Elektronik / Mikrodenetleyici Projeleri/

Mikro denetleyici kontrollü lcd ekranlı pil şarj devresi

Hazırlayan : Kerem Süzgün – Pil şarj devresi pic16f877 ile gerçekleştirilmiş yazılım picbasic pro ile hazırlanmış 2×16 lcd ekran üzerinde şarj durumu gözlenebiliyor isis simulasyon ve kaynak pbp asm hex dosyaları var. Emeği geçen kişilere teşekkürler

Program 0.5 volt arasını 10 kademe olarak pil karakterine yansıtıyor, seviye sıfır olursa karakter bitti anlamında yanıp sönerek ikaz veriyor ayrıca şarj düğmesine basıldığın da farklı bir ekranda şarj durumu yine pil karakterine, hareketli olarak yansıyor isterseniz farklı voltajlara uyarlayabilirsiniz, ADC çevirici olarak ETE hocanın notlarında ki programı taban olarak kullandım, sağolsun program satırlarının yanında gayet açıklayıcı tanımları var,
kendisine teşekkürlerimi sunarım.

Pil şarj devre şeması ve şarj durum görüntüleri
pil-durumu-lcd-gosterge pic16f877-pil-sarj-devresi

Dosyalar : Mikro denetleyici kontrollü lcd ekranlı pil şarj devresi

Dosya indirme LINK listesi (TXT formatında) link-6833.zip şifre-pass: 320volt.com

Picbasic pro kod

'****************************************************************
'* Name  : pil.BAS                      *
'* Author : [kerem süzgün]                  *
'* Notice : Copyright (c) 2005 [kerem süzgün]         *
'*     : All Rights Reserved                *
'* Date  : 12.04.09                     *
'* Version : 1.0                        *
'* Notes  :ETE hocanın notları kalıp olarak kullanılmıştır  *
'*     :                          *
'****************************************************************
TRISA=%000000001
TRISB=%000000001
TRISC=0
TRISD=0
'-------------------------------------------------------------------------------
@ DEVICE pic16F877
@ DEVICE pic16F877, WDT_on
@ DEVICE pic16F877, PWRT_ON
@ DEVICE pic16F877, PROTECT_OFF
@ DEVICE pic16F877, XT_OSC
'-------------------------------------------------------------------------------
DEFINE LCD_DREG		PORTB	'LCD data bacakları hangi porta bağlı?
DEFINE LCD_DBIT		4		'LCD data bacakları hangi bitten başlıyor?
DEFINE LCD_EREG		PORTB	'LCD Enable Bacağı Hangi Porta bağlı?
DEFINE LCD_EBIT		3		'LCD Enable Bacağı Hangi bite bağlı ?
define LCD RWREG  PORTB  'LCD R/W Bacağı Hangi Porta bağlı?
define LCD_RWBIT  2    'LCD R/W Bacağı Hangi bite bağlı ?
DEFINE LCD_RSREG	PORTB	'LCD RS Bacağı Hangi Porta bağlı ?
DEFINE LCD_RSBIT	1		'LCD RS bacağı Hangi Bite bağlı ?
DEFINE LCD_BITS		4		'LCD 4 bit mi yoksa 8 bit olarak bağlı?
DEFINE LCD_LINES	2		'LCD Kaç sıra yazabiliyor

DEFINE	ADC_BITS	10	  'A/D çevirim sonucu kaç bit olacak
DEFINE	ADC_CLOCK	3	  'Clock kaynağı (3=rc)
DEFINE	ADC_SAMPLEUS	100	'Örnekleme zamanı mikro saniye cinsinden.
'-------------------------------------------------------------------------------
ADCON1=%10001110 '7. bit 1 yapıldı 10 bit sonuç almak için.
'OPTION_REG=0
'-------------------------------------------------------------------------------
HAM  var word 'ADC den okunan ham digital değer.                                    
VOLT  var word '16 bit değişken tipi seçtik kullanacağımız değer 10 bit olacak.
Mvolt var byte

BattLevel var BYTE   ' 0 - 10, 0=bos 10=dolu
Char    var byte
y     var byte
ONLAR   VAR BYTE
TVOLT   VAR WORD
'-------------------------------------------------------------------------------


LCDOut $FE,1	' LCD de CLS yapar
pause 200    ' LCD nin açılması için gerekli süredir.
'------------------------------------------------------------------------------- 

BASLA:
   LCDout $FE,1
   PAUSE 100
   ADCIN 0,HAM '0 nolu kanaldan Analog değeri oku ve RAW değişkenine aktar.
   
BAK: 
   ADCIN 0,HAM '0 nolu kanaldan Analog değeri oku ve RAW değişkenine aktar.
   IF ADCON0.2=1 THEN BAK 'Çevirme işlemi tamamlanınca Adcon0.2=0 olacak.
   
   
   Ham=ham+1 'Hesap kolaylığı açısından Ham değerini bir artırdık
   
'Okunan değer 0-5 volt için 0-1024 olacağından okunacak değer başına volt değeri
' 5/1024 =0,0048828 olacaktır. Sayı çok küçük olduğundan bu değeri 1000 ile 
'çarpmalıyız. Ohalde (Okuma/V)= 4,8828 bu değeri 256 ile çarpar isek 
'4,8875 x 256 = 1250 değerini buluruz. Bu değeri kullanarak 32 bit işlem yapabiliriz.
'1250 değeri (5/1024)*256 değerine karşılık gelmektedir. 
'sonuçta ADC HAM değerini bu sayı ile çarpıp 256'ya bölersek sonucu elde etmiş oluruz.
'ancak sonuç 32 bitlik sınırda olduğundan bu işi 32 bit çarpma ile yapıyoruz ve orta
'baytı aldığımızda ise zaten sayının 256'ya bölünmüş halini aldığımızdan başka bir
'işlem yapmadan sonucu elde etmiş oluruz.

   Volt=(ham */ 1250)/100 'Ham ile 1250 yi 32 bit olarak çarp ve 100'böl
   Mvolt=volt//10

'Burada yeni bir komut veya işlem şekli görüyorsunuz. MOD alma yani (//) kalan bulma
'Bir sayını başka bir sayıya bölünmesinden sonra kalan miktarı bulma işlemine MOD
'alma denir. Örnek W=A//1000 , A'yı 1000'e böl kalanı W değişkenine koy anlamındadır.
'bizde yukarıda Milivolt değerini bulmak için volt (10 ile çarpılmış halini) 10'a 
'bölüp kalanı Mvolt değişkenine yerleştiriyoruz.
   Volt=Volt/10
   
   
   
   LCDout $FE,$80," Pil= ",1
   LCDOUT $FE,$C0," VOLT=",#VOLT,",",# Mvolt
   ONLAR=VOLT*10
   TVOLT=ONLAR+Mvolt
  
  IF TVOLT=0 THEN BattLeveL=0
  IF TVOLT=5 THEN BattLeveL=1  
  IF TVOLT=10 THEN BattLeveL=2 
  IF TVOLT=15 THEN BattLeveL=3  
  IF TVOLT=20 THEN BattLeveL=4 
  IF TVOLT=25 THEN BattLeveL=5 
  IF TVOLT=30 THEN BattLeveL=6 
  IF TVOLT=35 THEN BattLeveL=7 
  IF TVOLT=40 THEN BattLeveL=8 
  IF TVOLT=45 THEN BattLeveL=9 
  IF TVOLT=50 THEN BattLeveL=10 
  
 IF PORTB.0=1 THEN GOTO PILSARJ  
 
 

    gosub ShowBattery
    IF BattLeveL=0 THEN LCDout $FE,$80," Pil= "," "
    pause 300
   
goto BAK

ShowBattery:   ' pil seviye göstergesi 0 - 10, 0=boş 10=dolu
    lcdout $FE,$48,$06
    for y = 5 to 1 step - 1
      if BattLevel >= (y *2 - 1) then
        if BattLevel >= (y*2 ) then
          Char = $0F
        else
          Char = $0B
        endif
      else
        Char = $09
      endif
      lcdout Char
 
    next y
    lcdout $0F,$00          
    
  
return


PILSARJ:

LCDout $FE,1,1
LCDout $FE,$C0,"- Pil Doluyor -"

Loop:  
  for BattLevel =10 to 0 step -1 
    gosub Battery
    pause 500
  next BattLevel
IF PORTB.0=0 THEN GOTO BASLA
goto Loop


Battery:   ' pil seviye göstergesi 0 - 10, 0=boş 10=dolu
    lcdout $FE,72,6
    'lcdout $FE,$48,$06 orjinal hex kod
   
    for y=5 to 1 step -1 
      if BattLevel >= (y * 2 - 1) then
        if BattLevel >= (y * 2) then
          Char =15' $0F
        else
          Char =11' $0B
        endif
      else
        Char =9' $09
         
      endif
      lcdout Char
    next y
    lcdout $0F,0'$00
return


END 
 1. aykut 2009/05/06
  • murat hato 2015/08/29
 2. DemirKarahan 2009/05/17
 3. Tutsak 2009/08/30
 4. Tutsak 2009/08/31
  • gevv 2009/08/31
 5. murat hato 2015/08/29

Yorum

Soru: