Elektronik / Mikrodenetleyici Projeleri/

DCI PLC ile Trafik Lambası ve Otomatik Kapı Kontrolü

Bu projede maket model üzerine kurulmuş olan bir otomatik kapının RF(Radyo Freakans) uzaktan kumanda ile kontrolü DCI PLC ile gerçekleştirilmiştir.Kontrol için gerekli donanımlar, yazılımlar anlatılmış ve uygulamaya dökülmüştür.Yapılan çalışmaların sonucunda bu sistemin geliştirilerek otomasyon sistemlerine uygulanabileceği gözlenmiştir.

DCI PLC ile Otomatik Kapı Sistemi

Kaynak: DCI-PLC-1 Hazırlayan : Gökay ÖZKAN Alternatif link: dci-plc-otomatik-kapi-sistemi

PLC (Programlan abilir Lojik Denetleyiciler), PLC’nin Tanımı PLC’lerin Tarihçesi, PLC’lerin Uygulama Alanları PLC’nin Yapısı6-Bellek, Sistem Belleği Program ve Veri Belleği, Giriş Görüntü Belleği Çıkış Görüntü Belleği, Giriş Birimi-Çıkış Birimi Programlayıcı Birim, PLC ve Röle Sistemi Arasındaki Farklar, DCI PLC-DCI PLC Donanımı DCI PLC Arabirimi

dci-plc-ana-kart-devre-bilgisayar-plc

Sekiz Kanallı Giriş Arabirimi, Sekiz Kanallı Çıkış Arabirimi, DCI PLC’ye ait Özel Fonksiyonlar
TIMER-COUNTER, ADD MOVE Komutu, ADD COMPARATOR Komutu, Ladder Diyagram Oluşturma, Ladder Diyagramın Test Edilmesi (Simülasyon), otomatİk kapi sİstemİ

Kapı Kontrol Devresi, Kapı Modelinin Motor Kontrolü, IR Alıcı-Verici Devresi, IR (Infrared) Sensör, Verici Bölüm-Alıcı Bölüm, RF Alıcı-Verici Devresi, Kod Sinyali Üretici (MC 145026)
Kod Çözücü (MC 145028), Sistem İçin Kontrol Programının Tanımlanması, Sistemin Çalışması

Şekiller

Kontrol sisteminin blok diyagramı, PLC’nin iç yapısı, PLC’nin giriş birimi, PLC’nin çıkış birimi
Basit bir motor devresi uygulaması, DCI PLC anakart devre şeması, Sekiz kanallı giriş arabirimi, Sekiz kanallı çıkış arabirimi, Timer komutu

Şekil3.5.a’da verilen ladder diyagramına ait T31 timer çıkışının IY0 girişine ve, t1, t2 sürelerine göre değişimi, Counter komutu-Add Move komutu, Add Comparator komutu
Ladder diyagram oluşturma, Simülasyon işlemi, Otomatik kapı sistemi
Motorun sınır anahtarları ile durması ve yön kontrolü, IR verici ve alıcı, RF alıcı-verici devresinin PLC’ye bağlantısı, Kod üreteci ve kod çözücü

DCI PLC İle yol Kavşağı Trafik Lambalarının Kontrol

Bu çalışmada kullanılan DCI PLC, bilgisayar ortamında bir yazılımla gerçekleştirilmiş
olan ve donanımla çalışan bir PLC’ dir. Bu PLC’ nin uygulaması olarak bir yol kavşağı
trafik lambaları modelinin kontrolü gerçekleştirilmiştir.

dci-plc-otomatik-kontrol

Hızlı gelişen endüstri uygulamalarında yaygın olarak kullanılan PLC (Programlanabilir
Lojik Denetleyici) cihazları ile yapılan endüstriyel otomasyon uygulamaları röleli
sistemlere göre çok ekonomik ve hızlıdır. Günümüzde üretilen PLC’ler her ölçekteki
işletmeye (tesis, fabrika vs.) uygundur. Modüler yapısı ile de kapasite artırımı çok kolay
yapılabilmektedir. Ayrıca mini, mikro ve hatta nano tiplerde üretilen çok küçük PLC’ler de
özellikle makine otomasyonu için idealdir.

Trafik Işıkları Modeli, Trafik Işıklarının Kontrolü için Yazılan Programlar, Birinci Çalışma Şekli  İkinci Çalışma Şekli  Üçüncü Çalışma Şekli, DCI PLC’de kullanılan komutlara ait tüm semboller, DCI PLC de Giriş ve Çıkışların Tanımlanması

Şekiller

Kontrol sisteminin blok diyagramı, PLC’nin iç yapısı, PLC’nin giriş birimi, PLC’nin çıkış birimi
Basit bir motor devresi uygulaması, DCI PLC anakart devre şeması, Sekiz kanallı giriş arabirimi, Sekiz kanallı çıkış arabirimi

Timer komutu
Şekil3.5.a’da verilen ladder diyagramına ait T31 timer çıkışının IY0 girişine ve
t1, t2 sürelerine göre değişimi
Counter komutu Add Move komutu
Add Comparator komutu
Ladder diyagram oluşturma
Simülasyon işlemi
Trafik ışıkları kontrolü blok diyagramı
Deneysel yol kavşağı için trafik ışığı sistem modeli
Trafik lambaları ve yolların numaralı diyagramı
3 nolu yola geçiş hakkı verilmemesi işlemi için durum geçiş diyagramı
3 nolu yola geçiş hakkı verilmesi işlemi için durum geçiş diyagramı
Gece ve gündüz çalışma akışı durum geçiş diyagramı

Kaynak: DCI-PLC Hazırlayan: Özgür Şahin ÖZÜPAK Alternatif link: DCI PLC ile Trafik Lambası ve Otomatik Kapı Kontrolü

Dosya indirme LINK listesi (TXT formatında) link-615.zip şifre-pass: 320volt.com

  1. HABİP 2008/08/02
  2. mert 2008/10/15
  3. deniz 2009/04/17

Yorum

Soru: