Elektronik / Analog Dijital Devreler/

Klasik transistörlü flip flop devresinin değişik bir tasarımı

Elektronik ile ilgilenen bir çok kişinin uyguladığı klasik 2 transistörlü flip flop devresinin değişik bir tasarımı aynı devreden 2 adet kullanılarak farklı çalışma halleri sağlanmış. Devrede 6 adet led bulunuyor.

transistorlu-flip-flip-6-led-ledler

İlk önce T1 transistörünün iletime geçtiğini düşünelim (D4 YANIK-D3 SÖNÜK). Bu durumda T1’in kollektör gerilimi sıfır volta yaklaşacak ve ilk anda C1 kondansatörü kısa devre olacağı için T2 transistörünün baz polarması da düşecek ve T2 yalıtıma girecektir. C1 kondansatörü R3 direnci vasıtasıyla zamanla şarj oldukça T2 transistörünün baz polarması da artacaktır.

T2’nin baz polarmasının artması kollektör akımını arttırırken aynı zamanda da kollektör gerilimini düşürecektir. Bu sırada C2 kondansatörü de ilk an kısa devre gibi davranıp T1’in baz polarmasını kesecektir (D3 YANIK- D4 SÖNÜK). Böylece T1 transistörü C2 kondansatörü şarj olana kadar yalıtımda kalacaktır.

Devredeki transistörler sırayla bu şekilde iletimden yalıtıma durum değiştirecek ve kollektör çıkışlarında kare dalga sinyal elde edilecektir.

Devredeki 2 kat birbirinden bağımsız çalışacağı gibi tek yerdende kontrol edilebilecek
şekilde tasarlanmıştır.

Devrenin proteus devre simülasyon şeması: Klasik transistörlü flip flop devresinin değişik bir tasarımı

Dosya indirme LINK listesi (TXT formatında) link-13231.zip şifre-pass: 320volt.com

Yorum

Soru: