Elektronik / Elektronik Kaynakları/

Güneş Takip Sistemi Ev İçin Güneş Enerjisi Hesapları

Bu proje çalışmasında, gün içinde herhangi bir anda güneşi sürekli olarak iki eksende takip ederek güneş ışınlarını en dik şekilde alacak ve bu sayada güneş panelin verimini artıran bir sistem tasarlanmıştır. Ayrıca yapılan sistemin maliyet analizi yapılmış ve tasarlanacak farklı güçler için maliyet analiz programı hazırlanmıştır. Projede yazılım, otomatik kontrol sistemleri, elektrik makineleri, güç elektroniği ve mekanik gibi çalışma alanlarına ait birçok teknikten yararlanılmıştır. Gerçekleştirilen projede gün içinde, güneşin sisteme olan konumu, sensörlerden alınan bilgiler, LM324 entegrenin bir bacağına bağlanan referans gerilimiyle karsılaştırılarak opamp çıkısında lojik sinyaller elde edilmiştir. Opamp çıkısında alınan lojik sinyaller doğrultusunda DC motorun dönüş yönünü tayin eden transistörler iletime girer veya kesime sokulur. DC motorların dönüş yönünü kontrol ederek güneş panelin her zaman güneşten maksimum enerji alınması sağlanmıştır.

Güneş Takip Sistemi Tamamlanmış Hali

gunes-pili-otomatik-kontrol-sistemleri-elektrik-gunes

gunes-enerjisi-ile-elektrik-uretimi-devre-gunes-takip-sistemi

Konum bilgisi saptanmadan, güneş takip sisteminin güneşe sürekli dik olması için önce sensör olarak kullanılan dört adet güneş pilinin aynı ışık altında ürettikleri akım değerleri gerilim bilgisine dönüştürülmüş ve devreye bağlı olan potansiyometreler yardımıyla gerilim değerleri eşit hale getirilmiştir. Bu şekilde sistem kalibrasyonu sağlanmıştır.

Bu çalışmada önerilen güneşi izleyebilen sistem sayesinde güneş enerjisinden gün boyu istifade edebilme olanağı ortaya çıktığından dolayı, bu sayede kayıp olan yaklaşık %45’lik kısmın sisteme katılımı ve verimin %39 artması sağlanmıştır.

GÜNEŞ PİLİ

Güneş Enerjisinin Diğer Enerji Türlerine Göre Dezavantajları, Avantajları
Güneş Pili Sistemlerinin Şebekeden Bağımsız (Stand-Alone) Olarak
Kullanıldığı Tipik Uygulama Alanları, Güneş Pili Çeşitleri
Tek Kristalli Silikon İçeren PV Hücreleri
Çok Kristalli Silikon İçeren PV Hücreleri
Galyum Arsenit İçeren PV Hücreler
İnce Film Şeklindeki PV Üniteleri
Amorf Silikon (a-Si), Kadmiyum Tellür (CdTe)
Bakır İndiyum Diselenür
Güneş Pillerinin Çalışma Prensibi
P-N Tek Eklemli Hücre, Güneş Pilinin Modellenmesi
Fotovoltaik Pildeki Temel Akımlar
Güneş Pillerinin Elektriksel Karakteristikleri
Performansı Arttırma Yolları
Yoğunlaştırıcı Sistemler

FOTOVOLTAİK SİSTEM

Fotovoltaik Sistemlerin Binalarda Kullanımı
PV Kullanımının Avantajları
PV Kullanımının Dezavantajları

gunes-takip-sistemi-mekanik-fotovoltaik-dc-motor-kontrol

GÜNEŞ TAKİP SİSTEMİ

Güneş İzleyici Sistem, Güneş Paneli Açılar
Tasarlanan Güneş Takip Sisteminin Yapısı, Çalışma Prensibi
Güneş Takip Sistemi Mekanik Düzenek
Güneş Takip Sistemi Kontrol Sistemi
Güneş Takip Sistemi Kontrol Sisteminin Adım Adım Oluşturulması
Sisteme Uygun Motor Seçimi
Seçilen DC Motor Kontrol Devresi Tasarımı
Kontrol Devresinin Simülasyonunu Yapılması
Simülasyonu Yapılan Kontrol Devresinin Laboratuarda Test Edilmesi
Kontrol Devresinin DipTrace İsis, ares Çizimi
Kontrol Devresinin Bakır Plakaya Aktarılması
Kontrol Devresinin Bakır Plaka Üzerine Elemanlarının Yerleştirilmesi
Kontrol Devresinin Test Edilmesi

Güneş Takip Sistemi Uygulamasında Kullanılan Elemanlar
Mekanik Kısım Elemanları
Triger Kayış Dişlisi, Kayış, Rulman
Kutu, Üçgen Tahta, Metal Çubuk
Elektrik Kısım Elemanları
LDR (Light Dependent resistor)
BD139 BD140 transistor
LM 324 (dört kılıflı opamp), Diyot, Potansiyometre
Potansiyometrelerin Sağlamlık Kontrolü, Akü

GÜNEŞ TAKİP SİSTEMİNİN MALİYET ANALİZİ

Sabit Güneş Sistemi Maliyet Analizi
İki Sistemin Karsılaştırması
GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ VE MALİYET ANALİZİ
Off Grid (Şebekeden Bağımsız Sistemler)
On Grid (Şebeke İle Bağlantılı Sistemler)
Güneş Takip Sistemi Maliyet Programı

Projeye ait kaynak döküman: Güneş Takip Sistemi Ev İçin Güneş Enerjisi Hesapları
Dosya indirme LINK listesi (TXT formatında) link-24627.zip şifre-pass: 320volt.com
Hazırlayanlar: Cumali ACAR İlknur KILINÇDEMİR Emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler.

  1. hakan 2016/10/03

Yorum

Soru: