

    MOV.W LCD_INFO,DATA1

    CALL #KOMUT_YAZ

    ENDM

LCD_KOR MACRO RW,CLM

  IF RW=1  

  MOV  #007fH+CLM,DATA1

  ELIF RW=2 

  MOV  #00BFH+CLM,DATA1;ELSE

  ELIF RW=3

  MOV  #008FH+CLM,DATA1;ELSE

  ELIF RW=4 

  MOV  #00CFH+CLM,DATA1;ELSE  

  ENDIF

  CALL #KOMUT_YAZ

  ENDM

LCD_KARAKTER MACRO TXT

    REPTC C_TXT,TXT;"MUJDAT"

    MOV.W  #'C_TXT',DATA1;LCD_CHR

    CALL #VERI_YAZ;LCD_KARAKTER #LCD_CHR

    ENDR

  ENDM

LCD_TEMIZLE MACRO RW

  IF RW=1  

  MOV  #007fH+1,DATA1

  ELIF RW=2 

  MOV  #00BFH+1,DATA1;ELSE

  ELIF RW=3

  MOV  #008FH+1,DATA1;ELSE

  ELIF RW=4 

  MOV  #00CFH+1,DATA1;ELSE  

  ENDIF

  CALL #KOMUT_YAZ

  CALL #TEMIZLE

  ENDM

LCD_OUT MACRO LCD_DATA,ROW,COLM

  IF ROW=1  

  MOV  #007fH+COLM,DATA1

  ELIF ROW=2 

  MOV  #00BFH+COLM,DATA1;ELSE

  ELIF ROW=3

  MOV  #008FH+COLM,DATA1;ELSE

  ELIF ROW=4 

  MOV  #00CFH+COLM,DATA1;ELSE  

  ENDIF

  CALL #KOMUT_YAZ

  MOV.B LCD_DATA,DATA1

  CALL #VERI_YAZ

  ENDM

LCD_ON MACRO KURSOR,EFEK

    CLR LCD_INFO

    BIS.B #BIT3,LCD_INFO

    BIS.B #BIT2,LCD_INFO

    IF KURSOR=0;

    BIC.B #BIT1,LCD_INFO;

    ELIF KURSOR=1;ELSE

    BIS.B #BIT1,LCD_INFO;

    ENDIF

    IF EFEK=0;

    BIC.B #BIT0,LCD_INFO;

    ELIF EFEK=1;ELSE;ELIF SATIR_CNT=1

    BIS.B #BIT0,LCD_INFO;

    ENDIF

    MOV LCD_INFO,DATA1

    CALL #KOMUT_YAZ

    ENDM

LCD_KOMUT MACRO KMT

  MOV  KMT,DATA1

  CALL #KOMUT_YAZ  

  ENDM

LCD_SIL MACRO

  MOV #01H,DATA1

  CALL #KOMUT_YAZ

  ENDM

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

    NAME  Mainloop          ; module name

    PUBLIC Mainloop          ; make the main label vissible

    RSEG  CSTACK         ; pre-declaration of segment

    RSEG  CODE 

init:  MOV  #SFE(CSTACK), SP    ; set up stack

      MOV.W  #WDT_ADLY_1000,&WDTCTL;WDT_ADLY_1000 WDT Yİ KULLANARAK 1000MS GECİKME YARATIR

      BIS.B  #10001B,IE1      ;IE1 REGESTİRİSİ GENEL KESME KAYNAKLARINI KONTROL EDN REGESTİRİ

;      BURDAN NMIIE VE WDTIE BAYRAKLARINI KURUYORUZ WDT KESMESİ OLUŞMASI İÇİN

      mov.b  #11110111b,P1DIR    ; P1 portunun 0 ve 6 bitleri çıkış gerisi giriş olarak ayarlandı

      mov.b  #00001000b,P1IE     ;P1 PORTUNUN HANGİ PİNİNDEN KESME OLUŞACAĞINI BLİERLER

      mov.b  #00001000b,P1IES     ; KESMENİN DÜŞEN KENARMI YOKSA YÜKSELEN KENARMI OLDUGUNU BELİRLER.

     LCD_SIL        ;LCD Yİ TAMAMEN SİLER

     LCD_INIT 8,2,1    ;1. PARAMETRE 4/8 BİTMİ ÇALIŞTIRILICAĞINI SEÇMEYE YARAR.

     ;2. PARAMETRE KULLANILAN LCD NİN KAÇ SATIR OLDUĞUNU BELİRTİR.

     ;3. PARAMETRE

     LCD_ON 0,0      ;LCD YE AÇMA KOMUTU GÖNDERİR BUNU YAPRKEN2 ADET PARAMETRE ALIR

     ;1. PARAMETRE İMLECİ GÖRÜNÜR/GİZLİ YAPMAYA YARAR(0/1)

     ;2. OARAMETRE İMLECİN KIRPMA EFEKTİ AÇMA/KAPAMAYA YARAR (0/1)

     LCD_SIL

     MOV  #'0',LCD_1

     MOV  #'0',LCD_2

     MOV  #'0',LCD_3

     MOV  #'0',LCD_4

     MOV  #'0',LCD_5

     EINT         ;Genel interput kaynaklarını etkinleşirir.

Mainloop  ;Ana program bloğu

; LCD YAZDIRMAK İÇİN 2 ADET MAKRO YAZDIM ,LCD_OUT BELİRTİLEN KORDİNATLARA 1 KAREKTER YAZAR.

; 1. MAKROMUZ LCD_OUT BU MAKRODA 3 ADET PARAMAETRE VAR 1. PARAMETRE YAZILACAK KAREKTERİ BELİRTİR.

; 2.PAREMETREDE SATIR 3.PARAMETREDE SUTUN BELİRTİLİREK İSTENİLEN SATIR VE SUTUNDA İSTEDİĞİMİZ

; KAREKTERİ GÖSTEREBLİRSİNİZ.

    LCD_OUT  #'M',1,5

    LCD_OUT  #'U',1,6

    LCD_OUT  #'J',1,7

    LCD_OUT  #'D',1,8

    LCD_OUT  #'A',1,9

    LCD_OUT  #'T',1,10       

    LCD_OUT  #'T',2,6

    LCD_OUT  #'E',2,7

    LCD_OUT  #'K',2,8

    LCD_OUT  #'E',2,9

    jmp   $; Mainloop ;herhangibi bir kesme oluşana kadar sonsuz döngüye girer.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;**********************74595 entegresine veri gönderen komut***************

SHIFTREG         ;74595 regestiri bitleri yazdıracak gönderecek program

   CALL #SRESET    ;Regestiriyi resetle( tüm bitleri sıfırla)

   mov.w   #10h,CNT1 ;Sayac regestirisin 16 sayısını yükle

SRG  RLA   DATA1    ;DATA1 deişkeninideki değeri bir sola kaydır.kaydırma işleminde Değişkenini 16. biti herzaman Status regestirisinin C (Caeryy)bitinde gösterilir.

; bizde bu özelliği kullanrak C floğındaki değere göre 74hc595 entegresindeki Data pininin değerini ayarlamak suretiyle bitlerin yazdırılmasıın sağlıyacağız.

   jc   SETPIN   ;SR nin C bitinin değeri Set(1) ise SETPIN etiketine git

   jnc   CLRPIN   ;SR nin C bitinin değeri reset(0) ise CLRPIN etiketine git

SETPIN          ;74595 entegresinin data(DS 14 nolu pini) değerini set(1) yap.

   BIS.B #BIT6,&P1OUT  

   jmp  CLOCK

CLRPIN BIC.B #BIT6,&P1OUT ;74595 entegresinin data(DS 14 nolu pini) değerini reset(0) yap.

CLOCK           ; clock palsi göndererek data pinindeki değeri şift regestiriye yazdırır.

; clock işlemi portlardaki bitleri bir sola kaydırarak data(ds 14.)pinindeki değeri 0. bite yazdırarak 8bitlik veriyi portlara gönderir.

   BIC.B #BIT7,&P1OUT  ;clock pinini resetle

   NOP         ;bir saykıl bekle

   BIS.B #BIT7,&P1OUT  ;clock pinini Set et.

   dec  CNT1     ;göndrilen veriyi say 16 ya ulaştığında işlemi bitir.

   jnz  SRG      ;sayma işlemi 16 dan küçükse başa dön.

E_            ;veri gönderme işlemi bitti ise gönderilen verileri 74595 entegresine yazdır ve işlem portlardan görünsün

   BIC.B #BIT5,&P1OUT

   NOP

   BIS.B #BIT5,&P1OUT

   ret         ;veri gönderme prosödürü bitti. kaldığın yerden çalışmak için geri dön.

;********************************************************************************************************

SRESET           ;74595 entegresinini reset pinine bir pals göndrir ve entegrenin resetlenerek portların değerini sıfırlar.

   BIC.B #BIT4,&P1OUT

   NOP

   BIS.B #BIT4,&P1OUT

   ret

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;***********LCD KOMUTLARI*******************

TEMIZLE

  MOV  #10H,R7

TEMIZLE_  

  MOV.B  #00010000B,DATA1

  CALL #VERI_YAZ

  DEC  R7

  JNZ TEMIZLE_

RET

KOMUT_YAZ

;  YAZMA_MODU

   bic.b   #BIT0,P1OUT;KOMUT_MODU

   bis.b   #BIT2,P1OUT;YAZDIR_0

  MOV.W  DATA1,R5

  CALL #SHIFTREG;SHIFTOUT #DATA1;  CALL #SHIFTREG

  CALL #GECIKME

  bic.b   #BIT2,P1OUT;YAZDIR_1

 RET

VERI_YAZ

;  YAZMA_MODU

  bis.b  #BIT0,P1OUT;VERI_MODU

  bis.b   #BIT2,P1OUT;YAZDIR_0

  MOV #DATA1,R5

  MOV DATA1,R5

  CALL #SHIFTREG;SHIFTOUT DATA1

  CALL #GECIKME

  bic.b   #BIT2,P1OUT;YAZDIR_1

  RET

GECIKME

   MOV #0FFFH,R6

DLY1 DEC  R6

   JNZ DLY1

   RET

 ;************SAYDIRMA PROGRAMI*********************

SAYAC

;    ;1. SAYI

    CMP #'9',LCD_1

    JGE SAYI_2

    INC.B LCD_1

    RET;JMP SAYI_2_

;2. SAYI   

SAYI_2 MOV #'0',LCD_1;CLR  LCD_1

    CMP #'9',LCD_2

    JGE SAYI_3

    INC.B LCD_2

    RET;JMP SAYI_3_

;3. SAYI   

SAYI_3 MOV #'0',LCD_2;CLR  LCD_2

    CMP #'9',LCD_3

    JGE SAYI_4

    INC.B LCD_3

    RET;JMP SAYI_4_

;4. SAYI   

SAYI_4 MOV #'0',LCD_3;CLR LCD_3

    CMP #'9',LCD_4

    JGE SAYI_5

    INC.B LCD_4

    RET;JMP SAYI_5_

;5. SAYI   

SAYI_5 MOV #'0',LCD_4;CLR  LCD_4

    CMP #'9',LCD_5

    JGE SAYI_0

    INC.B LCD_5

    RET

SAYI_0 MOV #'0',LCD_5;CLR LCD_5

    RET

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

BTN_KESME        ;buton kesmesi oluştuğunda WDT kesmesinin oluşması için gerekli(IE1 Reg. 0. biti) bitin değerini tersleyerek WDT kesmesinin durumunu değiştiri (AÇ/KaPA) 

      xor.b   #1h,IE1 ;Genel kesme ayarları için gerekli Regestirinin WDT kesmesi için ayrılmış bitinin durumunu tesrle

      BIC.B   #WDTIFG,IFG1 ;kesme kaynaklarını gösteren regestirinin WDt ileilgili bitini sıfırla 

      BIC.B   #00001000b,P1IFG ;buton kesmesinin hangi butondan olluştuğunu göstren regestirirni ilgili bitin sıfırla.

      EINT    ;genel kesme bayrağını etkinleştir (herhanigbi bir kesme oluştuğunda algıla)

      RETI    ;kesmeden dön ve kaldığın yerden işlemlerin yapmaya devam et.

WDT_KES  ;WDT kesmesi oluştuğunda bu etikete dallan.

     LCD_KOR 1,3;YAZIYI YAZACAĞI KORDİNATLARI BELİRTİYORUZ

     LCD_KARAKTER "CIZGI-TAGEM";YAZIYI BİR DÖNGÜ İLE LCD YE YAZDIRIYORUZ

     CALL #SAYAC ;LCD DEKİ SAYILASRI BİRER BİRER ARTIRMAYA YARAYAN KODDU ÇAĞIRIYORUZ.

     MOV  #LCD_1,R8;LCD DEKİ 1LER BASAMAĞINI R8 REG. ALIR

     LCD_OUT  @R8,2,10;R8 DEKİ SAYIYI LCD DE GÖSTER

     MOV  #LCD_2,R8

     LCD_OUT  @R8,2,9

     MOV  #LCD_3,R8

     LCD_OUT  @R8,2,8

     MOV  #LCD_4,R8

     LCD_OUT  @R8,2,7

     MOV  #LCD_5,R8

     LCD_OUT  @R8,2,6

BITIR     

      BIC.B   #1H,IFG1       ;IFG1 REGESTİRİSİ OLUŞAN KESMENİNİ KAYNAĞINI GÖSTEREN rEGESTİRİDİR.

;WDTIFG (0 BİTİ) WDT KESME KAYNAĞINI GÖSTERİR. KESME OLUŞTUĞUNDA BU BAYRAK 1 OLUR YENİDEN WDT KURMAK İÇİN BU BAYRAĞIN SIFIRLANMASI GERKLİDİR.

      EINT              ; (GIE) GENEL KESME BAYRAĞINI AKTİFLEŞTİRİR

      RETI

COMMON INTVEC

      DINT       ;GIE KESME BAYRAĞINI TEMİZLE (0 YAPAR)

      ORG   WDT_VECTOR;0FFFEh WDT KESME VEKTÖRÜ

      DW   WDT_KES  ; KESME OLUŞUNCA BU ETİKETE DALLAN

      ORG   RESET_VECTOR;0FFFEh; İLK ENERCİ GELDİĞİNDE VEYA RESET EDİLDİĞİNDE BU ETİKETE DALLAN

      DC16  init 

      ORG   PORT1_VECTOR;0xFFE4;buton kesme vektörü

      DW   BTN_KESME;kesme butondan oluştuğunda gidilecek kesme etiketi

      END Mainloop • Merve

  Merhaba
  Benim projem 16×2 karakter lcd de isim soyisim ve sıcaklık göstermek.acaba bu devrenin board üzerine nasıl kurulacağına dair bir şema paylaşabilir misiniz? çok sevinirim..Kolay gelsin..

 • Mujdat117

  merhaba Merve hanım aşağıdaki linkte benzer bi resim ekledim
  umarım işinize yarar
  http://www.mcu-turkey.com/?p=17368