Elektronik / Elektronik Kaynakları/

Güneş Enerjisi ve Güneş Pilleri

Güneş enerjisi, güneş enerjisi kullanımı ve güneş pilleri, güneş pili çeşitleri, solar paneller, güneş pilleri ile yapılmış deneyler hakkında detaylı bilgilerin bulunduğu ilgili kişilerin bir çok sorusuna cevap bulacağı bir döküman ayrıca güneş enerjisi ile çalışan Robot Böcek devresi de paylaşılmış. Hevesi, ihtiyacı olan bir çok kişi için değerli bilgiler var..

Hazırlayan: Mustafa KARAMANAV – Emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler

Bu çalışmada fotovoltaik olay ve güneş pillerinin ilkeleri incelenerek yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisi hakkında istatistiksel bilgiler değerlendirilmiş, ayrıca güneş pilleriyle ilgili deneysel çalışma yapılmıştır.

Tezin birinci kısmında güneş enerjisinin mahiyeti ve güneş ışınlarının dünyaya olan etkileri incelenmiştir.İkinci bölümde güneş pillerinin tarihsel gelişimi, maddesel yapısı, çalışma prensibi ve fotovoltaik dönüşüm ilkeleri üzerinde durulmuştur.Üçüncü bölümde güneş pillerinin çeşitleri açıklanmıştır.Dördüncü bölümde güneş pillerinin verimlilikleri anlatılarak kullanım alanları
belirtilmiştir.Beşinci bölümde güneş pillerinin çalışmasını etkileyen dış faktörler üzerinde durulmuştur.Bu faktörlerden biri olan foto açısal etki deneysel çalışma yapılarak incelenmiştir.Yapılan bu deneysel çalışma sonucunda elde edilen veriler kullanılarak ışık açısına bağlı olarak güneş pilinin akım ve gerilim değişim grafikleri elde edilmiştir.Altıncı bölümde güneş pilleriyle ilgili önemli istatistiksel bilgiler derlenerek sunulmuştur.Son bölümde ise yenilenebilir enerji kullanımı, gelecek için alınan önlemler hakkında genel bir değerlendirme yapılmıştır.

gunes-pilleri-gunes-pili-cesitleri-solar-paneller-gunes-pilleri

Güneş enerjisi ile çalışan robot böcek Bu devrede güneş pili ile birlikte 2 adet şarjlı pil kullanılmıştır.Devre çalışmadığı zaman güneş pili, şarjlı pilleri şarj etmektedir.Devrede kullanılan duyargalar sayesinde herhangi bir engele çarpıldığında engel algılanarak hareket yönünün değişmesi sağlanmaktadır.Duyargalar transistörlerin kesim veya iletim durumlarını değiştirir.Transistörlerin kesim-iletim durumları motorların ileri-geri yönde dönmesini sağlamaktadır.

GÜNEŞ PİLLERİ

Güneş Pillerinin Tarihsel Gelişimi
Güneş Pillerinin Özellikleri
Maddenin yapısı ve yarı iletkenler
N tipi yarı iletken, P tipi yarı iletken, P-N kavşağı
Yarı iletkenlerin katkılanması
Güneş pili eşdeğer şeması
Fotovoltaik pil
Güneş Pillerinin Çalışma İlkesi
Güneş pillerinin yapısı, Güneş Pili Çeşitleri
Selenyum güneş pili, Silisyum güneş pili

GÜNEŞ PİLİ ÇEŞİTLERİ

Kristal Silisyum Güneş Pilleri
Monokristal Silisyum Güneş Pilleri
Semikristal(Yarıkristal) Silisyum Güneş Pilleri
Ribbon Silisyum Güneş Pilleri
Polikristal Silisyum Güneş Pilleri
İnce Film Güneş Pilleri
Amorf Silisyum Güneş Pilleri
Bakır İndium Diselenoid Güneş Pilleri
Diğer Yapılar

GÜNEŞ PİLİ GÜÇ VERİMLİLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI

Güneş Pili Güç Verimlilikleri
Güneş Pili Kullanım Alanları
Dünyadaki güneş pili uygulamaları
Türkiye’deki güneş pili uygulamaları
Güneş enerjisi sistemlerinin ekonomik analizi
konvansiyonel enerji kaynaklarıyla maliyetlerin karşılaştırılması
Güneş pili uygulama örnekleri
Güneş pillerinin teknik ve ekonomik değerleri

GÜNEŞ PİLİNİN ÇALIŞMASINI ETKİLEYEN DIŞ FAKTÖRLER

Sıcaklığın Etkisi
Yüzey Parametresinin Etkisi
Spektral Etki, Foto Açısal Etki
Foto açısal etkinin deneysel yolla incelenmesi
Tek güneş pili ile yapılan deney
Seri bağlanmış iki tane güneş pili ile yapılan deney
Paralel bağlanmış iki tane güneş pili ile yapılan deney

GÜNEŞ PİLLERİ İLE İLGİLİ İSTATİSTİKSEL BİLGİLER

1971-2001 Yılları Arasında Güneş Enerjisinden Faydalanarak
Elektrik Enerjisi Üretmek Amacıyla Kurulan Tesislerin Toplam Kurulu Güç Değerleri
1992-2003 Yılları Arası Toplam Fotovoltaik Güç Üretimindeki Değişim
2003 Yılında Dünya Genelinde PV Üretiminin Yüzdelik Dağılımı
1998-2003 Yılları Arası Dünya PV Üretimi (MW)
Dünya Genelinde 1996-2005 Yılları Arasında Güneş Pili
Çeşitlerinin Pazar Paylarındaki Değişim
Türkiye’de Yapılan Güneş Pili Uygulamaları
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Teşvik Edilmesi
Dünyadaki Güneş Pili Üreticileri Ve Üretim Teknolojileri

GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ: Güneş Enerjisi ve Güneş Pilleri

Dosya indirme LINK listesi (TXT formatında) link-19739.zip şifre-pass: 320volt.com

  1. özgür 2012/09/17
    • gevv 2015/08/15
  2. Osman Nuri BOZKURT 2014/06/29
  3. Muhfak 2015/08/15

Yorum

Soru: