Elektronik / Elektronik Kaynakları/

Fiber Optik Kablolar Kullanım Alanları Çeşitleri Haberleşme

Uzun mesafe ve yerel haberleşme ağlarında kullanılmak üzere tasarlanan Fiber Optik Kablolar. En son teknolojiye göre kurulmuş modern tesislerde üretilir. 216 fiberliye kadar her çeşit fiber optik kabloyu imal edebildiği gibi tek ve iki katlı tight akrilik kaplamalı kablolarda üretebilmektedir. Direkt gömülen , büz içerisine gömülen , havai tip ve müşterinin isteğine göre özel amaçlı dahili ve harici tip kablolarda çok modlu , tek modlu fiberler kullanılır.

fiber-optik-fiber-optik-baglanti-fiber-optik-kablolar-fiberoptik-haberlesme-kablo

IŞIKSAL (OPTİK) İLETİM

Işıksal iletimin yapılabilmesi için, bilgi işaretini iletim ortamına ve alıcıya uygunlaştıracak bir takım dönüşümler gerekmektedir. Bilgi sinyali kesinlikle elektriksel olmalı, elektriksel gelen bilgi işareti ‘analog’ veya ‘digital’ olabilir. Bu işaret örneksel veya sayısal arabirim ile sisteme gelir. Bu işaret gerilimden akıma dönüştürücü (çevirici) ile bilgi, ışık kaynağına (LD,LED ’e) iletilmektedir. E/O dönüştürücünün (ışık kaynağının) çıktısı (ışık sinyali) fiber damara arabirim aracılığı ile iletilmektedir.

Fiber damar , ışık kaynağından gelen bilgiyi (ışıksal) alış noktasına kadar iletmektedir.Alış kolundan fiber damar ile ışık sezici (APD-PIN) arsındaki arabirim aracılığı ile ışık geçişi sağlanır. Işıksal olarak gelen bilgi işareti O/E dönüştürücünün çıktısı elektriksel sinyaldir.akımdan gerilime dönüştürücü,bilgi işretini gerilim bazlı (tabanlı) bilgi işaretini dönüştürmektedir.Alıcımızın çalışma ilkesine veya girdisine göre bilgi işareti sayısal veya örneksel işarete çevrilir. Böylelikle ışıksal iletim sağlanmış olur.

Optik Fiberlerde Uygun İletim Dalga Boyları

Optik fiberlerde uygun iletim için üç değişik dalga boyu kullanılmaktadır.optik fiberler ilk kullanıldığında (1966 yılında), ışık dalga boyu 850 nm. (1. optik pencere) kullanılmıştır. 1975 yılında ışık dalga boyu 1310 nm. (2.optik pencere) olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1987 yılından başlayarak dalga boyu 1550 nm. olan (3. optik pencere) ışık kullanılmaya başlanmıştır. Şu anda optik iletim ve araştırmalarda ağırlıklı olarak 3. optik pencere temel alınmaktadır.

Elektrik Sinyalini Optik Sinyale Dönüştürücüler: Hat teçhizatının verici ucunda bulunan bu dönüştürücüler elektriksel olarak gelen sinyali optik sinyale dönüştürür. Temel olarak iki tip dönüştürücü kullanılmaktadır. Bunlar LD ve LED tir.

► LED:Işık yayan diyot (light emiting diode)
► LD :Uyarılmış Işınım Salınım ile Işık Çoğaltan Diyot (Light Amplification simulated

Emission ot Radiation Diode) Alttaki şekilde görüleceği üzere LED ile sayısal ve örneksel sinyaller çevrilebilmekte iken LD ile sadece sayısal sinyaller ışıksal sinyale çevrilebilmektedir.

Işıksal (Optik) Sinyalleri Elektriksel Sinyallere Dönüştürücüler: Hat donanımının alış ucunda bulunan bu dönüştürücüler optik olarak gelen sinyali sezerek elk. Sinyale çevirirler. Temel olarak iki tip O/E dönüştürücü kullanılmaktadır.Bunlar APD ve PİN-FET’ tir. APD:Çığ etkili foto diyot’ tur.(Avalanche Photo diode) APD’ lerin gürültü düzeyleri yüksektir. Özellikle yavaş açılan sistemlerde kullanılır.

Optik Fiber Ara Bağlantı Kablosu ve Konnektör: Optik Fiber Ara Bağlantı Kablosu (Pig-tail) :

Fiber damardaki optik sinyalin sisteme veya sistemden fiber damara geçiş yapabilmesi için kullanılan ve bir ucunda birleştirici (konnektör) bulunan sıkı tüplü olarak üretilmiş içinde yalnız tek fiber damar bulunan özel kablolardır.3-10 m uzunluğunda üretilmektedir.

fiber-optik-giris-konisi

b- Konnektör: Sistemden alınan optik sinyalin en az kayıpla fiber damara geçmesini (Vida veya geçme yöntemiyle tutturularak) sağlayan malzemelerdir. Optik fiber ara bağlantı kablolarının iki ucunda bulunur. Şu anda PTT’de çoğunlukla vidalı geçme konnektörler kullanılmaktadır.

Çıplak Fiber Adaptörü: Optik fiber ara bağlantı kablosu bağlantısı yapılmadığı durumlarda (geçici olarak) optik sinyalin geçişini sağlamak için kullanılır. Çıplak fiber adaptörünün, vidalı veya geçme kısmı sistem veya U link’e bağlanırken diğer kısmı düzgün kesilmiş çıplak fiber damarı gerip sıkıştırarak ileri geri hareketini engelleyecek şekilde yapılmıştır. Birleştiriciden (konnektörden9 farkı kaynak yapma ve sınırlı esneklik gibi olumsuz yönü olmayıp istenildiği an fiber damardan ayrılabilir. Farklı yapılarda olanları vardır.

tek-fiber-gevsek-tup-optik-fiber-buffer-dolgu-maddesi

U Link:Kontaktörleri (birleştiricileri) veya çıplak fiber adaptörleri’ ni (fiziksel olarak) karşı karşıya getirerek ışıksal sinyalin bir noktadan diğer bir noktaya geçişini sağlayan malzemelerdir. Bu geçiş ; bir damardan diğer bir damara, damar ile sistem arasına veya sistemler arasında olabilir. Sabit (yüzeye tutturulan) ve esnek olarak tutturulabilen değişik yapıda olanları bulunmaktadır.

Optik birleştirici (Multiplexer):

fiber-optik-birlestirici-multiplexer-degisik-dalga-boylarinda-gelen-optik-sinyalleri

PİG TAİL&PATCH CORD Bilgi işlem sistemlerinde, paneller ve dağıtım kutularında kullanılır. FC, ST vb. konnektörler ile sonlandırılabilir. fiber optik sonlandırma

Zayıflatıcılar (Optik Potlar): Optik zayıflatıcı; sistemin (O/E) çalışma sınırlarından gelen optik gücünü düşürmek amacıyla kullanılır. Optik sinyali (Zayıflatıcının giriş ve çıkışları arasında) 0~25 dB’ ye kadar zayıflatabilir.

Hazırlayanlar: Duran KAYA ,Adil DELİN ,Remzi KIRILMAZ Kaynak: http://www.hasanbalik.com Yukarıda özetler verildi dökümanın tamamı: Fiber Optik Kablolar Kullanım Alanları Çeşitleri Haberleşme

Dosya indirme LINK listesi (TXT formatında) link-2099.zip şifre-pass: 320volt.com

Sponsorlu Bağlantılar
  1. emesut 2008/07/09
  2. MEHMET 2008/07/10
  3. X-Fi 2008/07/11
  4. gnrs 2008/10/04
  5. recep 2008/11/06
  6. Cagatay 2008/12/06
  7. mesut tanınmış 2009/02/22
  8. LIBYA DAN BIR ZIYARETCI 2009/05/20

Yorum

Soru: