Elektronik / Elektronik Kaynakları/

Asenkron Programlama ve Java ile örnekler

Hazırlayan: Umut Rıza ERTÜRK

Genel anlamıyla asenkron (asynchronous, okunusu ay-SIHN-kro-nuhs; yunanca da “asyn-“ olumsuzluk anlamında, “chronous” ise zaman anlamındadır); zamanlanmamış objeleri veya olayları ifade etmek için kullanılan sıfattır.

Bu tanımı biraz daha belirgin bir hale getirecek olursak; zamanlanmamış demekle olay için oluşma anının obje içinse kullanılma/meydana gelme anının belli olmadığı ifade edilmeye çalışmaktadır. Bilgi teknolojilerinde ise asenkron sıfatı farklı çağrışımlar yapmaktadır.

1. Telekomünikasyon da birden çok network arasında veya bir network içinde, asenkron sinyal; başka bir
sinyale göre farklı saat aralığında iletilen sinyal anlamındadır. Ancak bu bizim konumuz dısında olduğu için
incelenmeyecektir.

2. Bilgisayar programları açısından ise asenkron islem; diğer islemlerden bağımsız zamanlamayla çalışan işlem anlamında kullanılmaktadır. Halbuki klasik programlama anlayısı olan senkron programlamaya göre bir işlem ancak bir baska islemin sonucu veya yolu ile çalısabilmektedir.

Kaynak: ftp://ftp.cs.hacettepe.edu.tr/pub/dersler/BIL4XX/BIL447_YML/makaleler/Asekron_programlama.rar alternatif link: Asenkron Programlama ve Java ile örnekler

Dosya indirme LINK listesi (TXT formatında) link-2127.zip şifre-pass: 320volt.com

Yorum

Soru: