Elektronik Devreler Projeler Elektronik ve biraz daha fazlası İletişim - Araçlar - Dikkat - Topluluk
Elektronik / Mikrodenetleyici Projeleri/

8051 ile lcd ekranlı sıcaklık denetimi lm35 adc0831

Sponsorlu Bağlantılar

8051 ile lm 35 ısıs sensörü ve adc 0831 çevirici kullanımı için örnek detaylı bir proje. Hazırlayan :Özer Deniz Hazırlayan emeği geçen kişilere teşekkürler

Proje dosyaları (isis asm hex) 8051-sicaklik-isi-denetim-lm35-adc0831.rar

Amaç: LM 35 sıcaklık sensörü ele alınan analog bilginin ADC 0831 ile dijitale dönüştürülmesi, bu bilginin sıcaklık olarak ifadesi ve LCD de gösterilmesi.

Özet: Programımızda; ADC’den gelen 8 bitlik sıcaklık bilgileri devamlı olarak taranarak ASCII koduna çevrilmekte ve LCD’de gösterilmektedir. Ortamdaki herhangi bir sıcaklık denetimi LM35 sıcaklık sensörü çıkışındaki voltajı değiştirmekte ve bu da ADC çıkışındaki dijital bilgiyi değiştirmektedir.

Yöntem: ADC0831 seri çıkış veren bir Analog Dijital çevirici olduğundan 8 bitlik datayı alabilmek için 8 clock darbesi üretilip ADC’ye gönderildi. Her clock darbesinden sonra ADC’nin seri çıkışından alınan bilgi akümülatörün en düşük değerlikli bitine verilmiş ve akümülatör bir sola kaydırılmıştır.

Böylece 8 clock’luk bir döngü sonunda istenilen dijItal bilgi akümülatöre kaydedilmiş olur. Her 8 clock’luk döngüden sonra ADC kapatılıp açılmalı ve yeni bir 8 bitlik data almaya hazır olmalıdır. Bunun için de ADC’nin CS’ ucu döngünün
başında “low”, döngünün sonunda ise “high” yapılmıştır.

Alınan 8 bitlik data acc de saklanır. Bu alınan değerin her bir rakamı lcd de gösterilir bunun için acc 100 bölünür elde edilen bölüm 100 basamağı, kalan değer sonra 10 bölünür elde edilen değer 10 lar basamağı ,en son kalan değerde birler basamağıdır. Bu değerleri lcd de göstermek için yüzler basamağından başlayarak sıra ile lcd ye gönderilir. Bu gönderme esnasında herbir değerin ASCII değerini göndermek zorundayız.

Bunun için göndermeden önce her değer decimal 48 ile toplanarak gönderilir. 48 decimal değeri 0 a karşılık gelir örneğin 48 +5 = 53 gönderdiğimiz zaman lcd de 5 görürüz.

Devre şeması
8051-adc0831-lm35-uygulama-devresi

8051 Assembly yazılımı


;/*================================*/

;Uygulama Adı:Klima

;Yazan: Özer Deniz - 05057090 - ozrdnz1903@gmail.com

;Dosya Adı:KLM3.ASM

;Tarih:30 Mart Pazar

;Hedef İşlemci:8051 Ailesi

;Açıklama: LM35 sıcaklık sensörü ele alınan analog bilginin ADC0831 ile 

;dijitale dönüştürülmesi, bu bilginin sıcaklık olarak ifadesi ve LCD de 

;gösterilmesi.

;Çıkış:P2 portu üzerinden LCD'ye yapılıştır.

;/*================================*/ORG 0000H

SJMP MAIN

ORG 0003H

LJMP EX0ISR

    

MAIN:MOV IE,#81H

;---------------LCD 8-BİT----------

;LCD'NİN MİKROİŞLEMCİ BAĞLANTILARIE		EQU	P3.7		; PIN 6 ENABLE

RW		EQU   P3.6		;

RS 		EQU	P3.5		;/REGİSTER SELECT

DATA	    EQU	P2	    ; DATA LİNES;----------------------------------------------------------

;ADC'NİN MİKROİŞLEMCİ BAĞLANTILARICS		EQU P3.4

CLK   EQU P3.3

DO		EQU P3.1

;----------------------------------------------------------

;LED'LER KLİMANIN ÇALIŞMA DURMUNU GÖSTEREN LEDLERLED_RED EQU P1.4

LED_BLUE EQU P3.0

SETB LED_RED

SETB LED_BLUE;----------------------------------------------------------

GO:  

GO2: LCALL ADC_AL

   LCALL LCD_RESET

   LCALL LCD_YAZ2

   SJMP GO2

   

;---------------------LİMİTLERİ_AL--------------------------

;KULLANILANLAR=R0,R5,R2,P1UPDOWNLIMIT: MOV R0,#50H

       MOV R5,#00H

       MOV P2,#00HSCAN:

SATIR1:MOV P1,#11111110B 

    JNB P1.5, BIR

    JNB P1.6, IKI

    JNB P1.7, UC

    

   

SATIR2:MOV P1,#11111101B

    JNB P1.5, DORT

    JNB P1.6, BES

    JNB P1.7, ALTI

    

   

SATIR3:MOV P1,#11111011B 

    JNB P1.5, YEDI

    JNB P1.6, ARASEKIZ

    JNB P1.7, ARADOKUZ

    

   

SATIR4:MOV P1,#11110111B

    JNB P1.6,SIFIR

SJMP SCANARADOKUZ:LJMP DOKUZ

ARASEKIZ:LJMP SEKIZSIFIR: 

	 MOV P2,#03FH;----0----

	 MOV R2,#0

	 INC R5

	 CALL YAZ

	 CALL BİRSANİYE

	 LJMP GIRISKONTROL

    BIR: 

     MOV P2,#006H    

	 MOV R2,#1

	 INC R5

	 CALL YAZ

	 CALL BİRSANİYE

	 LJMP GIRISKONTROL

IKI: 

     MOV P2,#05BH

	 MOV R2,#2

	 INC R5

	 CALL YAZ

	 CALL BİRSANİYE

	 SJMP GIRISKONTROL

UC: 

     MOV P2,#04FH	 

	 MOV R2,#3

	 INC R5

	 CALL YAZ

	 CALL BİRSANİYE

	 SJMP GIRISKONTROL

DORT: 

     MOV P2,#066H	 

	 MOV R2,#4

	 INC R5

	 CALL YAZ

	 CALL BİRSANİYE

	 SJMP GIRISKONTROLBES: 

     MOV P2,#06DH

	 MOV R2,#5

	 INC R5

	 CALL YAZ

	 CALL BİRSANİYE

	 SJMP GIRISKONTROL

ALTI: 

     MOV P2,#07DH	 

	 MOV R2,#6

	 INC R5

	 CALL YAZ

	 CALL BİRSANİYE

	 SJMP GIRISKONTROL

YEDI: 

     MOV P2,#007H	 

	 MOV R2,#7

	 INC R5

	 CALL YAZ

	 CALL BİRSANİYE

	 SJMP GIRISKONTROLSEKIZ: 

     MOV P2,#07FH

	 MOV R2,#8

	 INC R5

	 CALL YAZ

	 CALL BİRSANİYE

	 SJMP GIRISKONTROLDOKUZ: 

     MOV P2,#06FH

	 MOV R2,#9

	 INC R5

	 CALL YAZ

	 CALL BİRSANİYESJMP GIRISKONTROL	 

GIRISKONTROL2:LJMP SCAN	 	 

GIRISKONTROL:

       CJNE R5,#04H,GIRISKONTROL2

       MOV R0,#50H

       RET 

		

;-------------ADC_AL------------------		

;KULLANILANLAR=R3,CS,DO,CLK,62H,54H,55H,56HADC_AL: MOV A,#00H

    MOV R3,#8

 		CLR CS

		NOP

		NOP

ADC_AL2:MOV C,DO

		MOV ACC.0,C

		RL A

		SETB CLK

		NOP

		NOP

		CLR CLK

		NOP

		NOP

		DJNZ R3,ADC_AL2

		SETB CS

		MOV 62H,A;ADC DEN ALINAN SICAKLIK DEĞERİNİ TUTUYOR

		MOV B,#100

		DIV AB

		MOV 54H,A

		MOV A,B

		MOV B,#10

		DIV AB

		MOV 55H,A

		MOV 56H,B

		

		RET    

		

;--------KARSİLASTİR---------------

;KULLANILANLAR=60H,61H,62H,LED_RED,LED_BLUEKARSİLASTİR:CLR C

      MOV A,62H

      SUBB A,60H 

      JC HAVASOGUK

      MOV A,61H

      SUBB A,62H

      JC HAVASİCAK

      JNC SICAKLIKNORMAL

      RETHAVASOGUK:CLR LED_BLUE

     SETB LED_RED

     RETHAVASİCAK:CLR LED_RED

     SETB LED_BLUE

     RET      SICAKLIKNORMAL: SETB LED_RED

         SETB LED_BLUE

         RET

;----------LCD_YAZ--------------	

;KULLANILANLAR=50H,51H,52H,53H,54H,55H,56HLCD_YAZ1: 

   

LCALL BİRİNCİSATİR

   

   MOV A,#'M'  

   LCALL DATAGONDER

   MOV A,#'I'

   LCALL DATAGONDER

   MOV A,#'N'

   LCALL DATAGONDER

   MOV A,#'='

   LCALL DATAGONDER

   

   MOV A,50H

   ADD A,#48

   LCALL DATAGONDER

   MOV A,51H

   ADD A,#48

   LCALL DATAGONDER 

   

   

   MOV A,#' '

   LCALL DATAGONDER

   MOV A,#'M'

   LCALL DATAGONDER

   MOV A,#'A'

   LCALL DATAGONDER

   MOV A,#'X'

   LCALL DATAGONDER

   MOV A,#'='

   LCALL DATAGONDER

    

   MOV A,52H

   ADD A,#48

   LCALL DATAGONDER

   MOV A,53H

   ADD A,#48

   LCALL DATAGONDER     

   

LCD_YAZ2:

     LCALL İKİNCİSATİR  

      

   MOV A,#'S'

   LCALL DATAGONDER

   MOV A,#'I'

	 LCALL DATAGONDER

	 MOV A,#'C'

	 LCALL DATAGONDER

	 MOV A,#'A'

	 LCALL DATAGONDER

	 MOV A,#'K'

	 LCALL DATAGONDER

	 MOV A,#'L'

	 LCALL DATAGONDER

	 MOV A,#'I'

	 LCALL DATAGONDER

	 MOV A,#'K'

	 LCALL DATAGONDER

	 MOV A,#'='

	 LCALL DATAGONDER 

   

   MOV A,54H

   ADD A,#48

   LCALL DATAGONDER

   MOV A,55H

   ADD A,#48

   LCALL DATAGONDER

   MOV A,56H

   ADD A,#48

   LCALL DATAGONDER 

   RET

;------------YAZ-----------------------

;KULLANILANLAR=50H,51H,52H,53H,60H,61HYAZ: MOV A,R2

	 MOV @R0,A

	 INC R0

	 CJNE R0,#54H,YAZ1

   

   MOV A,50H

   MOV B,#10

   MUL AB

   ADD A,51H

   MOV 60H,A

  

   

   MOV A,52H

   MOV B,#10

   MUL AB

   ADD A,53H

   MOV 61H,A

    

YAZ1: RET	;-----------BİRSANİYE----------------

;KULLANILANLAR=R3,T0    BİRSANİYE:MOV TMOD,#01H

     MOV R3,#100

LOOP:MOV TH0,#(-10000)

	 MOV TL0,#(-10000)

	 SETB TR0

   JNB TF0,$

	 CLR TF0

	 CLR TR0

	 DJNZ R3,LOOP

   RET;-----------LCD FONKİSYONLARI-----------  

;KULLANILANLAR=DATA(P2),RS,RW,E,R6,R4LCD_RESET:     MOV  DATA,#38H

		 CLR  RS

		 LCALL CLOCK

		 LCALL DELAY

		 MOV  DATA,#38H  		 CLR  RS

		 LCALL CLOCK

		 LCALL DELAY

		 MOV  DATA,#38H

		 CLR  RS

		 LCALL CLOCK

		 LCALL DELAY

		 MOV  DATA,#3CH 	;LCD FONKSİYONU SEÇME  				 CLR  RS

		 LCALL CLOCK

		 LCALL DELAY

		 MOV DATA,#0CH

 

		 CLR RS

		 LCALL CLOCK

		 LCALL DELAY		 MOV  DATA,#06H   

		 CLR  RS

		 LCALL DELAY

		 LCALL CLOCK

	   RETLCD_RESET2:MOV  DATA,#01H

		 CLR  RS

		 LCALL CLOCK

		 LCALL DELAY

		 RET

		 

DATAGONDER:MOV DATA,A

      SETB RS

      LCALL CLOCK

      LCALL DELAY

      RET

         

BİRİNCİSATİR:MOV DATA,#128

       CLR RS

       LCALL CLOCK

       RETİKİNCİSATİR:MOV DATA,#192

      CLR RS

      LCALL CLOCK

      RETCLOCK:	CLR  RW

    CLR  E

    LCALL CLOCK2

    SETB E

    LCALL CLOCK2

    CLR  E

    LCALL CLOCK2

    RET      

          

CLOCK2: MOV R6,#10

DON:	NOP

    NOP 

    NOP

    NOP

    NOP

    DJNZ R6,DON

    RET

    

DELAY:	MOV R4,#5

		MOV TMOD,#01H

DONG2:	MOV TH0,#HIGH(-10000)

		MOV TL0,#LOW(-10000)	

		SETB TR0

		JNB TF0,$

		CLR TF0

		CLR TR0

		DJNZ R4,DONG2

		RET

		

EX0ISR: 

    ACALL LCD_RESET2

    LCALL UPDOWNLIMIT

    LCALL ADC_AL

    LCALL KARSİLASTİR

    LCALL LCD_RESET

    LCALL LCD_YAZ1

    RETI	

;--------------------------

 • ali

  Herşey için çok teşekkürler ama bu asm dosyasında aseemy ettiğinde 50 tane hata çıkıyor nasıl yaparız onu :( bi yardım etsen

 • ..

  bunu 16f877 ile yazabilirmyiz ?

 • apo

  ali dediğin doğru bende gazideyim sen benden önce ordaydın galiba bitti mi okul elektronik nasıldı:) siteye tşk

 • Semih

  Alıntı – ali :
  Herşey için çok teşekkürler ama bu asm dosyasında aseemy ettiğinde 50 tane hata çıkıyor nasıl yaparız onu bi yardım etsen

  Etiketleri değiştirince hata vermiyor.
  DATA yerine VERI, İ’li yerlere de I yazdım ben, 0 hata,3 uyarı verdi.