Elektronik / Mikrodenetleyici Projeleri/

Hi tech C Butonlar ile 16 led kontrolü

Devrede kullanılan Picin buton bağlanan pinleri giriş yapılmak için ilgili TRIS registerının ilgili biti 1 yapılır. Butonlar birer pullup direnci ile Pice bağlanır. Buton basılı değilse ilgili porttan 1, buton basılıysa 0 okunur.

#define L_UP RA2 tanımlamaları kullanılarak esnek bir program yazılmıştır. Sadece burayı değiştirerek buton rahatlıkla başka bir porta taşınabilinir. Butonun basılıp basılmadığı if (!L_UP) yapısı ile kontrol edilmiştir. Butona basıldığında ilgili porttan 0 okunacaktır, bunun değili alındığında ise değer 1 olacak ve if ifadesinin içindeki ifadeler çalıştırılacaktır.

İf yapısında ilk önce while(!L_UP); yapısı dikkatimizi çekiyor. Buton basılı olduğu sürece kodların çalışması burada durur. Buton bırakdığında ilgili kodlar çalışır. Butonun bırakılıp bırakılmadığını kontrol ederek istem dışı bir işlemin iki kere çalışmasını önlemiş oluruz.

Proteus isis devre çizimi;

hi-tech-c-leds-buttons-hi-tech-c-butonlar-ile-16-led-kontrolu

Devreye ait C kodları ve isis sümülasyon dosyaları: Hi tech C Butonlar ile 16 led kontrolü

Dosya indirme LINK listesi (TXT formatında) link-13651.zip şifre-pass: 320volt.com

Yorum

Soru: