Elektronik / Mikrodenetleyici Projeleri/

Arabalarda kullanılan sileceklerin kontrolü hakkında

Bu yazımda arabalarda kullanılan bir sitem olan sileceklerin kontrolü hakkında bilgi vereceğim. Yaptığım simülasyon devresinde 2 tane pwm servo motor ve su püskürtme motorunu çalıştıracak röle bulunmaktadır. Devre PIC16F877 mikro denetleyicisi üzerine kurulu motor sürümünde IRL530N mosfet kullanıldı.

oto-silecek-kontrol-isis-devre-motor

Butonlar yordamıyla üç farklı çalışma oluşturdum. F1 butonuna basıldığında silecekler sadece bir kez hareket edip bekliyor. F2 butonuna basılınca silecekler bu işlemi 3 kez yapıp bekliyor. F3 butonuna basılınca silecekler bu işlemi 4 kez yapıp aynı zamanda su püskürtüyor. Simülasyonda su püskürtme motorunun yerine onun sürücüsü olan röleyi kullandım. Çalışma pwm servolara pwm sinyali üretilerek hareket elde ediliyor.

pwm-logic1-logic0-1000us-2000us-20ms

Hazırlayan: Ediz AĞARER E-Posta: edizagarer@yahoo.com “Arabalarda kullanılan sileceklerin kontrolü hakkında” uygulama dosyaları: Arabalarda kullanılan sileceklerin kontrolü hakkında

Dosya indirme LINK listesi (TXT formatında) link-10601.zip şifre-pass: 320volt.com

Silecek kontrol devresinin isis simülasyon videosu

silecek_877.pbp yazılım içeriği

'***********************
'* Name  : Silecek.BAS             *
'* Author : Ediz AĞARER             *
'* Notice : Copyright (c) 2010          *
'*     : All Rights Reserved         *
'* Date  : 03.06.2010             *
'* Version : 1.0                 *
'* Notes  :                   *
'*     :                   *
'*****************************

Define osc 20 ;20 MHz kristal

Trisb=0    ;B portu çıkış
Trisc=0    ;C portu çıkış
Trisd=255   ;D portu giriş

'******************************************

@ DEVICE pic16F877
@ DEVICE pic16F877, PWRT_ON
@ DEVICE pic16F877, WDT_ON
@ DEVICE pic16F877, PROTECT_OFF ;kod koruması yok
@ DEVICE pic16F877, XT_OSC ;osilatör kristal

'***********_ GİRİŞ ÇIKIŞ İSİMLERİ _*********************

F1  VAR PORTD.2
F2  VAR PORTD.1
F3  VAR PORTD.0
M  VAR PORTB.0

'**************_ DEĞİŞKENLER _************************

A var word

X var byte

'*************_ DEĞERLER _*************************

clear   ;tüm değişkenler sıfırlandı.
Portb=0
Portc=0

'******_ BAŞLANGIÇ _*******************************

SIFIR_AYARI:

portc=3 : PAUSEUS 1000
portc=0 : PAUSE 20

goto yallah

'************_ yallah _*************************

yallah:

;Hangi butona basıldığına bakıyor...
IF F1=0 THEN GOSUB FONK1
IF F2=0 THEN GOSUB FONK2
IF F3=0 THEN GOSUB FONK3

goto yallah

'******************_ FONKSYON-1 _*********************

FONK1:

;Bu fonksiyonda sadece silecekler bir kere hareket edip bekler.

FOR A=1000 TO 1700 STEP 20
;Sileceklerin yukarı doğru hareketi.
PORTC=3 : PAUSEUS A
PORTC=0 : PAUSE 20

NEXT A

FOR A=1700 TO 1000 STEP -20

PORTC=3 : PAUSEUS A ;Sileceklerin aşağı doğru hareketi.
PORTC=0 : PAUSE 20

NEXT A

RETURN

'************_ FONKSİYON-2 _*************************

FONK2:

; Bu fonksiyonda ise silecekler 3 kere silme işlemi yaptıktan sonra bekler.

FOR X=0 TO 2

FOR A=1000 TO 1700 STEP 20

PORTC=3 : PAUSEUS A
PORTC=0 : PAUSE 20

NEXT A

FOR A=1700 TO 1000 STEP -20

PORTC=3 : PAUSEUS A
PORTC=0 : PAUSE 20

NEXT A

PAUSE 300

NEXT X

RETURN

'**************_FONKSİYON-3 _*********************

FONK3:

;Bu fonksiyonda ise silecekler hem 4 kere hareket edecek ve su püskürtecektir.
;M => su püskürtme motorunu çalıştıracak röleyi kontrol ediyor.

M=1

FOR X=0 TO 3

FOR A=1000 TO 1700 STEP 20

PORTC=3 : PAUSEUS A
PORTC=0 : PAUSE 20

NEXT A

FOR A=1700 TO 1000 STEP -20

PORTC=3 : PAUSEUS A
PORTC=0 : PAUSE 20

NEXT A

PAUSE 500

NEXT X

M=0

RETURN

'----------------------------------------------------    
 1. Ender 2010/06/04
 2. Ediz AĞARER 2010/06/04
 3. alphan 2011/02/22
 4. mustafa 2012/12/16
 5. aykut taşdelen 2014/07/05
  • fevzi arslan 2017/08/29

Yorum

Soru: