Elektronik / Elektronik Kaynakları/

AND-NAND OR-NOR XOR-XNOR

Elektronik Lojik Mantıksal Kapılar Dijital elektronik devrelerin temelini oluştururlar. Entegre (IC) olarak imal edilen kapılar, transistörler, diyotlar ve diğer solid maddelerden yapılırlar görsel anlatım ile çalışma mantığını daha iyi anlayacaksınız

XOR-XNOR

ÖZELVEYA (XOR) kapısı
iki giriş ve bir çıkış bulunur. Bu kapıda giriş değişkenleri birbirinin aynı olması durumunda (A=0 ve B=0 veya A=1 ve B=1) çıkış ‘0’ (Q=0), giriş değişkenlerinin farklı olması durumunda (A=1 ve B=0 veya A=0 ve B=1) ise de çıkış ‘1’ (Q=1) olur. (Q=AB’+A’B)
125px-logic-gate-xor-us.png

Dogruluk Tablosu
A B Y
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

ÖZELVEYADEĞİL (XNOR) kapısı
iki giriş ve bir çıkışa sahiptir ve ÖZELVEYA kapısının tersi işlem yapar. Bu kapıda giriş değişkenlerinin aynı değeri alması durumunda çıkış değeri lojik ‘1’ farklı olması durumunda lojik ‘0’ değerini alır.
125px-logic-gate-xnor-us.png

Dogruluk Tablosu
A B Y
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 1
—————————————————————————————————
AND-NAND

VE (AND) kapısı
VE kapısının gerçekleştirdiği çarpma işlemi . veya * işareti ile gösterilir ve kapının yaptığı işlem Q=A*B şeklinde tanımlanır. Normal çarpma işleminin gerçekleştirildiği VE işleminde, giriş değişkenlerinin her hangi birinin 0 değerini alması ile çıkış 0 değerini alırken, girişlerin hepsinin 1 olması durumunda çıkışta 1 değerini alır. Bu durum giriş değişkeni ikiden fazla olan VE kapıları içinde geçerlidir. (Q=A*B*C)
125px-logic-gate-and-ussvg.png

Dogruluk Tablosu
A B Y
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

VEDEĞİL (NAND) kapısı
Lojikte yaygın olarak kullanılan diğer bir kapı VE ile DEĞİL kapılarının birleşmesiyle oluşan VEDEĞİL (NAND)kapısıdır. Bu kapıda girişlerin her hangi birinin ‘0’ olması durumunda çıkış ‘1’ olmaktadır. Girişlerin tümü ‘1’ olduğu zaman ise çıkış ’0’ olmaktadır.
125px-logic-gate-nand-us.png

Dogruluk Tablosu
A B Y
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0
——————————————————————————————————-

OR-NOR

VEYA (OR) kapısı
VEYA (OR) işlemine tabi tutulan A ve B değişkenleri, aşağıda görülen doğruluk tablosundaki işlemleri gerçekleştirir. VEYA işleminin diğer toplama işlemlerinden farkı, iki değişkenli sistemde her iki girişin 1 olması durumunda çıkışın 1+1=1 olmasıdır. Q eşit A veya B olarak ifade edilen çıkış ifadesinin 1 olması için, girişlerden herhangi birinin 1 olması yeterlidir.
125px-logic-gate-or-us.png

Dogruluk Tablosu
A B Y
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

VEYADEĞİL (NOR) kapısı
VEYA ve DEĞİL kapılarının birleşiminden oluşan VEYADEĞİL kapısı VEYA kapısının gerçekleştirirdiği işlemin tersini yapar. VEYADEĞİL kapısında girişlerden herhangi birinin ‘1’ olması durumunda çıkış ‘0’ olmaktadır. Girişlerin hepsi ‘0’ ise çıkış ‘1’ olur.
125px-logic-gate-nor-us.png

Dogruluk Tablosu
A B Y
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 0

  1. cenk 2011/03/28
  2. Can 2012/01/29
  3. Akı 2012/10/10
  4. TUGCE 2015/05/07
  5. orkun kışıtnak 2017/03/14

Yorum

Soru: